Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

DO VUI DE HOC LOP 8

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Quốc Thắng
Ngày gửi: 21h:53' 11-04-2017
Dung lượng: 4.3 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
Trường THCS Tham Đôn
Thể lệ vòng 1:Gồm 3 gói câu hỏi: số 1, số 2, số 3 . Trong mỗi gói câu hỏi có 12 câu hỏi nhỏ. Các đội chơi bốc thăm chọn 1 trong 3 gói câu hỏi để trả lời.
Mỗi đội chơi chọn gói câu hỏi và trả lời, mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, thời
gian suy nghĩ và trả lời mỗi câu trong vòng 10 giây. Đội nào trả lời nhanh đúng nhiều câu hỏi trong thời gian qui định thì được nhiều điểm.
GÓI 1
GÓI 2
GÓI 3
Vòng 2
Vòng 3
Dành cho khán giả
GÓI 1
1/ Gói câu hỏi số 1:
Câu 1: Angkor Wat is a temple in ………….
a/ Laos
b/ Cambodia
c/ Thailand
d/ Malaysia
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 2: Trong các vật sau đây, vật nào không có động năng?
a.Hòn bi nằm trên sàn nhà
b. Hòn bi lăn trên sàn nhà
c. Máy bay đang bay
d. Viên đạn đang bay đến mục tiêu
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 3:: Dung dịch axit làm đổi màu quì tím thành: (15 giây)
A. Màu xanh
B. Màu vàng
C. Màu đỏ
D. Màu đen
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4:: Máy biến áp một pha có chức năng gì ?
A. Để tăng điện áp.
B. Để giảm điện áp.
C.Để tăng hoặc giảm điện áp.
D. Để đo điện áp .
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 5. : Hiến pháp đầu tiên của nước CHXHCN VN ra đời vào năm nào?
A. 1945
B. 1946
C. 1947
D. 1948
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 6:Việt Nam gia nhập Asean vào năm nào?
A. 1995
B.1996
C.1997
D. 1998
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 7: Số lượng dây thần kinh não là:
A. 12 đôi
B. 13 đôi
C. 14 đôi
D. 15 đôi
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 8:Một con cá nặng 1kg và nửa con cá nữa. Hỏi con cá đó nặng bao nhiêu kg?
A. 1 kg
B. 0,5 kg
C. 1,5 kg
D. 2 kg
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 9:Vào Thế kỉ nào Thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta
A. Thế kỉ XV
B. Thế kỉ XVI
C. Thế kỉ XVII
D. Thế kỉ XVIII
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 10:Leänh laëp naøo sau ñaây laø ñuùng?
A. For = to do ;
B. For := to do ;
C. For := to do ;
D.For : to do ;
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 11: : Bài thơ “Nhớ rừng” của Thế Lữu sáng tác theo thể loại nào?
A.Thất ngôn bát cú đường luật. B. Thất ngôn tứ tuyệt.
C. Hát nói. D. Thể tám chữ.
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 12:Giọng La thứ hoà thanh là giọng thứ có âm bậc … tăng lên nửa cung so với giọng La thứ tự nhiên.
A. Bậc VII.
B. Bậc V.
C. Bậc VI.
D. Bậc IV.
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
GÓI 2
Câu 1. Trên cầu có 3 người tên A, B, C . Đột nhiên A B C nhảy xuống sông. Hỏi trên cầu còn ai ?
Còn A
B. Còn B
C. Còn A và B
D. Còn cả ba
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 2:Màng nào là quan trọng nhất ?
A. Màng cứng
B. Màng mạch
C. Màng lưới
D. Màng giác
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 3:Diện tích phần đất liền nước ta là bao nhiêu km2?
A. 320247 km2
B. 329250 km2
C. 329200 km2
D. 329247 km2
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 4: Động năng của vật phụ thuộc vào những yếu tố nào?
