Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 35. Động cơ đốt trong dùng cho tàu thủy

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Tiến Anh
Ngày gửi: 17h:46' 15-03-2012
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 168
Số lượt thích: 0 người

ĐỘNG CƠ DIESEL
TÀU THỦY
CHƯƠNG IV
4-1. NHỮNG ĐỊNH NGHĨA VÀ KHÁI NIỆM CƠ BẢN
I. Giới thiệu chung về động cơ đốt trong
1. Định nghĩa động cơ đốt trong và động cơ diesel tàu thuỷ
§éng c¬ ®èt trong: Lµ lo¹i ®éng c¬ nhiÖt trong ®ã viÖc ®èt ch¸y nhiªn liÖu, sù to¶ nhiÖt vµ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ tõ nhiÖt n¨ng cña m«i chÊt c«ng t¸c sang c¬ n¨ng,®­îc tiÕn hµnh ngay trong b¶n th©n ®éng c¬.
§éng c¬ diesel lµ mét lo¹i ®éng c¬ ®èt trong kiÓu piston dïng nhiªn liÖu láng dầu, mµ trong ®ã nhiªn liÖu ®­îc ®­a vµo xilanh cuèi qu¸ tr×nh nÐn, tù b¾t löa trong kh«ng khÝ cã nhiÖt ®é vµ ¸p suÊt cao do bÞ nÐn trong xilanh. §éng c¬ diesel cßn gäi lµ ®éng c¬ tù ch¸y (trªn tµu thuû chØ dïng lo¹i nµy).
2. 3. Ưu nhược điểm của
động cơ đốt trong

U u điểm
- Hiệu suất có ích cao
- Nếu hai động cơ đốt trong và đốt ngoài cùng công suất thì động cơ đốt trong gọn và nhẹ hơn
- Tính cơ động cao
- Dễ tự động hoá và điều khiển từ xa.
- ít gây nguy hiểm khi vận hành
- Nhiệt độ xung quanh tương đối thấp tạo điều kiện tốt cho thợ máy làm việc.
- Không tốn nhiên liệu khi dừng động cơ.
- Không cần nhiều người vận hành bảo dưỡng
2. 3. Ưu nhược điểm của
động cơ đốt trong

Nhược điểm:
- Khả năng quá tải kém
- Không ổn định khi làm việc ở tốc độ thấp.
- Rất khó khởi động khi đã có tải.
- Công suất lớn nhất của thiết bị không cao lắm<40 -45 ngàn CV
- Yêu cầu nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong tương đối khắt khe và đắt tiền.
- Cấu tạo của động cơ đốt trong tương đối phức tạp, yêu cầu chính xác cao.
- Động cơ làm việc khá ồn, nhất là động cơ cao tốc.
- Yêu cầu thợ máy phải có trình độ kỹ thuật cao.
Sơ đồ kết cấu các chi tiết của động cơ Diesel
Các chi tiết tĩnh gồm: Bệ máy (1), thân máy (3), khối xilanh(6), nắp xilanh (7).
Các chi tiết động gồm: Piston (5), thanh truyền(4), trục khuỷu (2), xupáp (8).
Những bộ phận chính của động cơ đốt trong kiểu piston
II. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản dùng cho
động cơ đốt trong

1. Điểm chết của piston
Khi ®éng c¬ ho¹t ®éng, piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn qua l¹i trong xilanh. VÞ trÝ piston ®æi chiÒu chuyÓn ®éng gäi lµ ®iÓm chÕt cña piston
2. Hành trình của piston
Lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®iÓm chÕt trªn vµ ®iÓm chÕt d­íi
3. Thể tích công tác của xilanh
VS lµ thÓ tÝch bªn trong xilanh cã ®­îc do piston chuyÓn ®éng gi÷a hai ®iÓm chÕt trªn vµ chÕt d­íi.
4. Thể tích buồng đốt
ThÓ tÝch buång ®èt VC lµ thÓ tÝch ®­îc t¹o ra bëi kh«ng gian gi÷a n¾p xilanh , ®Ønh piston vµ s¬mi xilanh khi piston ë ®iÓm chÕt trªn.
