Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (04) 66 745 632
 • 0166 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-met vuông

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tâm
Ngày gửi: 09h:22' 14-03-2018
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 461
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ VĂN HÁT
TOÁN - LỚP 3/1
Đơn vị đo diện tích.
Xăng-ti-mét vuông
Kiểm tra bài:
P
Q
So sánh diện tích hình P với diện tích hình Q?
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
P
Q
Diện tích hình P lớn hơn diện tích hình Q
Hãy nêu tên các hình có diện tích bằng nhau
Diện tích hình A bằng diện tích hình D
Di?n tích hình B b?ng di?n tích hình C
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Xăng-ti-mét vuông là gì?
Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm
Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.
Diện tích hình vuông này là 1 xăng-ti-mét vuông
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
1 cm
1 cm2
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Để đo diện tích ta dùng đơn vị đo diện tích, chẳng hạn:
xăng-ti-mét vuông.
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
1 cm
1 cm2
cm
2
Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:
Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm.
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
cm
cm
2
:xang-ti-mt vuơng
Năm xăng-ti-mét vuông
Một trăm hai mươi xăng-ti-mét vuông
1500 cm2
Mười nghìn xăng-ti-mét vuông
5 cm2
Luyện tập:
Bài tập 1:
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Viết (theo mẫu):
120 cm2
10 000 cm2
Một nghìn năm trăm xăng-ti-mét vuông
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
A
1cm2
Hình A gồm
ô vuông
1cm2
Hình B gồm...
ô vuông 1 cm2
Diện tích hình B
bằng...
B
5
6
6
4
6 cm2
Diện tích hình A
bằng 6 cm2
6
6
Bài tập 2: a) Viết vào chỗ chấm (theo mẫu):
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
A
1cm2
Hình A gồm...
ô vuông
1cm2
Diện tích hình A
bằng...
Hình B gồm...
ô vuông 1 cm2
Diện tích hình B
bằng...
B
b) So sánh diện tích hình A với diện tích hình B.
5
6
6
6
4
6 cm2
6 cm2
6
b) Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
Bài tập 2: Viết vào chỗ chấm (theo mẫu)
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
A
1cm2
Hình A gồm...
ô vuông
1cm2
Diện tích hình A
bằng...
Hình B gồm...
ô vuông
Diện tích hình B
bằng...
B

b) Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
6
1cm2
6 cm2
6
6 cm2
b) Diện tích hình A bằng diện tích hình B.
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Bài tập 3: Tính ( theo mẫu):
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Mẫu: 3 cm2 + 5 cm2 = 8 cm2
3 cm2 x 2 = 6 cm2
a) 18 cm2 + 26 cm2 =
b) 6 cm2 x 4 =
40 cm2 – 17 cm2 =
32 cm2 : 4 =
44 cm2
24 cm2
23 cm2
8 cm2
Trò chơi
Mở cổng thành cứu Công chúa
- Thể lệ, luật chơi và cách chơi như sau:

+ Ở mỗi cổng thành đã bị đóng và chắn bởi 3 câu hỏi.
+ Để cứu được Công chúa bạn phải chọn 1 trong 3 đáp án đúng của mỗi câu hỏi thì cổng thành lần lượt sẽ được mở.
+ Bạn phải trả lời đúng cả 3 câu hỏi ở 3 cổng thành thì mới cứu được Công chúa.
+ Nếu bạn chọn sai cổng thành sẽ không mở được và không cứu được công chúa.
* Lưu ý: Một bạn chỉ được chọn 01 đáp án cho 01 cổng thành. Nếu bạn trả lời lần 1 sai thì mất quyền tham dự cuộc chơi ở cổng thành đó.

a. cm
c. cm2
Cách viết đơn vị đo diện tích là:
c. Cả 2 cách đọc đều đúng
Ai c?u tơi v?i
Cảm ơn những dũng sĩ tài giỏi
Rất tiếc sai rồi
Rất tiếc sai rồi
Rất tiếc sai rồi
Rất tiếc sai rồi
Rất tiếc sai rồi
Rất tiếc sai rồi
c. Cả 2 đều đúng
Đọc:
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
Môn: Toán
Nêu diện tích của hình sau:
11 cm2
Đơn vị đo diện tích. Xăng–ti–mét vuông
1 cm2
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Nêu diện tích của hình sau:
13 cm2
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2018
Môn: Toán
Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
cm
2
Xăng-ti-mét vuông được viết tắt là:
Xăng-ti-mét vuông là diện tích hình vuông có cạnh dài 1 cm.
cm
2
:xăng-ti-mét vuông
Số đo diện tích của một hình theo xăng-ti-mét vuông chính là số ô vuông 1 cm có trong hình đó.
2

CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ
VÀ CÁC EM!
 
Gửi ý kiến