A. Khối lượng của vật
B. Vận tốc của vật
C. Độ biến dạng của vật đàn hồi
D. Khối lượng và vận tốc của vật
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 5:Từ khi mới thành lập đến nay (2016) nước ta đã ban hành mấy bản Hiến pháp?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 6:Thực dân nào xâm lược nước ta đầu tiên ?
A. Mĩ
B. Anh
C. Pháp
D. Đức
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 7: Nồng độ phần trăm của dung dịch cho biết:
A. Số mol chất tan có trong 100 g dung dịch
B. Số gam chất tan có trong 100g nước
C. Số gam chất tan có trong 100g dung dịch
D. Số gam dung dịch có trong 100g chất tan
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 8:Would you mind if I ……………… on the stereo?
A.turns
B. to turn
C. turned
D.turning
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 9:: Kim loaïi maøu coù tính chaát:
A. Khoù daùt moûng, coù tính daãn ñieän, daãn nhieät toát
B. Deã daùt moûng, coù tính daãn ñieän, coù tính choáng aên moøn thaáp
C. Khoù daùt moûng, khoù keùo daøi, coù tính choáng maøi moøn cao
D. Deã daùt moûng, coù tính daãn ñieän, daãn nhieät toát, coù tính choáng aên moøn cao
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 10:Có mấy kiểu hát bè ?
A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 11: Theo Lí Công Uẩn việc dời đô nhằm mục đích gì?
A. Tiện cho việc chống giặc
B. Mưu toan nghiệp lớn, tính kế lâu dài
C. Dựa theo ý trời.
D. Dựa theo ý dân
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 12:Caâu leänh pascal naøo sau ñaây laø hôïp leä?
A.For i: 1 to 10 do writeln(‘A’);
B. For i:=1.5 to 10.5 do writeln(‘A’);
C. For i= 1 to 10 do writeln(‘A’);
D. For i:= 1 to 10 do writeln(‘A’);
Trở về
Vòng 2
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Gói câu hỏi số 3:
Câu 1:Tại sao quả bóng bay dù buộc thật chặt để lâu ngày vẫn bị xẹp ?
A. Vì khi mới thổi không khí từ miệng quả bóng còn nóng sao đó lạnh dần nên co lại
B. Vì cao su là chất đàn hồi nên sao đó bị thổi căng nó tự động co lại?
C. Vì không khí nhẹ nên có thể chui qua chỗ buộc thoáng ra ngoài
D. Vì giữa các phân tử của chất làm quả bóng có khoảng cách nên các phân tử không khí có thể qua đó thoát ra ngoài.
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 2:Hiến pháp 1959, 1980, 1992, 2013, gọi là?
A. Sự ra đời Hiến pháp
B. Sự ban hành Hiến pháp
C. Sửa đổi Hiến pháp
D. Thay đổi Hiến pháp
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 3: Thực dân Pháp tấn công xâm lược nước ta đầu tiên ở đâu ?
A. Đà Nẵng
B. Quảng Trị
C. Hà Nội
D. Sài Gòn
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 4:Hóa trị của Oxi hầu hết trong các hợp chất là:
A. I
B. II
C. IV
D. VI
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 5:There are the heads of ……………….. American Presidents are carved into the rock in Mount Rushmore.
A. one
B. two
C. Three
D. four
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 6. Nồi cơm điện có số liệu 220V-1000W và làm việc trong 3 giờ vậy nồi cơm tiêu thụ bao nhiêu điện năng:
A. 30kWh
B. 3000W
C. 3kWh
D. 300Wh
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 7: 3. Phần đất liền nước ta nằm ở múi giờ thứ mấy?
A. Thứ 5
B. Thứ 6
C. Thứ 7
D. Thứ 8
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 8. Tai người được chia làm mấy phần?
A. 4 phần
B. 3 phần
C. 2 phần
D. 1 phân
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 9:: Phương trình nào là phương trình bậc nhất một ẩn ?
A. 0.x + 6 = 0
B.
C. 2x + 11 = 0
D. -3x + 9 < 0
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 10:Qua đoạn văn “Ngọc không mài, không thành đồ vật, người không học , không biết rõ đạo.” vậy mục đích của việc học để làm gì?
