Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương I. §6. Đoạn thẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Dark Amedu Dragon
Ngày gửi: 16h:27' 24-05-2017
Dung lượng: 725.5 KB
Số lượt tải: 492
Số lượt thích: 0 người
Hai điểm A và B
A
B
Đường thẳng AB
Hãy v? hình theo n?i dung sau:
B
Kiểm tra bài cũ
Vẽ đoạn thẳng AB ?
A
Tiết 7: ĐOẠN THẲNG
1. Đoạn thẳng AB là gì?
a) Cách vẽ:
A
B
b) Định nghĩa:
- Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B
Gọi tên: - Đoạn thẳng AB (đoạn thẳng BA)

Hai điểm A, B là hai mút (hoặc hai đầu) của
đoạn thẳng AB
và tất cả các điểm nằm giữa A và B.
Học sgk / 115
M
D
K
G
?
A
B
1)Đường thẳng:
Không bị giới hạn 2 đầu
2)Tia: Giới hạn đầu gốc
3)Đoạn thẳng : Giới hạn 2 đầu
Hãy cho biết sự khác nhau giữa đường thẳng, đoạn thẳng, tia? ( KT trình bày 1 phút)
A
B
A
B
Ap dụng:
Bài 33 sgk / 115
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:
a. Hình gồm hai điểm ________ và tất cả các điểm nằm giữa ________ được gọi là đoạn thẳng RS. Hai điểm ________ được gọi là hai đầu mút của đoạn thẳng RS.
b. Đoạn thẳng PQ là hình gồm ___________________
_____________________
điểm P, điểm Q và tất cả
các điểm nằm giữa P và Q.
R
S
P
Q
Bài: 34 sgk / 116
Trên đường thẳng a lấy ba điểm A, B, C. Hỏi có mấy đoạn thẳng tất cả?
Hãy gọi tên các đoạn thẳng đó
a
A
B
C
Giải:
Có ba đoạn thẳng: AB, AC và BC
Trong các hình veừ sau hình nào thể hiện cách vẽ đoạn thẳng MN ?
M N
h3
Hoạt động nhóm
Hãy nối cột A và cột B để được khẳng định đúng
N
N
M
N
M
N
M
M
2/
4/
3/
1/
Tia NM
Đường thẳng MN
Đoạn thẳng MN
Tia MN
d/
c/
b/
a/
c
d
b
a
Bài 35 SGK / 116 :
Gọi M là điểm bất kỳ của đoạn thẳng AB, điểm M nằm ở đâu?
Em hãy chọn câu trả lời đúng trong 4 câu sau.
a. Điểm M phải trùng với điểm A.
b. Điểm M phải nằm giữa 2 điểm A và B.
c. Điểm M phải trùng với điểm B.
d. Điểm M hoặc trùng với điểm A, hoặc nằm giữa
2 điểm A và B hoặc trùng với điểm B.
a
m
n
I
I : Là giao điểm
2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng:
a) Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng:
A
B
C
D
M
Đoạn thẳng AB và CD cắt nhau tại M. M được gọi là giao điểm.
2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng:
b) Đoạn thẳng cắt tia:
A
B
O
x
K
Đoạn thẳng AB và tia Ox cắt nhau tại K. K được gọi là giao điểm.
2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng:
c) Đoạn thẳng cắt đường thẳng:
A
B
x
Đoạn thẳng AB và đường thẳng xy cắt nhau tại G. G được gọi là giao điểm.
y
G
2. Đoạn thẳng cắt đoạn thẳng, cắt tia, cắt đường thẳng:
A
C
B
D
M
M : Giao điểm
x
B
O
A
K
K : Giao điểm
A
B
x
y
G
G: Giao điểm
?
Giao điểm có thể trùng với đầu mút đoạn thẳng, hoặc trùng với gốc của tia.
A
B
C
D
B
C
A
a
C
D
B
O
A
x
D
y
N
y
M
O
M
Hình 1
Hình 2
Hình 3
Hình 6
Hình 5
Hình 4
Bài 36(SGK - 116) : Xét ba đoạn thẳng AB, BC, CA trên hình 36 và trả lời các câu hỏi sau :
Đường thẳng a có đi qua mút của đoạn thẳng nào không ?
b) Đường thẳng a cắt những đoạn thẳng nào ?
c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng nào ?
Bài 36(SGK - 116)
A
C
B
a
Hình 36
a) Đường thẳng a không đi qua mút của đoạn thẳng nào
b) Đường thẳng a cắt đoạn thẳng AB và AC
c) Đường thẳng a không cắt đoạn thẳng BC
Hướng dẫn về nhà bài 39 (SGK / 116)
A
B
C
D
E
F
I
K
L
Hình 38
HU?NG D?N T? HO?C :

* Dụ?i vo?i ba`i ho?c o? tiờ?t ho?c na`y
- H?c thu?c v hi?u d?nh nghia do?n th?ng, phõn bi?t du?ng th?ng, tia, do?n th?ng.
- Bi?t v? hỡnh bi?u di?n cỏc tru?ng h?p do?n th?ng c?t
do?n th?ng, c?t tia, c?t du?ng th?ng.
- Lm cỏc bi t?p 37; 38, 39 - SGK.
* Dụ?i vo?i ba`i ho?c o? tiờ?t ho?c sau
- D?c tru?c bi: D? di do?n th?ng.
- Chu?n b? thu?c do d? di.
 
Gửi ý kiến