Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đố vui để học

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thùy Dương
Ngày gửi: 20h:45' 09-04-2019
Dung lượng: 19.2 MB
Số lượt tải: 33
Số lượt thích: 1 người (Đỗ Thị Thu Thủy)
EaBar, ngày 18 tháng 11 năm 2008
CÁC PHẦN THI
Phần 1 : KHỞI ĐỘNG
Phần 1I : GIẢI Ô CHỮ
Phần 1V : VỀ ĐÍCH
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Phần 1II : DÀNH CHO KHÁN GIẢ
Mỗi đội trả lời theo thứ tự một gói câu hỏi trắc nghiệm, gồm 6 câu (chọn phương án đúng nhất) trong thời gian là 3 phút - BGK sẽ dừng câu hỏi tại thời điểm hết thời gian nếu các đội chưa trả lời xong.
Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 10 điểm. Trả lời sai sẽ được 0 điểm.
- Sau 3 phút với 6 câu hỏi, BGK sẽ tổng số điểm mà đội trả lời được.
KHỞI ĐỘNG
Phần 1 : KHỞI ĐỘNG
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
1
2
3
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
4
Động vật nào theo Darwin là : "Động vật biết
cày đất trước, sau con người và mãi mãi cày đất".
Giun ủaỏt
A
Caự treõ
b
Lửụn
c
Chuoọt ủong
d
Câu 1
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Baứi theồ duùc lieõn hoaứn lụựp 8 coự bao nhieõu ủoọng
taực (nhũp).
34
A
35
b
36
c
37
d
Câu 2
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Loaùi chaỏt thaỷi ra trong quaự trỡnh co cụ laứm cụ
moỷi laứ gỡ?
Axit lactic
A
Các chất thải
b
Khớ cacbonic
c
Axit lactic vaứ khớ cacbonic.
d
Câu 3
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Qua hai ủieồm cho trửụực veừ ủửụùc maỏy ủửụứng?
Voõ soỏ
A
1
b
2
c
1010
d
Câu 4
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Quoỏc hieọu Vieọt Nam coự tửứ naờm naứo?
1804
A
1945
b
1802
c
1975
d
Câu 5
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
The device which can transmit speech over a long
distance is ..
Computer
A
Printer
b
Television
c
Telephone
d
Câu 6
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Trong caực caõu sau, caõu naứo khoõng phaỷi laứ
thaứnh ngửừ?
Bau vửứa ruùng roỏn
A
Ao saõu nửụực caỷ.
b
Vửụứn roọng raứo thửa.
c
Caỷ ba caõu treõn.
d
Câu 1
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Xaừ EaBar coự bao nhieõu trửụứng hoùc?
4
A
5
b
6
c
7
d
Câu 2
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Trong truyeọn ngaộn "Laừo Haùc" cuỷa nhaứ vaờn
Nam Cao, vỡ sao Laừo Haùc goùi con choự Vaứng
laứ "caọu Vaứng"?
Con choự coự boọ loõng maứu vaứng
A
Con choự coự boọ loõng maứu vaứng vaứ ủửụùc laừo
yeõu quyự.
b
Laừo Haùc yeõu quyự noự nhử vaứng.
c
Caựch goùi choự quen thuoọc ụỷ noõng thoõn.
d
Câu 3
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
ẹửụứng thaỳng coự bao nhieõu
trung ủieồm ?
0
A
Voõ soỏ
b
1
c
2
d
Câu 4
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Trong caực chaỏt sau chaỏt naứo nụỷ vỡ nhieọt
nhieu nhaỏt ?
Chaỏt loỷng
A
Chaỏt raộn
b
Chất rắn và chất khí
c
Chaỏt khớ
d
Câu 5
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
We must not let children play in the
kitchen ..... it is a dangerous place.
and
A
but
b
too
c
because
d
Câu 6
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
ẹeồ cheứn theõm moọt coọt vaứo trang tớnh, ta thửùc
hieọn daừy leọnh naứo sau ủaõy?