5. Thể tích toàn bộ của xilanh
ThÓ tÝch toµn bé Va (cßn gäi lµ thÓ tÝch nÐn) lµ thÓ tÝch ®­îc t¹o ra bëi kh«ng gian gi÷a n¾p xilanh, ®Ønh piston vµ s¬mi xilanh khi piston ë ®iÓm chÕt d­íi.
II. Những khái niệm và định nghĩa cơ bản dùng cho
động cơ đốt trong
-Tỷ số nén của động cơ
Là tỷ số giữa thể tích toàn bộ của xilanh và thể tích của buồng đốt
-Quá trình công tác
Quá trình công tác của động cơ là hỗn hợp những biến đổi xảy ra đối với môi chất công tác trong xilanh động cơ, cũng như trong hệ thống gắn liền với xilanh như hệ thống nạp và hệ thống thải.
-Chu trình công tác
Là tổng cộng tất cả những phần của các quá trình biến đổi xảy ra trong xilanh động cơ
-Kỳ
Là một phần của chu trình công tác xẩy ra trong thời gian một hành trình của piston.
4-2. CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích (động cơ xăng)
Hình 4-2. Chu trình cấp nhiệt đẳng tích
2. Chu trình cấp nhiệt đẳng áp
Hình 4-3. Chu trình cấp nhiệt đẳng áp
4-3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
1. Theo cách thực hiện chu trình công tác.
* Động cơ 4 kỳ:
* Động cơ 2 kỳ:
2. Theo nhiên liệu dùng cho động cơ:
* Động cơ chạy bằng nhiên liệu lỏng loại nhẹ (xăng, cồn, benzen, dầu hoả ...)
* Động cơ chạy bằng nhiên liệu khí
* Động cơ chạy bằng nhiên liệu khí lỏng
* Động cơ chạy bằng nhiều loại nhiên liệu: tức là động cơ có thể chạy bằng nhiều loại nhiên liệu lỏng khác nhau từ nhẹ đến nặng.
4-3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
3. Theo phương pháp hình thành khí hỗn hợp
* Động cơ hình thành khí hỗn hợp bên ngoài:
* Động cơ hình thành khí hỗn hợp bên trong:
Bao gồm: Dộng cơ diesel, động cơ phun nhiên liệu trực tiếp vào xilanh, động cơ có cầu giữ nhiệt.
Động cơ diesel lại được chia ra mấy loại sau đây:
- Động cơ có một buồng cháy
- Động cơ có buồng cháy dự bị
- Động cơ có buồng cháy xoáy lốc
4. Theo phương pháp đốt cháy khí hỗn hợp công tác
* Động cơ đốt cháy cưỡng bức: Gồm : Động cơ xăng, động cơ ga.
* Động cơ có cầu giữ nhiệt (Động cơ sơmi diesel):
* Động cơ tự cháy: động cơ diesel.
Trong thực tế hiện nay chỉ áp dụng diesel làm động cơ tàu thuỷ.
* Động cơ đốt cháy hỗn hợp: (động cơ gazo diesel) trong đó nhiên liệu lỏng tự cháy làm mồi để đốt cháy cưỡng bức hỗn hợp khí (khí ga + không khí).
4-3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
5. Theo dạng của chu trình công tác
* Động cơ làm việc theo chu trình đẳng tích:
* Động cơ làm việc theo chu trình đẳng áp:
* Động cơ làm việc theo chu trình hỗn hợp:
6. Dựa vào phương pháp nạp
* Động cơ không tăng áp:
* Động cơ tăng áp:
7. Theo tốc d? của động cơ
Cm=s.n/30 (m/s)
S Hnh trỡnh c?a piston (m)
n Vũng quay c?a d?ng co (v/phỳt)
* Động cơ thấp tốc: Cm<6,5(m/s)
* Động cơ trung tốc 6,5? Cm ?8(m/s)
* Động cơ cao tốc: Cm>8(m/s)
4-3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
8. Theo khả năng thay đổi chiều quay trục khuỷu
* Động cơ chỉ quay một chiều nhất định.
- Động cơ quay phải: Trục khuỷu quay cùng chiều kim đồng hồ.
