Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 036 286 0000
  • contact@bachkim.vn

Chương IV. §1. Hàm số y = ax² (a ≠ 0)

Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Soạn thảo trực tuyến
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Đình Viêm
Ngày gửi: 09h:10' 24-02-2014
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 110
Số lượt thích: 0 người
Nguyễn Đình Viêm - Trường THCS Thăng Long - Thống Nhất - Đồng Nai
Trang bìa
Trang bìa:
GV: NGUYỄN ĐÌNH VIÊM TRƯỜNG: THĂNG LONG THỐNG NHẤT- ĐỒNG NAI Hàm Số y = ax^2
Đề bài 7 / 37:
Cho 2 hàm số y = latex((1)/(10)x^2) . a)Vẽ đồ thị của hàm số. b) Các điểm sau có thuộc đồ thị hàm số không: A(3 ; 0,9), B(-5 ; 2,5), C(-10 ; 1) ? x -4 -2 0 2 4 y 1,6 0,4 0 0,4 1,6 Bài 7 y = 0,1*x^2:
Đề bài 10/38:
Cho 2 hàm số y = latex((1)/(5)x^2) và y = x. a) Vẽ đồ thị của các hàm số này trên cùng một mặt phẳng tọa độ b) Tìm tọa độ các giao điểm của hai đồ thị đó. x -4 -2 0 2 4 y 3,2 0,8 0 0,8 3,2 x 0 2 y = x 0 2 Bài 10/38 y = 0,2*x^2:
y = x y = 0,2latex(x^2) Đề bài 11/38:
Cho hàm số y = latex(ax^2) . a) Xác định hệ số a biết rằng đồ thị của nó cắt đường thẳng y = -2x 3 tại điểm A có hoành độ bằng 1 . b) Vẽ đồ thị của hàm số y = -2x 3 và hàm số y = latex(ax^2)với giá trị của a vừa tìm được trong câu a) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. c) Nhờ đồ thị xác định tọa độ của giao điểm thứ hai cùa hai đồ thị vừa vẽ trong câu b). x -3 -2 0 2 4 y = latex(ax^2) 9 4 0 4 9 x 0 2 y = x 0 2 Giải : Vì A thuộc đồ thị hàm số nghĩa là y = -2.1 3 =1. Như vậy A(1 ; 1) Vì a thuộc đồ thị hàm số y = alatex(x^2) nên a = 1 Bài 11/38 y = x^2,y = -2x 3:
Tìm được a = 1 ta có hs : y = latex(x^2) và y = -2x 3. y = -2x 3 y = latex(x^2) Đề bài 12/38:
Cho 2 hàm số y = latex((3)/(4)x^2) a)Vẽ đồ thị của hàm số . b) Tìm trên đồ thị điểm A có hoành độ bằng - 2 . Bằng đồ thị, tìm tung độ của A. c) Tìm trên đồ thị điểm có tung độ bằng 4. Tính gần đúng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) hoàng độ của những điểm này bằng 2 cách: - Ước lượng trên đồ thị. - Tính theo công thức y = latex((3)/(4)x^2) x -2 -1 0 2 4 y 3 0,75 0 0,75 3 B12-38 y=(3/4)x^2:
y = latex((3)/(4)x^2) Đề bài 13/38 :
Cho hàm số y = - latex((3)/(2)x^2). a) Vẽ đồ thị của hàm số. b) Không làm tính, dùng đồ thị để so sánh f(-1,5) và f(-0,5), f((0,75) và f(1,5). c) Dùng đồ thị , tìm những giá trị thích hợp điền vào các chỗ(...): Khi latex(1 <= x <= 2) thì latex(... <= y <= ...). Khi latex(-2 <= x <= 0) thì latex(... <= y <= ...). Khi latex(-2 <= x <= 1) thì latex(... <= y <= ...). x -2 -3/2 -1 0 1 3/2 2 y=-latex((3)/(2)x^2) -6 -27/8 -3/2 0 -27/8 -3/2 -6 Bài 13/38 y = -1,5x^2:
y = - latex(1,5 x^2)
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