A. Học để hiểu đời. B. Học để hiểu
C. Học để làm người và có tri thức. D. Học để chơi.
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 11:: Caâu leänh laëp while do coù daïng ñuùng laø:
A. While <ñieàu kieän> do; ;
B. While <ñieàu kieän> do;
C. While do <ñieàu kieän>;
D. While <ñieàu kieän> do
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Câu 12: Ở trường phái hội hoạ dã thú các họa sĩ thường sử dụng lối vẽ như thế nào?
A. Dứt khoát.
B. Diễn tả khối.
C. Vòm sáng tối.
D. Có sự cách tân về màu sắc một cách triệt để.
Bắt đầu
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
10
Quay lại
Vòng 2 có tên gọi “ Tăng tốc”:
BTC đưa ra 12 câu hỏi chung cho cả 3 đội cùng bấm chuông giành quyền trả lời,
mỗi câu trả lời đúng được 30 điểm. Đội bấm chuông trước là đội có quyền trả lời câu hỏi trước, thời gian suy nghĩ và trả lời không quá 15 giây/câu. Nếu hết thời gian mà đội bấm chuông giành quyền trả lời, không có câu trả lời hoặc trả lời sai, thì 2 đội còn lại có quyền bấm chuông để giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng ở thời gian 5 giây đầu được 30 điểm, 5 giây tiếp theo được 20 điểm và 5 giây cuối được 10 điểm.
* Lưu ý: Các đội chơi có quyền bấm chuông để trả lời lại sau khi đã trả lời sai.
Vòng 2
Câu 1: Có mấy trường hợp đồng dạng của hai tam giác ?
d/ 4
c/ 3
b/ 2
a/ 1
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Jones ………………the best architect of all. Last year he ………………….a lot of buildings and villas .
a/ is /designed
b/ was / designed
c/ is / was designed
d/ was /was designed
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Dãy các chất đều là bazơ
B. .KOH, Na2O, H2SO4, Ca(OH)2
A. NaOH, Cu(OH)2, Mg(OH)2, Al(OH)3
C. CuO, Cu(OH)2, NaCl, HCl
D. CaO, NaOH, Mg(OH)2, CuO
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4:Cuộc khởi nghĩa nào đã chống lại Thực dân Pháp ở Đà Nẵng
A. Kháng chiến ở Đà Nẵng
C. Khởi nghĩa Bãi Sậy
B. Phong trào Bình Tây Đại Nguyên Soái
D. . Khởi nghĩa Hương Khê
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5:Khi đỗ 50cm3 rượu vào 50cm3 nước, ta thu được hỗn hỗn hợp rượu có thể tích?
a. Bằng 100cm3
b. Lớn hơn 100cm3
c. . Nhỏ hơn 100cm3
d. Có thể bằng hoặc nhỏ hơn
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 6: Hiến pháp 2013 được Quốc Hội thông qua ngày nào?
a. 28/9/2013
c. 28/11/2013
b. 28/10/2013
d. 28/12/2013
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 7. Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 1 to 3 do j:= j+2; thì giá trị của j là bao nhiêu?
B. 6
C. 8
D. 10
A. 4
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 8: Địa hình nào gọi là địa hình Cacxtơ?
a. Núi đá vôi
c. Đồng bằng
b. Bờ biển
d. Thềm lục địa
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 9: Trung khu của phản xạ có điều kiện nằm ở:
a.Tủy sống
d. Trụ não
c. Vỏ đại não
b. Hành não
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 10: Các đồ dùng điện trong gia đình như quạt điện, máy bơm nước, máy xay sinh tố… là các đồ dùng loại điện:
B. Điện - nhiệt
A. Điện – cơ
C. Điện - quang
D. Điện – cơ và điện - nhiệt
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 11:Mô-nê sinh và mất năm nào?
c. 1838-1920
d. 1840-1925
b. 1850-1926
a. 1840-1926
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 12: : Ngoài lợi ích như hưởng thụ tự do, trau dồi tri thức, đi bộ còn mang lại lợi ích gì?
