Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 23. Đối lưu - Bức xạ nhiệt

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiển
Ngày gửi: 21h:31' 20-03-2022
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 559
Số lượt thích: 0 người
Bài 23. ĐỐI LƯU.
BỨC XẠ NHIỆT
Kiểm tra bài cũ
1.Dẫn nhiệt là gì ? So sánh tính dẫn nhiệt của: chất rắn, chất lỏng, chất khí?
Trả lời
* Nhiệt năng có thể truyền từ phần này sang phần khác của một vật, từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.
* Chất rắn dẫn nhiệt tốt. Chất lỏng và chất khí dẫn nhiệt kém.
Tiết 29- Bài 23
đối lưu - bức xạ nhiệt
Hình 22.3
Play
Hình 23.1
Hình 22.3
Play

Hãy nêu sự giống và khác nhau trong hai thí nghiệm ?
Tiết 29: Bài 23 ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
ĐỐI LƯU
1.ThÝ nghiÖm
Play
Nhiệt kế
Thuốc tím
Hình 23.2
Các bước tiến hành.
Ghi nhiệt độ của nước trước và sau thí nghiệm.
Đặt gói đựng hạt thuốc tím vào cốc
Dùng đèn cồn đun nóng cốc nước ở phía có đặt thuốc tím.
Quan sát hiện tượng xảy ra và thảo luận trả lời câu hỏi c1, c2, c3.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
1. Thí nghiệm (SGK/Tr 80)
Play
Nhiệt kế
Thuốc tím
Hình 23.2
Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên rồi từ trên xuống hay di chuyển hỗn độn theo mọi phương ?
Trả lời: Nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên, rồi từ trên xuống.
2. Trả lời câu hỏi
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Hình 23.2
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
1. Thí nghiệm (SGK/Tr 80)
Play
Nhiệt kế
Thuốc tím
Hình 23.2
2. Trả lời câu hỏi
Trả lời : Lớp nước ở dưới nóng lên trước, nở ra, trọng lượng riêng của nó trở nên nhỏ hơn trọng lượng riêng của lớp nước lạnh ở trên. Do đó lớp nước nóng nổi lên còn lớp nước lạnh chìm xuống tạo thành dòng đối lưu.
Tại sao lớp nước ở dưới được đun nóng lại đi lên phía trên, còn lớp nước lạnh ở phía trên lại đi xuống dưới ?
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
1. Thí nghiệm (SGK/Tr 80)
Play
Nhiệt kế
Thuốc tím
Hình 23.2
2. Trả lời câu hỏi
Trả lời: Nh? can c? vo s? tang nhi?t d? c?a nhi?t k? .
Tại sao biết được nước trong cốc đã nóng lên ?
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Kết luận
Sù truyÒn nhiÖt n¨ng nhê t¹o thµnh c¸c dßng chất lỏng gäi lµ sù ®èi lưu.
Tiết 29- Bài 23 : ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
1.Nhóm 1: Làm thí nghiệm 23.3

2.Nhóm 2: Làm thí nghiệm với vòng xoắn giấy

3.Nhóm 3: Làm thí nghiệm với cánh quạt được làm bằng vỏ lon.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
PHIẾU HỌC TÂP
NHÓM :

Em hãy nêu dụng cụ thí nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Nêu các bước thực hiện thí nghiệm :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mô tả hiện tượng xảy ra:
........................................................................................................................................................................