Table - Insert Cells
A
Insert - Columns
b
Table - Insert Columns
c
Format - Cell/Insert Columns
d
Câu 1
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Soỏ thớch hụùp trong daừy soỏ
1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ,. laứ soỏ naứo?
21
A

b
16
c
42
d
Câu 2
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
14
Nhửừng ngaứy thụ aỏu cuỷa Nguyeõn Hong laứ moọt
taọp:
Hoi kyự
A
Tuyứ buựt
b
Ký sự
c
Nhaọt kyự
d
Câu 3
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Trong boựng chuyen ủieồm thaộng toỏi thieồu cuỷa
moọt hieọp laứ bao nhieõu ?
21
A
11
b
27
c
25
d
Câu 4
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Hoùa syừ Toõ Ngoùc Vaõn sinh naờm naứo?
1905
A
1907
b
1908
c
1906
d
Câu 5
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
You can look the new words up in
a .....
Workbook
A
Book
b
Dictionary
c
Dictation
d
Câu 6
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Thieỏt bũ duứng ủeồ ủo ủieọn trong maùng ủieọn
gia ủỡnh?
Ac quy
A
Coõng tụ ủieọn
b
Cau dao
c
On aựp
d
Câu 1
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Sửù vuứng leõn cuỷa chũ Daọu trong ủoaùn trớch
"Tửực nửụực vụừ bụứ" phaỷựn aựnh quy luaọt naứo cuỷa ủụứi soỏng
xaừ hoọi.
Có áp bức có đấu tranh.
A
Aực giaỷ aực baựo.
b
Gieo nhận nào gặp qua nấy.
c
ễ hien gaởp laứnh.
d
Câu 2
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Con soõng naứo daứi nhaỏt theỏ giụiự?
Soõng Nin.
A
Soõng Amadoõn.
b
Soõng Trửụứng Giang.
c
Soõng Meõ Koõng.
d
Câu 3
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Trong soạn thảo văn bản, tổ hợp phím:
"Ctrl + O" dùng để
Sao cheựp vaờn baỷn
A
Sao cheựp vaờn baỷn
b
In vaờn baỷn
c
Mụỷ vaờn baỷn
d
Câu 4
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Kyứ quan Ai Caọp ủửụùc xaõy dửùng baống vaọt lieọu gỡ?
Đá ong
A
ẹaự hoa cửụng
b
Đá vôi
c
ẹaự chuoõng.
d
Câu 5
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Thaỷ moọt mieỏng keừm vaứo bỡnh ủửùng
Axit Clohiủric ủaọy kớn bỡnh laùi, ủaởt treõn ủúa ủeồ cho caõn
thaờng baống, chụứ cho phaỷn ửựng xong ta thaỏy:
Caõn leọch ủi.
A
Caõn khoõng dũch chuyeồn.
b
Taỏt caỷ ủeu sai.
c
Caõn vaón giửừ thaờng baống.
d
Câu 6
ĐÁP ÁN
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Mỗi đội được quyền tự chọn lần lượt các dãy ô chữ hàng ngang; Sau khi người dẫn chương trình đọc gợi ý ô chữ hàng ngang xong, "Thời gian trả lời là 30 giây dành cho các đội bắt đầu"; Lúc này các đội dành quyền trả lời bằng cách bấm chuông; Nếu trả lời đúng thì được cộng 20 điểm; Nếu trả lời sai thì bị trừ 10 điểm;
Dẫn chương trình: "Thời gian 10 giây cho các đội còn lại bắt đầu".
Các đội còn lại dùng chuông bấm để dành quyền trả lời. Đội nào trả lời đúng sẽ cộng 20 điểm; Nếu trả lời sai thì trừ 15 điểm;
Trong thời gian giải ô chữ hàng ngang, đội nào đón được dãy ô chữ hàng dọc sẽ bấm chuông bất kỳ lúc nào để dành quyền trả lời; Nếu trả lời đúng sẽ cộng 40 điểm; Nếu trả lời sai sẽ được 0 điểm nhưng mất quyền thi đấu trong phần chơi này; Khi giải được dãy ô chữ hàng dọc thì việc giải dãy ô chữ hàng ngang sẽ dừng lại;
Nếu các đội không giải được các dãy ô chữ thì sẽ dành cho khán giả (có phần thưởng).