- Động cơ quay trái: Trục khuỷu quay ngược chiều kim đồng hồ.
* Động cơ có thể đảo chiều quay:
9. Dựa theo phương thức tác dụng lên đỉnh piston
* Động cơ tác dụng đơn: Trong đó chu trình công tác chỉ thực hiện ở không gian phía trên của đỉnh piston.
* Động cơ tác dụng kép: Trong đó chu trình công tác được thực hiện ở cả không gian phía trên và không gian phía dưới của piston.
4-3. PHÂN LOẠI ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
10. Theo cấu tạo của động cơ
a) Theo số xilanh:
* Động cơ 1 xilanh
* Động cơ có nhiều xilanh
b) Theo cách phân bố xilanh
* Động cơ trong đó xilanh được bố trí thẳng đứng (đại đa số động cơ)
* Động cơ trong đó xilanh được bố trí nằm ngang (ít gặp).
* Động cơ phân bố xilanh theo một hàng dọc
* Động cơ phân bố xilanh theo hai hàng dọc song song hoặc theo một góc nào đó (Động cơ hình chữ V)
* Động cơ phân bố xilanh theo nhiều hàng với những góc độ khác nhau: Động cơ hình chữ X, H, hình sao.
* Động cơ có piston nối đỉnh:
c) Theo hệ truyền động (phương pháp nối thanh truyền với piston)
* Động cơ piston liên kết trực tiếp với thanh truyền qua chốt piston.
* Động cơ trong đó piston liên kết với thanh truyền thông qua cán piston.
4-4. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG DIESEL CƠ 4 KỲ
I. Sơ đồ và nguyên lý hoạt động theo chu trình lý thuyết
NẠP NÉN NỔ XẢ
Hình 4-6. Đồ thị chỉ thị lý thuyết của động cơ diesel 4 kỳ
5) Các nhận xét về chu trình lý thuyết:
Chu trình công tác của động cơ diesel 4 kỳ
1) Quá trình nạp khí
Piston ®i tõ §CT xuèng §CD. Xup¸p hót më, xup¸p x¶ ®ãng. ThÓ tÝch trong xilanh t¨ng lªn lµm ¸p suÊt trong xilanh gi¶m xuèng.
Nhê sù chªnh lÖch ¸p suÊt mµ kh«ng khÝ tõ bªn ngoµi ®­îc hót vµo xilanh .Khi piston xuèng ®Õn ®iÓm chÕt d­íi th× xup¸p hót ®ãng l¹i hoµn toµn kÕt thóc qu¸ tr×nh n¹p khÝ.
ViÖc n¹p kh«ng khÝ vµo xilanh biÓu diÔn trªn ®å thøc chØ thÞ b»ng ®­êng ba
2) Quá trình nén khí
C¸c xup¸p hót vµ xup¸p x¶ ®Òu ®ãng kÝn. Piston ®i tõ §CD lªn §CT. Kh«ng khÝ trong xilanh bÞ nÐn l¹i rÊt nhanh do thÓ tÝch cña xilanh gi¶m dÇn nªn ¸p suÊt vµ nhiÖt ®é khÝ nÐn t¨ng lªn rÊt cao. Cuèi qu¸ tr×nh nÐn, ¸p suÊt khÝ nÐn cã thÓ lªn tíi 40 - 50Kg/cm2 kÌm theo viÖc t¨ng nhiÖt ®é kh«ng khÝ lªn tíi 500-7000c, cao h¬n nhiÒu so víi nhiÖt ®é tù ch¸y cña nhiªn liÖu. Qu¸ tr×nh nÐn kh«ng khÝ ®­îc biÓu thÞ trªn ®å thøc b»ng ®­êng ac.
VÒ mÆt lý thuyÕt th× khi piston lªn ®Õn §CT, nhiªn liÖu sÏ ®­îc phun vµo buång ®èt d­íi d¹ng s­¬ng mï kÕt thóc qu¸ tr×nh nÐn khÝ
Chu trình công tác của động cơ diesel 4 kỳ
3) Quá trình cháy giãn nở sinh công (kỳ nổ)
-C¸c xup¸p vÉn ®ãng kÝn. Piston ë §CT
-Nhiªn liÖu phun vµo buång ®èt gÆp khÝ nÐn cã nhiÖt ®é cao sÏ tù bèc ch¸y.