C. Đi bộ ăn ngon hơn.
B. Đi bộ giảm phiền muộn , lo âu.
A. Đi bộ có lợi cho sức khỏe, tâm hồn , khí chất.
D. Đi bộ có ích cho sức khỏe.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Vòng 3
Mỗi đội chơi sẽ lựa chọn 1 gói câu hỏi trong các môn (Khối 8 có 12 môn) mà đội mình yêu thích, mỗi gói có 5 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 50 điểm. Thời gian suy nghĩ trả lời trong vòng 15 giây/ câu, mỗi đội chỉ được trả lời 1 lần/câu. Nếu hết thời gian mà đội không có câu trả lời hoặc trả lời chưa đúng, thì 2 đội sau có quyền bấm chuông giành quyền trả lời. Nếu trả lời đúng ở 5 giây đầu được 50 điểm/câu, ở 5 giây kế tiếp 40 điểm, 5 giây cuối được 30 điểm.
* Lưu ý: Đội có số điểm thấp nhất là Đội được lựa chọn gói câu hỏi môn minh yêu thích trước, sau đó lần lượt đến đội có điểm thấp kế tiếp. Gói câu hỏi môn nào đã được chọn thì không được chọn lại.
Về Đích
Vòng 3
Văn
Hóa Học

Sinh
Sử
Anh
Địa
GDCD
CN
Vòng 3
Tin
Kết thúc
Âm Nhạc
Toán
1. Gói câu hỏi môn Văn:
Câu 1: Học hình thức , cầu danh lợi dẫn đến hậu quả gì ?
C. Văn hóa thấp kém.
D. Nước mất , nhà tan.
B. Kinh tế đình trệ.
A. Dân trí suy giảm.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2:Theo Nguyễn Thiếp , việc chấn chỉnh lại nền chính học có ý nghĩa gì đối với đất nước ?
C. Hiểu nội dung tứ thư. .
B. Giữ nước,giữ nhà.
D. Tìm nhân tài cho đất nước.
A. Nhanh chóng chấn hưng đất nước.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3:Trong các biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng bao bì ni lông, biện pháp nào đạt hiệu quả ?
C. Xử phạt nặng đối với người sản xuất.
B. Ngăn chặng nguồn cung cấp bao ni lông.
A.Tuyên truyền giáo dục mọi người thấy được tác hại của việc sử dụng bao ni lông.
D. Xử phạt nặng đối với người tiêu dùng.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4:Vị vua nào ban chiếu dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long ?
D. Hồ Chí Minh.
B. Trần Quốc Tuấn.
A. Lí Công Uẩn.
C. Nguyễn Thiếp.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Em hãy nêu ba phương pháp học tập tốt của bản thân? (tự luận)
- Học rộng rồi tóm lược điều cơ bản.....................
- Học từ thấp đến cao.
- Học đi đôi với hành.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
2. Gói câu hỏi môn Vật lí:
Câu 1: Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động hỗn độn không ngừng nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

C. Cả khối lượng lẫn trọng lượng của vật
D. Nhiệt độ của vật
B. Trọng lượng của vật
A. Khối lượng của vật
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Các đơn vị sau đây, đơn vị nào là đơn vị của nhiệt lượng?
B. Niu tơn (N)
D. Jun (J)
A. Mét trên giây (m/s)
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
C. Oát (W)
Câu 3: Đối lưu là hình thức chủ yếu đối với chất nào?
C. Trong cả chân không
B. Chỉ trong chất khí
A. Chỉ trong chất lỏng và chất khí
D. Chỉ trong chất lỏng
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Trong các đơn vị sau, đơn vị nào là của công suất?
D. W/s
B. J (jun)
C. W
A. J (jun)
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Cho nước đá vào ly café đen còn nóng thì nhiệt năng của nước đá và café thay đổi như thế nào?
