Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 3. Điều hoà hoạt động gen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Mai Lan
Ngày gửi: 22h:24' 22-08-2019
Dung lượng: 12.6 MB
Số lượt tải: 395
Số lượt thích: 1 người (Quan Thi Thanh Hue)
XIN NHIỆT LIỆT
CHÀO MỪNG THẦY, CÔ GIÁO VÀ CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC
LỚP 12A1
GV: Trần Thị Mai Lan
THPT Lạng Giang 2 – Bắc Giang
KHỞI ĐỘNG
VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT
TĂNG TỐC
4
VỀ ĐÍCH
“AI NHANH, AI ĐÚNG”
KHỞI ĐỘNG
Thời gian là có hạn. Hãy làm việc nhanh lên nào!!!
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
0:59
0:58
0:57
0:56
0:55
0:54
0:53
0:52
0:51
0:50
0:49
0:48
0:47
0:46
0:45
0:44
0:43
0:42
0:41
0:40
0:39
0:38
0:37
0:36
0:35
0:34
0:33
0:32
0:31
0:30
0:29
0:28
0:27
0:26
0:25
0:24
0:23
0:22
0:21
0:20
0:19
0:18
0:17
0:16
0:15
0:14
0:13
0:12
0:11
0:10
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:03
0:02
0:01
End
2:00
Câu 1:
Điều hòa hoạt động của gen là …..
Điều hòa lượng sản phẩm của gen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STOP
Câu 2:
Sản phẩm của gen là gì?
ARN hoặc protein
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STOP
Câu 3:
Ở SV nhân sơ, điều hòa hoạt động của gen xảy ra chủ yếu ở cấp độ nào?
Phiên mã
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STOP
Câu 4:
Ở SV nhân thực, điều hòa hoạt động của gen xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau ( ……..)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STOP
Mức trước phiên mã, phiên mã, sau phiên mã, dịch mã, sau dịch mã.
Câu 5:
Điều hòa hoạt động của gen có ý nghĩa gì?
Đảm bảo hoạt động sống của tế bào phù hợp điểu kiện môi trường và sự phát triển bình thường của cơ thể.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
STOP
Tổng kết sau phần khởi động
- Điều hòa hoạt động của gen là điều hòa lượng sản phẩm do gen tạo ra (gen có phiên mã, dịch mã không)
- Ý nghĩa: Đảm bảo hoạt động sống của tế bào phù hợp điều kiện môi trường và sự phát triển bình thường của cơ thể.
- Các mức điều hòa hoạt động của gen:
+ Ở SV nhân sơ: phiên mã
+ Ở SV nhân thực: nhiều mức độ (trước phiên mã, phiên mã, sau phiên mã, dịch mã, sau dịch mã)

VƯỢT CHƯỚNG
NGẠI VẬT
VẼ SƠ ĐỒ CẤU TẠO VÀ CHÚ THÍCH CÁC THÀNH PHẦN CỦA OPERON LAC
TĂNG TỐC
START
Thời gian là có hạn. Hãy làm việc nhanh lên nào!!!
2:00
1:59
1:58
1:57
1:56
1:55
1:54
1:53
1:52
1:51
1:50
1:49
1:48
1:47
1:46
1:45
1:44
1:43
1:42
1:41
1:40
1:39
1:38
1:37
1:36
1:35
1:34
1:33
1:32
1:31
1:30
1:29
1:28
1:27
1:26
1:25
1:24
1:23
1:22
1:21
1:20
1:19
1:18
1:17
1:16
1:15
1:14
1:13
1:12
1:11
1:10
1:09
1:08
1:07
1:06
1:05
1:04
1:03
1:02
1:01
1:00
0:59
0:58
0:57
0:56
0:55
0:54
0:53
0:52
0:51
0:50
0:49
0:48
0:47
0:46
0:45
0:44
0:43
0:42
0:41
0:40
0:39
0:38
0:37
0:36
0:35
0:34
0:33
0:32
0:31
0:30
0:29
0:28
0:27
0:26
0:25
0:24
0:23
0:22
0:21
0:20
0:19
0:18
0:17
0:16
0:15
0:14
0:13
0:12
0:11
0:10
0:09
0:08
0:07
0:06
0:05
0:04
0:03
0:02
0:01
End
2:00
BẢO VỆ
RỪNG XANH
Trả lời đúng các câu hỏi
để giúp các chú khỉ
ngăn chặn hành vi
phá rừng của nhóm lâm tặc
1
2
3
4
5
Câu 1. Trong cơ chế điều hoà hoạt động của opêron Lac, sự kiện nào sau đây diễn ra cả khi môi trường có lactôzơ và khi môi trường không có lactôzơ?
A. Các gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo ra các phân tử mARN tương ứng.
B. Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế.
C. ARN pôlimeraza liên kết với vùng khởi động của opêron Lac và tiến hành phiên mã.
D. Một số phân tử lactôzơ liên kết với prôtêin ức chế.  
B. Gen điều hoà R tổng hợp prôtêin ức chế.
Câu 2. Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac thì enzyme ARN polimeraza thường xuyên phiên mã ở loại gen nào sau đây
A.Gen điều hòa                  B. Gen A              
 C. Gen Y              D. Gen Z

A.Gen điều hòa  
Câu 3. Tín hiệu điều hòa hoạt động gen của opêron Lac ở vi khuẩn E.coli là:         
A. Prôtêin ức chế.        B. Đường lactozơ.                        
C. Enzim ADN-polimeraza.           D. Đường mantôzơ.
B. Đường lactozơ.  
Câu 4. Trong cơ chế điều hòa sinh tổng hợp prôtêin ở vi khuẩn E.coli, khi môi trường có lactôzơ (có chất cảm ứng) thì diễn ra các sự kiện nào?
1. Gen điều hòa chỉ huy tổng hợp một loại prôtêin ức chế 
2. Chất cảm ứng kết hợp với prôtêin ức chế, làm vô hiệu hóa chất ức chế.
3. Quá trình phiên mã của các gen cấu trúc bị ức chế, không tổng hợp được mARN.
4. Vùng vận hành được khởi động, các gen cấu trúc hoạt động tổng hợp mARN, từ đó tổng hợp các chuỗi pôlipeptit.
Phương án đúng là:
A. 1, 2.                    B.1, 3.                     C.1, 4.                        D.1, 2, 4.
D.1, 2, 4.
Câu 5. Điều gì xảy ra nếu gen điều hòa của Operon của vi khuẩn bị đột biến tạo ra sản phẩm có cấu hình không gian bất thường
A. Operon Lac chỉ hoạt động quá mức bình thường khi môi trường có lactozo
B. Operon Lac không hoạt động ngay cả khi môi trường có Lactozo
C. Operon sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactozo
D. Operon Lac sẽ không hoạt động bất kể môi trường có loại đường nào.
C. Operon sẽ hoạt động ngay cả khi môi trường không có lactozo
CẢM ƠN CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC EM!
 
Gửi ý kiến