-Qu¸ tr×nh ch¸y kho¶ng 40% nhiªn liÖu gÇn nh­ lµ qu¸ tr×nh ®¼ng tÝch , ®­êng cz`. Sè 60% nhiªn liÖu cßn l¹i ch¸y ë trong ®iÒu kiÖn gÇn nh­ lµ ®¼ng ¸p (®­êng z`z)..
- Qu¸ tr×nh ch¸y vµ gi·n nở kÕt thóc ®­êng (z`ze) ®iÓm e øng víi lóc piston ë §CD.
4) Quá trình thải khí (kỳ xả)
-Xup¸p x¶ më, xup¸p hót ®ãng piston ®i tõ §CD lªn §CT.
-Khi piston ë §CD xup¸p x¶ b¾t ®Çu më, khÝ th¶i trong xilanh tù x¶ ra ngoµi, sau ®ã piston ®i lªn tiÕp tôc ®Èy khÝ th¶i ra.
- Khi piston lªn ®Õn §CTth× xup¸p x¶ ®ãng l¹i, xup¸p hót l¹i më ra, kh«ng khÝ l¹i ®­îc n¹p vµo xilanh ®Ó b¾t ®Çu mét chu tr×nh míi.
- Qu¸ tr×nh th¶i khÝ ®­êng eb trªn ®å thøc.
Các nhận xét về chu trình lý thuyết:
Trong 4 hành trình của piston chỉ có một hành trình sinh công
Các quá trình còn lại điều tiêu tốn công và làm nhiệm vụ phục vụ cho quá trình sinh công.
Sự quay trục động cơ trong thời gian của ba hành trình còn lại xảy ra nhờ dự trữ năng lượng mà bánh đà đã tích luỹ được trong thời gian hành trình công tác của piston ho?c nhờ công của các xilanh khác.
Mỗi quá trình (hút, nén, nổ, xả) đều được thực hiện trong một hành trình của piston tương ứng bằng 180o góc quay của trục khuỷu
Các xupáp đều bắt đầu mở hoặc đóng kín đúng khi piston ở vị trí điểm chết thì sẽ không tốt vì:
Nếu nhiên liệu được phun vào buồng đốt đúng lúc piston ở ĐCT thì sẽ không tốt vì:
Sự điều chỉnh cho động cơ diesel 4 kỳ
làm việc theo chu trình thực tế
Qua phân tích nhược điểm của chu trình lý thuyết và qua khảo sát thực tế cho thấy:
Thời điểm đóng mở các xupáp và thời điểm phun nhiên liệu có ảnh hưởng rất lớn đến công suất của động cơ
Nếu động cơ hoạt động theo chu trình lí thuyết sẽ không tốt, thậm chí có thể đ?ng co không hoạt động được.
Vì vậy phải điều chỉnh lại cách phân phối khí và thời điểm phun nhiên liệu.
Các quá trình hoạt động thực tế của động cơ theo góc quay trục khuỷu có thể trình bày trên giản đồ tròn dạng xoắn ốc.
II. Sự điều chỉnh cho động cơ diesel 4 kỳ làm việc theo chu trình thực tế
1 (18  30o): Góc mở sớm xupáp nạp
2 (18  45o): Góc đóng muộn xupáp nạp
3 (35  45o): Góc mở sớm xupáp xả
4 (18  25o): Góc đóng muộn xupáp xả
 (10  30o): Góc phun sớm nhiên liệu
Ở quá trình nạp khí:
2) Ở quá trình thải khí:
3) Thời điểm phun nhiên liệu:
4-5.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL 2 KỲ
1. Piston
2. Ống góp khí xả
3. Các cửa xả
4. Sơmi xilanh
5. Nắp xilanh
6. Vòi phun
7. Các cửa nạp
8. Hộp khí quét
9. Bơm quét khí
10. Bầu lọc khí
Hình 4-8. Sơ đồ nguyên lý hoạt động của động cơ 2 kỳ quét vòng
. Đồ thị chỉ thị lý thuyết của động cơ 2 kỳ
- bk: Quá trình thay khí
- ka: Quá trình xả khí sót
- ac: Quá trình nén
- cz’: Quá trình cháy đẳng tích
- z’z: Quá trình cháy đẳng áp
- ze: Quá trình dãn nở
- ek: Quá trình xả tự do
Đồ thị phân phối khí động cơ Diesel 2 kỳ quét vòng
1: Toàn bộ góc mở của cửa nạp
2: Toàn bộ góc mở của cửa xả
 : Góc phun sớm nhiên liệu
4-5.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
DIESEL 2 KỲ QUÐT VßNG
Hành trình thứ nhất:
-Piston ®i tõ §CD lªn§CT.