C. Nhiệt năng của café giảm, của nước đá tăng
D. Nhiệt năng của café tăng của nước đá giảm
B. Nhiệt năng của nước đá và café đều tăng
A. Nhiệt năng của café và nước đá không đổi
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn Địa lí:
Câu 1: Đồi núi nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ?
D. 90%
A. 75%
C. 85%
B. 80%
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Vùng đất đai cung cấp nước cho sông gọi là gì?
D. Sông nhánh
C. Chi lưu
A. Phụ lưu
B. Lưu vực
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Cực Nam của nước ta nằm ở đâu?
D. Xã Sín Thầu
C. Xã Lũng Cú
A. Bán đảo Hòn Gốm
B. Xã Đất Mũi
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Ngành nào đã thăm dò được nhiều loại khoáng sản?
D. Ngành hóa chất
B. Ngành điện lực
C. Ngành địa chất
A. Ngành thủy sản
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Tại sao nói Hoàng Liên Sơn là nóc nhà của Việt Nam?
D. Núi có nhiều đỉnh
C. Núi có độ dốc lớn
A. Là dãy núi cao nhất
B. Là dãy núi dài
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn GDCD:
Câu 1: Người thuê, mượn xe có được quyền nào sau đây?
D. Cả 3 quyền trên
C. Đinh đoạt
B. Bảo quản sử dụng
A. Chiếm hữu
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: HIV lây truyền qua đường nào sau đây?
D. Hắt hơi
C. Ho
A. Muỗi đốt
B. Truyền máu
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Học sinh thảo luận bàn biện pháp giữ gìn vệ sinh trường lớp “Thể hiện quyền gì của công dân”?
D. Quyền tố cáo
C. Quyền khiếu nại
B. Quyền tự do ngôn luận
A. Quyền trẻ em
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Đâu là tài sản của nhà nước?
D. Cả A, B, C
C. Ruộng vườn
A. Tài nguyên đất
B. Nhà cửa
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?
C. Súng các loại
D. Nước thảy sinh hoạt
B. Kim loại thường
A. Lương thực thực phẩm
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn Sinh:
Câu 1: Vùng thị giác nằm ở thùy nào?
B. Thùy chẩm
D. Thùy thái dương
C. Thùy trán
A. Thùy đỉnh
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Rãnh chia đại não làm 2 nửa là:
D. Khúc cuộn não
B. Rãnh đỉnh
A. Rãnh thái dương
C. Rãnh liên bán cầu
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Nếu bán cầu não trái bị tổn thương sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của:
B. Nửa trái cơ thể
C. Nửa trên cơ thể
D. Nửa dưới cơ thể
A. Nửa phải cơ thể
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Mắt của động vật ăn đêm (cú mèo) tập trung nhiều tế bào nào?
C. Tế bào liên lạc
B. Tế bào 2 cực
D. Tế bào hình que
A. Tế bào hình nón
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Ví dụ nào không phải là phản xạ có điều kiện?
D. Thấy đèn đỏ, dừng xe trước vạch kẽ
C. Khi đói, bụng sôi ùng ục
B. Đi xe mô tô phải đội mũ bảo hiểm
A. Học bơi
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn Sử:
Câu 1: Lãnh đạo tối cao của phong trào nông dân Yên Thế là
D. Phạm Thám
B. Hoàng Tám
A. Cao Thắng
C. Hoàng Hoa Thám
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Quân Pháp nổ súng mở đầu cuộc xâm lược nước ta vào thời gian nào?
C. 1/9/1858
D.10/9/1858
B. 9/3/1858
A. 9/1/1858
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Chế độ phong kiến thời nào đã chấm dứt hoàn toàn ?
C. Thời Trần
B. Thời Đinh
A. Thờ Lý
D. Thời Nguyễn
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Sự kiện đánh dấu chấm dứt sự tồn tại của triều đại phong kiến nhà Nguyễn với tư cách là một quốc gia độc lập ?
