Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Đơn chất và hợp chất - Phân tử

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vương Tuệ Nhi
Ngày gửi: 20h:28' 13-09-2010
Dung lượng: 1.3 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người
KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
GV: NGUYỄN THỊ THANH DUYÊN
NĂM HỌC: 2009-2010


Kiểm tra bài cũ :

+ Nguyên tử khối là gì ?
+ L?y bao nhiu ph?n kh?i lu?ng c?a nguyn t? cacbon lm don v? cacbon ?
+Mỗi nguyên tố hóa học có bao nhiêu nguyên tử khối ?
+Hãy cho biết nguyên tử Mg nặng hay nhẹ hơn nguyên tử C bao nhiêu lần?
(Biết NTK của Mg=24, C=12)
?
Tiết 8:
BÀI 6:
ĐƠN CHẤT VÀ HỢP CHẤT - PHÂN TỬ

Cu
O
H
Na
Cl
Cho biết điểm khác nhau giữa các chất trên là gì?
NƯỚC
O
H
H
1. Hãy tìm một số chất trong số các chất sau có thành phần như khí oxi, khí hidro (g?m một nguyên tố hoá học): {HS th?o lu?n bn 2`}
a/Phốt pho do nguyên tố phốtpho tạonên.(P)
b/Sắt do nguyên tố sắt tạo nên.(Fe)
c/Điphốt pho pentaoxit do nguyên tố Phốt pho và nguyên tố oxi tạo nên.(P, O).
d/Khí nitơ do nguyên tố nitơ tạo nên. (N)
e/Khí amoniắc do nguyên tố nitơ và nguyên tố hidro tạo nên (N,H).
f/Axít sunfuric do nguyên tố hidro, lưu huỳnh và oxi tạo nên. (H, S, O)
Cu
ĐƠN CHẤT KIM LOẠI
ĐƠN CHẤT PHI KIM
H
H
O
O
Fe
Cu
Cho biết đặc điểm cấu tạo của đơn chất ?
+Nước được tạo nên từ hai nguyên tố oxi và hidro. Hãy tìm một số chất trong số các chất sau đây có thành phần 2 hay nhiều nguyên tố (tương tự H2O) {HS trao đổi đôi bạn 2`}
*Phiếu học tập.
a/ Axít clohidric tạo nên từ 2nguyên tố H và Cl.
b/ Sắt (III) oxít tạo nên từ 2 nguyên tố Fe và O.
c/ Nhôm do nguyên tố nhôm tạo nên.(Al)
d/ Đường tạo nên từ 3 nguyên tố C,H và O.
e/ Khí clo do nguyên tố clo tạo nên.(Cl)
f/ Đồng sunfat tạo nên từ 3 nguyên tố Cu,S và O
g/ Khí mtan t?o nn t? 2 nguyn t? C v H
Nước ( H2O )
Muối ăn ( NaCl )
H
O
Cl
Na
Cho biết đặc điểm cấu tạo của hợp chất ?
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
-Hàng ngang thứ nhất có 7 chữ cái có từ cho biết chất được tạo nên từ một nguyên tố hóa học?
Hàng ngang thứ hai có 14 chữ cái có từ cho biết tập hợp những nguyên tử cùng loại?
Hàng ngang thứ ba có 12 chữ cái cho biết từ biểu diễn nguyên tố và chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó
Hàng ngang thứ tư có 12 chữ cái có từ cho biết khối lượng nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon?
Hàng ngang thứ năm có 7 chữ cái có từ cho biết chất tạo nên từ 2,3 nguyên tố hóa học trở lên .
Từ chìa khóa chứa các chữ cái nói đến hạt vô cùng beù và trung hòa về điện
*Phiếu học tập:
Hãy tìm trong số các chất sau đây các chất nào là đơn chất, hợp chất?
+ Rượu etilic do 3 nguyên tố C, H, O tạo ra.
+ Khí flo do nguyên tố F tạo ra.
+ Canxi oxit do 2 nguyên tố Ca, O tạo ra.
+ Nhôm hidroxít do 3 nguyên tố Al, H, O tạo ra.
+ Kẽm do nguyên tố Zn tạo ra.
+ Canxi sunfat do 3 nguyên tố Ca, S, O tạo ra.
+ Kali do nguyên tố K tạo ra
+ Natri hidro cacbonat do 4 nguyên tố Na, H, C, O tạo ra.
+ Natri do nguyên tố Na tạo ra
HC
HC
HC
HC
HC
ĐC
ĐC
ĐC
ĐC
Về nhà
- Hoïc baøi Laøm caùc baøi taäp 1,2,3 SGK /25,26 .
- Ñoïc muïc em coù bieát SGK/27.
- HS khaù, giỏi laøm theâm baøi taäp 6.1,6.2 ôû vôû baøi taäp
Chuaån bò: phaàn coøn laïi, tìm hieåu:
+ Phaân töû laø gì ? Phân tử khối là gì?
+ Caùch tính PTK cuûa chaát?.
+ Chaát toàn taïi ôû nhöõng traïng thaùi naøo?
Về nhà
- Hoïc baøi Laøm caùc baøi taäp 1,2,3 SGK /25,26
- Ñoïc muïc em coù bieát SGK/27.
- HS khaù, giỏi laøm theâm baøi taäp 6.1,6.2 ôû vôû baøi taäp
Chuaån bò: phaàn coøn laïi, tìm hieåu:
+ Phaân töû laø gì ? Phân tử khối là gì?
+ Caùch tính PTK cuûa chaát?.
+ Chaát toàn taïi ôû nhöõng traïng thaùi naøo?
Bài học đến đây kết thúc
+Chất được phân chia thành hai loại lớn là : ……………….và………………Đơn chất được tạo nên từ một……………………., còn ………………… được tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên.
+Đơn chất chia thành ………… và ………….Kim loại có ánh kim,dẫn điện và nhiệt , khác với ……………không có những tính chất này( trừ than chì dẫn được điện yếu.)
+Có hai loại hợp chất là: hợp chất …………………. và hợp chất……………………..
Nguyên tố hóa học
Hợp chất
Đơn chất
Hợp chất
Kim loại
Phi kim
Phi kim
Vô cơ
Hữu cơ
No_avatar
Khóc con bai` tap so 3456 co oi Chưa quyết định
 
Gửi ý kiến