-piston n»m ë §CD, c¸c cöa n¹p vµ th¶i ®Òu më.
-khÝ n¹p ®­îc b¬m quÐt khÝ thæi vµo xilanh
-Do cã ¸p suÊt >¸p suÊt khÝ th¶i trong xilanh nªn khÝ n¹p sÏ ®Èy khÝ th¶i ra ngoµi.
-Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n quÐt khÝ
- Piston ®i tõ §CD lªn, c¸c cöa n¹p vµ th¶i dÇn dÇn ®Òu ®ãng l¹i. Piston ®i lªn mét ®o¹n th× ®ãng kÝn cöa n¹p tr­íc (®­êng bk trªn ®å thøc chØ thÞ).
- Khi cöa n¹p ®· ®ãng, khÝ n¹p ®· ngõng kh«ng vµo xilanh n÷a, nh­ng v× cöa th¶i vÉn cßn më nªn khÝ th¶i vÉn tiÕp tôc qua cöa th¶i ra ngoµi. Giai ®o¹n nµy cßn gäi lµ giai ®o¹n x¶ khÝ sãt. (®­êng ka trªn ®å thÞ).
-Piston tiÕp tôc ®i lªn§CT, giai ®o¹n nµy lµ nÐn khÝ, (®­êng ac trªn ®å thÞ)..
- Khi piston ®Õn gÇn §CT th× nhiªn liÖu ®­îc phun vµo xilanh qua vßi phun
4-5.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
DIESEL 2 KỲ QUÐT VßNG
2. Hành trình thứ hai:
- Nhiªn liÖu phun vµo xilanh gÆp khÝ nÐn cã nhiÖt ®é cao sÏ tù bèc ch¸y.
Mét phÇn nhiªn liÖu ch¸y ë thÓ tÝch kh«ng ®æi theo ®­êng (cz`)
phÇn cßn l¹i ch¸y theo ¸p suÊt kh«ng ®æi (®­êng z`z) tiÕp ®ã diÔn ra qu¸ tr×nh gi·n në s¶n phÈm ch¸y (®­êng ze).
S¶n phÈm ch¸y gi·n në rÊt m¹nh ®Èy piston ®i xuèng giai ®o¹n sinh c«ng.
- Khi piston ®i xuèng ®­îc mét ®o¹n th× më cöa th¶i tr­íc (t¹i ®iÓm e).
KhÝ th¶i trong xilanh sÏ tù do x¶ ra ngoµi lµm ¸p suÊt trong xilanh gi¶m gÇn b»ng ¸p suÊt bªn ngoµi. Giai ®o¹n nµy gäi lµ giai ®o¹n x¶ tù do biÓu thÞ b»ng ®­êng ek.
- Piston ®i xuèng mét ®o¹n n÷a th× më c¸c cöa n¹p (øng víi ®iÓm k)
khÝ n¹p l¹i ®­îc thæi vµo xilanh lïa khÝ th¶i ra vµ thay khÝ míi chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh sau.


4-5.NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ
DIESEL 2 KỲ QUÐT VßNG
3. Nhận xét:
-Trong hai hµnh tr×nh cña piston cã mét hµnh tr×nh sinh c«ng.
- Mçi hµnh tr×nh cña piston kh«ng lµm riªng mét nhiÖm vô nh­ ë ®éng c¬ bèn kú mµ lµm nhiÒu nhiÖm vô.