D. Vua Tự Đức qua đời, triều đình rối loạn (1883)
B. Quân Pháp đánh được thành Hà Nội, Tổng đốc Hoàng Diệu tự vận (1882)
C. Triều đình Huế kí với Pháp Hiệp ước Hắc-măng (1883) và Pa-tơ-nốt (1884)
A. Quân Pháp đánh chiếm cửa biển Thuận An – cửa ngõ kinh thành Huế, triều đình phải xin đình chiến (1883).
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Lãnh tụ của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là ?
B. Phan Đình Phùng và Cao Thắng
D. Phùng Hưng và Phùng Hải
C. Phạm Bành và Phan Đình Giót
A. Phạm Bành và Đinh Công Tráng
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn Anh văn:
Câu 1: : ”Is Petronas Twin Towers the tallest building in the world ?”, Lan asked.
Lan asked me ……………………. The tallest building in the world.
D. was Petronas Twin Towers
C. is Petronas Twin Towers
B. if Petronas Twin Towers is
A. if Petronas Twin Towers was
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2. : “ I can take part in the water –fetching contest”, Lan said. Lan said …………………… the water –fetching contest.
C. I could take part in
D. she could take part in
B. she can take part in
A. I can take part in
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3. The fire is made………………matches or lighters.It is made in the tradition way .
A. without
B. with
C. of
D. by
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4. The ……………………. Festival was held in the communal house yard.
D. rice-cooked
C. rice-cook
B. rice-cooker
A. rice-cooking
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5. Jack…………………… his homework between 8 pm and 9 pm.
C. was making
D. was doing
B. made
A. did
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn Công nghệ:
Câu 1: Trên bóng đèn có ghi 220V, 15W, các số liệu này lần lượt có ý nghĩa là:
D. Điện áp và tần số dòng điện định mức của đèn
C. Công suất và tần số dòng điện định mức của đèn
B. Điện áp và công suất định mức đèn
A. Điện áp và dòng điện định mức của đèn
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Hiệu suất phát quang của đèn huỳnh quang cao gấp mấy lần so với đèn sợi đốt:
C. 5 lần
D. 6 lần
B. 4 lần
A. 3 lần
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Gia đình em đã có những biện pháp gì để tiết kiệm điện năng?
C. Hạn chế dùng các thiết bị điện trong giờ cao điểm.
B. Lắp các thiết bị tiết kiệm điện như đèn com pác.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
A. Tắt điện khi ra khỏi bàn học, khi ra khỏi nhà.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Tại sao người ta không nối trực tiếp các đồ dùng điện như : Bàn là, quạt bàn …Vào đường dây mà phải dùng các thiết bị lấy điện như phích cắm, cầu chì?
C. Dễ tháo ra khi muốn vệ sinh hay sửa chữa.
B. Dễ sử lí khi có sự cố.
A. Sử dụng được ở nhiều nơi.
D. Tất cả các ý trên đều đúng.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Vì sao phải giảm bớt tiêu thụ điện năng trong giờ cao điểm:
C. Ảnh hưởng xấu đến đồ dùng điện.
B. Để tránh điện áp mạng điện giảm xuống
D. Cả A, B và C đều đúng.
A. Khả năng cung cấp điện của nhà máy không đủ.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
. Gói câu hỏi môn Hóa Học:
Câu 1: Hòa tan 5 gam muối ăn vào 45 gam nước. Nồng độ phần trăm của dung dịch thu được là
D. 40%
B. 10 %
C. 30 %
A. 20 %
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2. Thu khí oxi bằng cách đẩy không khí,ta đặt lọ như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất
D. Chỉ có A,C đúng
C. Đặt lọ nằm ngang
A. Đặt lọ úp ngược
B. Đặt đứng lọ
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3. Dãy các chất nào sau đây đều là axit :
D. HCl, HNO3, NaCl, Ca(OH)2
A. HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4
C. CuO, Cu(OH)2, NaCl, HCl
B. KOH, Na2O, H2SO4, Ca(OH)2
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4. Công thức hóa học của muối gồm:
A.Một hay nhiều nguyên tử Kim loại và gốc axit
D.Kim loại và gốc Hidroxit (-OH)
C.Hidro và gốc axit
B. Một nguyên tử phi kim và gốc axit
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5. Khi càng lên cao lượng oxi trong không khí:
D. Càng sạch
A. Càng giảm
C. Không thay đổi
B. Càng tăng
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Câu 1: Sau khi thực hiện đoạn chương trình S:=0;n:=0;while S<=2 do begin n:=n+1;S:=S+n end; thì giá trị của s là bao nhiêu?
