Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

  • (024) 66 745 632
  • 096 181 2005
  • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

ĐƠN XIN XAC NHÂN HỘ NGHEO NĂM 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thanh Phong
Ngày gửi: 17h:28' 19-08-2013
Dung lượng: 6.1 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
Phụ lục
Mẫu giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo
(kèm theo Thông tư liên tịch số18/2009/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
ngày 03 tháng 8 năm 2009)

UBND HUYỆN --------(1)--------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
UBND XÃ -----------(2)---------- Độc lập- Tự do- hạnh phúc
Số /UB-VX
……(3), ngày tháng năm 200…(4)

GIẤY CHỨNG NHẬN HỌC SINH, SINH VIÊN
THUỘC HỘ NGHÈO

UBND xã ... xác nhận:
- Anh (chị)
- Sinh ngày …….tháng …… năm
- Hộ khẩu thường trú
- Là con (em) ông (bà)
- Gia đình ông (bà) đang thuộc diện hộ nghèo xác định năm
- Theo sổ danh sách hộ nghèo của xã đang quản lý
- Số thứ tự ……… trong sổ theo dõi năm ……..Mã số ………. (nếu có)
Đề nghị nhà trường thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho anh (chị) …………………………………… theo quy định ./.


Nơi nhận:
- ...............;
- ................;
- Lưu: VT, ...(5). A.XX(6).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH


(Chữ ký, dấu)

Nguyễn Văn A


Ghi chú:
(1) Tên huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;
(2) Tên xã, phường, thị trấn thuộc huyện.
(3) Địa danh xã.
(4) Năm ban hành.
(5) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo hoặc chủ trì soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(6) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