Giải thích hiện tượng :
………………………………………………………………………………………………………………
Play
Hình 23.3
Hương
Bìa
Nến
3. Vận dụng
. Hãy giải thích hiện tượng trên?
Trả lời: Khi đốt nến, không khí ở quanh ngọn nến nóng lên, nở ra, di chuyển lên trên. Dòng không khí lạnh ở bên kia tấm bìa di chuyển xuống dưới vòng qua khe hở sang phía ngọn nến rồi đi lên.
Tiết 29- Bài 23 : ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Tại sao muốn đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới?
Trả lời: Để phần ở dưới nóng lên trước đi lên, phần ở trên chưa được đun nóng đi xuống dưới tạo thành dòng đối lưu.
Tiết 29- Bài 23 : ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Trong mụi tru?ng chân không và trong chất rắn có xảy ra đối lưu không? Tại sao?
Trả lời: Không, vì trong mụi tru?ng chân không cũng như trong chất rắn không thể tạo thành các dòng đối lưu.
- Vỡ trong mụi tru?ng chõn khụng khụng cú cỏc nguyờn t? , phõn t?. Cũn trong ch?t r?n cỏc phõn t? ch? chuy?n d?ng quanh v? trớ c? d?nh.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Kết luận
- §èi l­u lµ sù truyÒn nhiÖt b»ng c¸c dßng chÊt láng hoÆc chÊt khÝ.
- §èi l­u lµ h×nh thøc truyÒn nhiÖt chñ yÕu cña chÊt láng vµ chÊt khÝ.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Đối lưu
và ứng dụng trong kỹ thuật. đời sống
Khoảng chân không
Vậy năng lượng của Mặt Trời truyền đến Trái Đất bằng cách nào?
Tiết 29- Bài 23 : ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Play
A
B
II-Bức xạ nhiệt
1. ThÝ nghiÖm
Đèn cồn
Không khí
Bình tròn
Tấm gỗ
Hình 23.4
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Play
A
B
1. Thí nghiệm
Đèn cồn
Không khí
Bình c?u
Hình 23.4
2. Trả lời câu hỏi
Giọt nước màu dịch chuyển về đầu B chứng tỏ điều gì?
Trả lời: Không khí trong bình đã nóng lên và nở ra.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Play
A
B
1. Thí nghiệm
Đèn cồn
Không khí
Bình c?u
Hình 23.4
Giọt nước màu dịch chuyển trở lại đầu A chứng tỏ điều gì? Miếng gỗ đã có tác dụng gì?
Trả lời. Không khí trong bình đã lạnh đi. Miếng gỗ đã ngăn không cho nhiệt truyền từ đèn sang bình. Điều này chứng tỏ nhiệt được truyền từ đèn đến bình theo đường thẳng.
2. Trả lời câu hỏi
Tiết 29- Bài 23 : ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
Play
A
B
1. Thí nghiệm
Đèn cồn
Không khí
Bình c?u
Hình 23.4
2. Trả lời câu hỏi
Sự truyền nhiệt từ nguồn nhiệt tới bình có phải là dẫn nhiệt và đối lưu không? Tại sao ?
Trả lời : Không phải là dẫn nhiệt vì không khí dẫn nhiệt kém. Cũng không phải là đối lưu vì nhiệt được truyền theo đường thẳng.
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
- Bøc x¹ nhiÖt lµ sù truyÒn nhiÖt b»ng c¸c tia nhiÖt ®i th¼ng.
- Bøc x¹ nhiÖt cã thÓ x¶y ra c¶ ë trong môi trường ch©n kh«ng.
Kết luận
Tiết 29: Bài 23 ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Thí nghiệm
Cắt 1 hình chữ nhật nhỏ bằng giấy mỏng.Gấp 2 đường chéo của hình chữ nhật để xác định tâm của miếng giấy. Mở miếng giấy ra, đặt lên một chiếc kim thẳng đứng sao cho mũi kim đỡ đúng vào tâm miếng giấy.Tất cả đặt ở một nơi không có gió. Xoa cho tay nóng lên rồi nhè nhẹ đưa tay lại gần miếng giấy.Hiện tượng gì xảy ra với miếng giấy ?
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
Khoảng chân không
Vậy năng lượng của Mặt Trời truyền đến Trái Đất bằng cách nào?
Tl : Bằng sự bức xạ nhiệt qua môi trường chân không và không khí.
. Tại sao trong TN ở hình 23.4 bình chứa không khí lại được phủ muội đèn?
Trả lời: Để tăng khả năng hấp thụ tia nhiệt
Tại sao về mùa hè ta thường mặc áo màu trắng mà không mặc áo màu đen?
Trả lời: Để giảm sự hấp thụ các tia nhiệt
Dẫn nhiệt
Đối lưu
Bức xạ nhiệt
Hãy chọn từ thích hợp cho các ô trống ở bảng 23.1
Đối lưu
Bảng 23.1
Tiết 29- Bài 23: ĐỐI LƯU - BỨC XẠ NHIỆT
?
?
?
Bức xạ nhiệt
Dẫn nhiệt
Đối lưu
H.1
H.2
H.3
Bức xạ nhiệt trong thiên nhiên
và ứng dụng trong kỹ thuật, đời sống
Sử dụng năng lượng mặt trời?


Sự truyền nhiệt năng nhờ tạo thành các dòng đi từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới gọi là sự đối lưu
.
ĐỐI LƯU
BỨC XẠ NHIỆT
Bu?c xa? nhiờ?t la` su? truyờ`n nhiờ?t ba`ng ca?c tia nhiờ?t di tha?ng.
Chủ yếu ở môi trường: chất lỏng và chất khí.
Chủ yếu ở môi trường: chất khí và chân không
Sơ Đồ Tư Duy
Nguyên lý hoạt động của đèn kéo quân
Về nhà học bài theo vở ghi + SGK
Đọc phần có thể em chưa biết
Làm các bài tập 23.2 => 23.7 trong SBT
Xem tru?c bi 24-Cụng th?c tớnh nhi?t lu?ng
Hướng dẫn về nhà:
Giờ học đến đây kết thúc. Chúc các em vui, khoẻ và học giỏi.
 
Gửi ý kiến