Gói câu hỏi môn Tin học:
D. 10
B. 6
C. 3
A. 4
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: Trong câu lệnh lặp for i:=1 to 9 do begin … end; câu lệnh ghép được thực hiện bao nhiêu lần?
C. 2 lần
B. 1 lần
D. 9 lần
A. Không lần nào
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 3: Sau khi thực hiện đoạn chương trình j:= 0; for i:= 8 to 10 do j:= j+5; thì giá trị của j là bao nhiêu?
C. 20
B.10
A. 9
D. 15
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 4: Sau khi thực hiện đoạn chương trình S:=0;n:=0;while S<=5 do begin n:=n+2;S:=S+n end; thì giá trị của s là bao nhiêu?
B. 6
D. 10
C. 8
A. 4
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Laàn löôït thöïc hieän ñoaïn leänh: a[1]:=2; a[2]:=3; t:= a[1]+ a[2] + 1; Giaù trò cuûa t laø
C. t=2
D. t=6
B. t=3
A. t=1
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn âm nhạc
Câu 1: Câu hát “ Em đứng bên trời tự do yêu đời thiết tha” được trích trong bài hát…?
D. Bông hồng tặng cô.
A. Tuổi đời mênh mông.
B. Thầy cô cho em mùa xuân.
C. Chỉ có một trên đời.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đen.
Câu 2: Nhịp 6/8 là nhịp…..?.
A. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn, có 2 trọng âm. Trọng âm thứ nhất nhấn ở phách thứ nhất, trọng âm thứ hai nhấn ở phách thứ tư.
B. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn.
C. Có 6 phách, mỗi phách bằng một nốt đơn, có 3 trọng âm.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. Hà Nội – Một trái tim hồng.
Câu 3: Sáng tác đầu tiên của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn là bài……?
A. Ca ngợi cuộc sống mới.
B. Biết ơn Võ Thị Sáu.
C. Quê em.
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. 5
Câu 4: Hát bè phải có ít nhất từ …… người trở lên.
A. 2
B. 3
C. 4
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. TĐN số 8
Câu 5: Câu nhạc “Con suối êm trôi trong nắng tươi uốn quanh qua bao núi đồi” là bài….?
A. TĐN số 7
B. TĐN số 6
C. TĐN số 3
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
Gói câu hỏi môn toán
Câu 1: Nghiệm của bất phương trình x – 5 > 3 là
A. x≤8
B. x>8
C. x<2
D. x≥2
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 2: So sánh a và b nếu a – 5 > b – 5
A. aB. a=b
C. a>b
D. a≤b
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. (x – 1)(x +3) = 0
Câu 3: Đâu là phương trình tích
A. x2 + 2x + 3 = 0
B. 2x + (3x – 18) = 0
C. (x – 3) + 4y = 0
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
D. Thước thẳng
Câu 4: Dụng cụ dùng để đo góc là
A. Nhiệt kế
B. Ampe kế
C. Giac kế
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Câu 5: Hình bình hành có một góc vuông là
A. Hình thang
B. Hình chữ nhật
C. Hình vuông
D. Hình thoi
0
0
Thời
Gian
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Quay lại
TỔNG KẾT SỐ ĐIỂM 3 ĐỘI CHƠI
100
100
100
ĐỘI 1 – ĐỘI 2 – ĐỘI 3
 
Gửi ý kiến