Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Đô thị hóa ở đới ôn hòa

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đàm Thị Minh
Ngày gửi: 23h:52' 09-12-2020
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 6
Số lượt thích: 0 người
Đoàn người đi bộ tại đô thị ở Đới Ôn Hòa
BG
Bảng số liệu tỉ lệ dân đô thị ở đới Nóng và đới Ôn hòa (nam 2001)

Đới ôn hòa
Đới ôn hòa
Đới nóng
Dân số các siêu đô thị của đới Ôn hòa từ
1975 – 2000 ( đơn vị : triệu người)
Hệ thống giao thông hiện đại của các siêu đô thị
Lược đồ không gian công nghiệp Hoa Kỳ
Nhà ga và hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất.
3
4
1
2
Đô thị cổ A – miêng (Pháp)
Đô thị hiện đại Pa-ri (Pháp)
Phố cổ Hội An (Qu?ng Nam)
Phố cổ Hà Nội
Phố cổ Hà Nội
Cố đô huế
b) Dô thị hóa ở đới
ôn hòa
Đ« thÞ hãa ë
®íi nãng
1. Dô thị hóa tự phát để lại nh?ng hậu
quả xấu cho môi trường.
2. Là nơi tập trung nhiều đô thị nhất
thế giới, tỉ lệ dân đô thị là trên 75%.
3. Phát triển đô thị theo quy hoạch.
N?i c?t A v?i c?t B sao cho phự h?p . T? dú so sỏnh dụ th? húa ? D?i ễn Hũa v?i D?i Núng
b
a
4 .T? l? dõn dụ th? tang nhanh nhung
v?n cũn th?p trờn 33%
Lối sống đô thị chưa phổ biến
trong dân cư.
5. Lối sống đô thị đã trở thành phổ biến.

Rác thải

Người vô gia cư
Xếp hàng chờ trợ cấp thất nghiệp và cứu tế

Rác thải
Khói bụi tạo thành lớp sương mù bao phủ bầu trời
Nạn kẹt xe
Vô gia cư
Thảo luận nhóm: 5 phút
Nhóm 1; 3: Nªu thùc tr¹ng cña vÊn ®Ò ®« thÞ?
VÊn ®Ò vÒ m«i tr­êng
VÊn ®Ò vÒ x· héi
VÊn ®Ò vÒ ®« thÞ
Nhóm 2; 4: C¸c biện ph¸p ®Ó kh¾c phôc thùc tr¹ng trªn?
Nhóm 1,3
Thực trạng các vấn dề đô thị
- Vấn đề môi trường : ô nhiễm không khí,ô nhiễm nước…(3 điểm)

Vấn đề xã hội : dân nghèo đô thị, nạn thất nghiệp, nguời vô gia cư,nạn kẹt xe…
(4 điểm)

- Vấn đề phát triển đô thị : thiếu nhà ở, thiếu công trình công cộng…(3 điểm)


Nhóm 2,4
Biện pháp giải quyết

Quy hoạch theo hướng “phi tập trung”
(4 điểm)
Xây dựng thành phố vệ tinh (2 điểm)
Chuyển dịch công nghiệp và dịch vụ đến các vùng đô thị mới (2 điểm)
Đô thị hóa nông thôn( 2 điểm)
Lược đồ không gian công nghiệp Hoa Kỳ
1. Đô thÞ đông dân nhÊt ®íi ôn hòa ?
1
2
3
4
5
6
2. Tên gäi cña sù kÕt nèi các siêu đô thÞ ë ®íi ôn hòa ?
3. Hưíng quy ho¹ch l¹i đô thị đíi ôn hòa ?
4. D?c di?m d? m?t dụ th? tr? thnh m?t siờu dụ th? l gỡ?
5. Tên mét trong ba đô thÞ lín ë ®íi ôn hòa ?
6. Đô thÞ hiÖn ®¹i Niu I-ooc thuéc n­íc nào ?
Đ
Ô
T
H
H
A
O
I
Trò chơi ô chữ
Ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông.
Bài tập 2: Em hãy lựa chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất
¤ nhiÔm m«i tr­êng, ïn t¾c giao th«ng, thiÕu chç ë vµ c¸c c«ng trình c«ng céng, thÊt nghiÖp, tÖ n¹n x· héi gia tăng...
ùn tắc giao thông, thiếu chỗ ở và các công trỡnh công cộng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tang.
Thiếu chỗ ở và các công trỡnh công cộng, thất nghiệp, tệ nạn xã hội gia tang.
Nh?ng vấn đề xã hội nãy sinh khi các đô thị phát triển quá nhanh
 
Gửi ý kiến