Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực Nam Á

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: trần thị yến
Ngày gửi: 09h:08' 05-11-2014
Dung lượng: 14.7 MB
Số lượt tải: 401
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Hồng Hạnh)
Địa lí 8
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY, CÔ GIÁO VỀ DỰ G

IỜ THĂM LỚP
GIÁO VIÊN: TRẦN THỊ YẾN
TỔ: VĂN - SỬ - ĐỊA
Châu Âu
Châu á
Châu Phi
Dựa vào bản
đồ thế giới, xác định
vị trí và nêu đặc điểm
tự nhiên của khu vực
Tây Nam á ?
Bản đồ tự nhiên Thế giới
kiểm tra bài cũ
Bài 10 . Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á, Đông á, Đông Nam á,Trung á
-Nằm ở phía nam châu á.
Tiết 12
-Giới hạn:

Cực Tây: 62oĐ
Cực Bắc: 37oB
Cực Đông: 98oĐ
Cực Nam: 9oB
Đ đến 98˚Đ
Từ 9˚B đến 37˚ B
cc
c
1. Vị trí địa lí và địa hình
- Tiếp giáp : + Vịnh Bengan
+ Biển A Ráp
+ Khu vực Tây Nam á, Đông á, Đông Nam á,Trung á
a)Vị trí địa lí
-Nằm ở phía nam châu á.
Bài 10 . Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tiết 12
- Giới hạn: Từ 9˚B đến 37˚ B
Từ 62˚ Đ đến 98˚Đ
Lược đồ tự nhiên nam á
- Gồm 7 quốc gia.
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
Lược đồ tự nhiên khu vực Nam á
Có 3 miền địa hình chính.
Tiết 12
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
Lược đồ tự nhiên khu vực nam á
- Chia thnh 3 mi?n rừ r?t
Phớa
B?c
-L dóy Himalaya hựng vi, d? s? nh?t th?
gi?i.Ch?y theo hu?ng Tõy B?c - Dụng Nam,dài gần 2600km,rộng 240-400km.
Ở giữa
-L d?ng b?ng ?n - H?ng r?ng l?n,trải
di từ bờ biển Arap đến bờ vịnh Ben- gan dài trên 3000 km
Phớa
Nam
-L SN Dờ Can tuong d?i th?p v bằng phẳng .
Cú 2 rỡa du?c nõng cao thnh 2 dóy Gỏt
Dụng v Gỏt Tõy , cao trung bỡnh 1300m
Tiết 12
Tây Nam Á
Đông Á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
Có 3 miền địa hình chính
+ Phía Bắc :Dãy Hi-ma-lay-a hùng vĩ,đồ sộ.
+ ở giữa: Đồng bằng ấn-Hằng rộng lớn, bằng phẳng.
+ Phía Nam: Sơn nguyên Đê-can thấp, bằng
phẳng.
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu
Tiết 12
Bài 10: Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Nhóm 3
Nhóm 2
Quan s¸t L­îc ®å khÝ hËu thÕ giíi , kÕt hîp néi dung môc
2 SGK ( tr 34 ) trình bày n¬i ph©n bè vµ ®Æc ®iÓm cña c¸c kiÓu
khÝ hËu khu vùc Nam ¸

Nhóm 1
Thảo luận nhóm
Khí hậu núi cao
Nhiệt đới khô
Nhiệt đới gió mùa
Nơi phân bố và đặc điểm của các kiểu khí hậu Nam á
Phiếu học tập
Kết Quả
Nơi phân bố và đặc điểm của các kiểu khí hậu Nam á
Đồng bằng và sơn nguyên
thấp
-Mùa đông :gió đông bắc, lạnh và
khô.
-Mùa hạ: gió tây nam, nóng, ẩm mưa nhiều.
Dãy Himalaya
-Sườn phía Nam phần thấp thuộc kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa. Càng lên cao khí hậu càng mát dần.
-Sườn phía Bắc phần thấp có khí hậu lạnh và khô(m­a <100mm).
Tây Bắc Ấn Độ và Pakistan.
Thuộc đới khí hậu nhiệt đới khô, mưa rất ít (200-500mm).
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tây Nam Á
Đông Á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu
- Nhịp điệu gió mùa tây nam ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
-Đại bộ phận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.
Ngoài ra có khí hậu núi cao và nhiệt đới khô.
Tiết 12
Vòi tưới nước trong nông nghiệp
Đảm bảo vấn đề thuỷ lợi:
Trạm bơm nước
Xây dựng giếng tưới ruộng
Đập PaRaKKA trên sông Hằng
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tây Nam Á
Đông Á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu
- Nhịp điệu gió mùa tây nam ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
-Đại bộ phận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.
Ngoài ra có khí hậu núi cao và nhiệt đới khô.
Tiết 12
-Là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới.
TRUNG QUỐC
VỊNH BENGAL
Ấn Độ Dương
CALCUTA
BIỂN
A-RAP
HYMALAYA
HM
THAR
S. HẰNG
S. ẤN
D. GHÂTE TÂY
D. GHÂTE ĐÔNG
MIANMA
SRILANKA
BRAMAPUT
12000m
2000 m
< 200 mm
CN §ª- Can

