Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 16: Do you have any pets?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn thị hương
Ngày gửi: 15h:57' 28-04-2019
Dung lượng: 7.8 MB
Số lượt tải: 277
Số lượt thích: 0 người
Tran Phu Primary School
Welcome to our English lesson
Teacher: Nguyen Thi Huong
1. Listen to the sounds.
2. Listen to the sounds.
3. Listen to the sounds.
4. ______ you have any goldfish ?
a. Do
b. Are
5. Where are the balls ?
They’re _____ the table.
a. on
b. in
Wednesday, March 20th 2019
Unit 16 : Do you have any pets ?
(Lesson 2: 1, 2 &3 )
Wednesday, March 20th 2019
Unit 16 : Do you have any pets ? (Lesson 2: 1, 2 &3 )
Next to : bên cạnh
Wednesday, March 20th 2019
Unit 16 : Do you have any pets ? (Lesson 2: 1, 2 &3 )
In front of : đằng trước
Flower pot : bình hoa
the cat ?
Where
is
/are
It’s
on the bed.
the cats ?
Where
are
is/
They’re
under the table.
Where are the cats?
They’re__
next to the flower pot
under the table
behind the TV
in front of the fish tank
Where is the ___ ?
It’s _______.
Where are the ____ ?
They’re _____
4
1
2
3
4
5
6
9
8
7
2.Where ____ the dog ?
It’s on the table.
a. is
b. are
3.Where are the parrots ?
They’re ____ the cage .
a. on
b. in
4.Where is the dog?
It’s _____ the table.
a. behind
b. in front of
6.Where are the cats ?
_______ behind the TV.
a. They’re
b. It’s
7.Where are the cats ?
They’re _____ the flower pot.
a. behind
b. next to
7.Where is the _____ ?
It’s in the garden.
a. rabbits
b. rabbit
Write each new words 3 lines
Practice more the structures you have learnt.
Prepare new lesson (lesson 2 : 3,4,5)
 
Gửi ý kiến