Sau phần thi này, BGK sẽ tổng số điểm mà đội trả lời được.
GIẢI Ô CHỮ
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Khán giả chọn một trong 5 câu hỏi để trả lời.
Nếu trả lời đúng được nhận một phần thưởng của Ban tổ chức.
DÀNH CHO KHÁ GIẢ
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Phần 1II : dành cho khán giả
các câu hỏi
Câu 1
Câu 2
Câu 3
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Phần 1II : dành cho khán giả
Vị trạng nguyên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Việt Nam là ai ?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 1
Phần 1II : dành cho khán giả
Văn bản"Thông tin về trái đất năm 2000"
muốn gửi tới chúng ta thông điệp gì?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 2
Phần 1II : dành cho khán giả
Tại sao con la không thể sinh con?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 3
Phần 1II : dành cho khán giả
Trong vòng 1, mỗi đội được quyền bốc thăm một câu hỏi: - Từ số 1 đến số 6 (K.9); - Từ số 1 đến số 8 (K.8); Trong vòng 2, mỗi đội được quyền bốc thăm 1 trong 2 câu hỏi; Mỗi câu trả lời đúng sẽ được cộng 20 điểm; Chuẩn bị và trả lời cho cho câu hỏi này là 1 phút; Nếu trả lời đúng sẽ được cộng đúng số điểm của câu đã chọn; Nếu trả lời sai thì 0 điểm. Nếu trả lời không được thì bỏ qua;Nếu đội nào đặt ngôi sao hi vọng (trước khi đọc câu hỏi) mà trả lời đúng thì sẽ được nhân đôi số điểm của câu đã chọn; Nếu trả lời sai hoặc không trả lời được thì sẽ bị trừ đúng số điểm của câu đã chọn.
VỀ ĐÍCH
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Phần 1v : VỀ ĐÍCH
BỘ CÂU HỎI
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
Câu 7
Câu 8
Câu 9
Câu 10
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Phần 1II : VỀ ĐÍCH
Câu 11
Câu 12
Câu 13
Câu 14
Câu 15
Câu 16
Tại sao bò ăn xong mà miệng vẫn không
ngừng nhai ?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 1
Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân rèn luyện
thể dục thể thao vào thời gian nào?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 2
Người học trò đầu tiên của Văn Miếu là ai?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 3
Động vật đơn bào nào nhỏ nhất?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 4
Tại sao khi chim đậu trên dây điện lại không bị điện
giật?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 5
Vì sao nước giếng ấm hơn nước bể vào mùa
đông?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 6
Tại sao đất sét có màu nâu xám nhưng khi nung
thành gạch lại có màu đỏ?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 7
Đèo Ngang là con Đèo nối hai tỉnh nào của
nước ta?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 8
Đây là một nhà thơ mù, cũng là một thầy
giáo, thầy thuốc.
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 9
Em hãy cho biết ngày tháng năm sinh và
ngày tháng năm mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 10
Chủ tịch Quốc Hội nước Việt Nam hiện nay là ai?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 11
Biển Đỏ là tên gọi của biển nào?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 12
Vị vua nữ duy nhất của nước ta dưới triều nhà
Lý là vị vua nào?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 13
Bộ trưởng Bộ giáo dục nước
Việt Nam hiện nay là ai?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 14
Tam giác vuông cân có cạnh
bên bằng 10 m thì diện tích bằng bao nhiêu ?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 15
Số thích hợp trong dãy số
1 , 1 , 2 , 3 , 5 , 8 , 13 ,. là số nào?
ĐỐ VUI ĐỂ HỌC
Câu 16
 
Gửi ý kiến