Mum-bai
3000 mm
11.000 mm
250-1000 mm
3.000 mm
2.000 mm
< 200 mm
Gió mùa Tây Nam
Gió mùa Đông Bắc
Se-ra-pun-di
11000 mm
Mun tan
183 mm
thảo luận nhóm
Quan sát lược đồ, giải thích lượng mưa tại 3
điểm trên?
+ Nhóm 1: Mum bai
+ Nhóm 2: Se-ra-pun-di
+ Nhóm 3: Mun-Tan
Lược đồ phân bố lượng mưa ở Nam á
Địa điểm
Nguyên nhân
Đáp án
Mum Bai
Se-ra-
pun-di
Mun-tan
_ Do ảnh hưởng của dẫy Gát Tây là sườn chắn gió Tây Nam.
_ Mưa nhiều ở ven biển phía Tây
_ Do nằm ở hành lang hứng gióTây Nam từ biển thổi vào.
_ Do bức tường thành Himalaia ngăn cản gió Tây Nam nên mưa
trút hết ở sườn Nam,tiêp tục đổ xuống đồng bằng ven chân núi gâymưa lớn
_ Do nằm ở đới khí hậu khô
_ Hoạt động của gió mùa gặp dãy Himalaya chắn nên chuyển hướng thành gió Tây- Tây Băc từ sơn nguyên IRan thổi tới rất khô và nóng, lượng mưa rất ít
Tại sao cùng vĩ độ với miền Bắc Việt Nam mà khu vực Nam Á có mùa đông ấm hơn?
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tây Nam Á
Đông Á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu
Do ảnh hưởng của địa hình nên lượng mưa
phân bố không đều.
Tiết 12
-Đại bộ phận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.
Ngoài ra có khí hậu núi cao và nhiệt đới khô.
- Nhịp điệu gió mùa Tây Nam đóng ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
-Là nơi có lượng mưa lớn trên thế giới.
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Tây Nam Á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình
a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
a) Khí hậu
Lược đồ tự nhiên nam á
b ) Sụng ngũi
Có nhiều hệ thống sông lớn: sông ấn, sông
Hằng, sông Bramaput

Sông Hằng là dòng sông linh thiêng nhất . Nơi mà nếu được tắm mình trong đó, dù chỉ một lần trong đời < khi sống hay chết > thì mọi tội lỗi của con người sẽ được gột rửa và họ sẽ tìm được con đường ngắn nhất lên thiên đàng. Vì vậy mỗi ngày có tới 50.000 người đến tắm ở sông Hằng.

c) Cảnh quan
Tiết 12
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Núi cao
Hoang m?c
R?ng nhi?t
d?i ?m
Xa-van
Cảnh quan Nam á
Trò chơi:xem tranh đoán chữ
h.2
h.1
h.3
h.4
Tiết 12
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình

a) Vị trí địa lí
b) Địa hình
2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
Khí hậu
Lược đồ tự nhiên nam á
b ) Sụng ngũi
c)Cảnh quan
- Đa dạng: rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc, núi cao.
Tiết 12
Bài 10. Điều kiện tự nhiên khu vực nam á
Đông Nam
Á
1. Vị trí địa lí và địa hình

Vị trí địa lí
-Nằm ở phía nam châu á.
-Tiếp giáp: -Giới hạn: T? 9?B d?n 37? B
T? 62? D d?n 98?D
-Gồm 7 quốc gia.b) Địa hình.
-Có 3 miền địa hình chính.

2. khí hậu, sông ngòi và cảnh quan
Khí hậu .
-Đại bộ phận nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa.
-Nhịp điệu gió mùa Tây Nam ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
-Lượng mưa lớn, phân bố không đồng đều.
b ) Sụng ngũi
Có 3 hệ thống sông lớn.
c)Cảnh quan
-Rừng nhiệt đới ẩm, xavan, hoang mạc , núi cao.
Tiết 12
* Ghi nhớ ( SGK,tr 36 )
Bài tập.
2.Chọn ý trả lời đúng nhất về địa hình khu vực Nam á
Nam á có 3 miền địa hình tương đối rõ. Từ Bắc xuống Nam theo thứ tự :


A. Núi Himalaia, sơn nguyên Đê Can, đồng bằng ấn Hăng
B. Núi Himalaya, đồng bằng ấn Hằng, sơn nguyên Đê Can
C. Sơn nguyên Đê Can, núi Himalaya, đồng bằng ấn Hằng
D. Đồng bằng ấn Hằng, sơn nguyên Đê Can, núi Himalaya

1.Hoàn thiện các câu dưới đây để xác định vị trí địa lí của khu vực Nam á.
a) Nằm giữa các từ... đến....
b)Chí tuyến Bắc chạy qua ........của khu vực.
c) Lãnh thổ tiếp giáp với các biển........và vịnh .....
d)Nằm chủ yếu trong kiểu khí hậu ...............
9˚B
37˚B
chính giữa
A-rap
Ben-gan
nhiệt đới gió mùa
3.Hãy nối ý ở cột khí hậu víi ý ở cột cảnh quan vµ n¬i ph©n bè sao cho thích hợp:
Hướng dẫn về nhà
Học bài .
Làm bài 2, 3 trong tập bản đồ (tr 13 ).
Chuẩn bị bài 11 ( xem trước các câu hỏi in nghiêng trong bài 11) .
Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc.
Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của các em !
 
Gửi ý kiến