Hµnh tr×nh 1: Lµm c¸c nhiÖm vô x¶, n¹p, nÐn.
Hµnh tr×nh 2: lµm c¸c nhiÖm vô sinh c«ng, x¶, n¹p.
Trong hµnh tr×nh 1, giai ®o¹n x¶ khÝ sãt (lät khÝ) lµ kh«ng cã lîi v× nã lµm tæn thÊt mét phÇn khÝ n¹p. Giai ®o¹n nµy cµng nhá cµng tèt nh­ng l¹i phô thuéc vµo giai ®o¹n x¶ tù do cña hµnh tr×nh 2.
II. Sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ diesel 2 kỳ quét thẳng
1. Piston
2. Hộp khí nạp
3. Các cửa nạp
4. Xilanh
5. Vòi phun nhiên liệu
6. Xupáp xả
7. Nắp xilanh
8. Sinh hàn khí tăng áp
9. Bơm quét khí
10.Fin lọc khí
Đặc điểm cấu tạo:
Đồ thị phân phối khí động cơ Diesel 2 kỳ quét thẳng
1: Toàn bộ góc mở xupáp nạp
2: Toàn bộ góc mở xupáp xả
1: Góc xả khí sót
2: Góc xả tự do (1 < 2 )
 : Góc phun sớm nhiên liệu
2. Nguyên lý hoạt động:
- Hành trình thứ 1:
- Hành trình thứ 2:
III. So sánh động cơ diesel 2 kỳ và động cơ diesel 4 kỳ
Nếu hai động cơ có cùng D, S, n và cùng số xilanh thì về mặt lý thuyết N động cơ 2 kỳ có >2 lần N động cơ 4 kỳ.
Nhưng thực tế N động cơ hai kỳ =1,6 ữ 1,8 lần N của động cơ bốn kỳ vì những lý do sau:
- Tổn thất công suất để lai bơm quét khí.
- Một phần hành trình của piston của động cơ hai kỳ dùng để nạp và thải khí có một phần khí nạp mới bị lọt ra ngoài khi cửa quét đã đóng mà cửa thải vẫn mở.
- Thải khí không sạch, nạp khí không đầy nên cháy không tốt.
III. So sánh động cơ diesel 2 kỳ và động cơ diesel 4 kỳ
2. Quá trình quét sạch khí thải và nạp khí mới vào xilanh ở động cỏ 4 kỳ tiến hành hoàn hảo hơn động cơ 2 kỳ
3. Động cơ 2 kỳ cấu tạo đơn giản hơn. Tuy vậy để thực hiện việc trao đổi khí cần phải có bơm quét khí.
4. Mô men quay tác dụng lên trục khuỷu của động cơ hai kỳ so với động cơ 4 kỳ có cùng số xilanh thì đều đặn hơn
5. Động cơ 4 kỳ có thể thay đổi được góc phân phối dễ dàng hơn so với động cơ 2 kỳ
6.Góc ứng với quá trình cháy và giãn nở của động cơ 4 kỳ lớn hơn của động cơ 2 kỳ (ở động cơ 4 kỳ khoảng 140o, còn ở động cơ 2 kỳ khoảng 100 - 120o).
4-6. KẾT CẤU PHẦN TĨNH CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL
Sơ mi xilanhThân xilanh
I. Xilanh
Nhiệm vụ:
Sơ mi xilanh
- KÕt hîp víi piston vµ n¾p xilanh ®Ó t¹o thµnh buång ®èt ch¸y nhiªn liÖu cña ®éng c¬.
- Lµm èng dÉn h­íng (èng tr­ît) cho piston chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn lªn xuèng.
- §èi víi ®éng c¬ 2 kú, trªn xilanh cßn cã c¸c cöa ®Ó n¹p vµ th¶i khÝ.
I. Xilanh
2.Cấu tạo
Xilanh gåm 2 phÇn chÝnh:
- Th©n xilanh (Blèc xilanh).
a. Th©n xilanh: Chøa s¬mi xilanh, c¸c kh«ng gian n­íc lµm m¸t vµ c¸c c¬ cÊu phô kh¸c (trôc ph©n phèi khÝ, b¬m cao ¸p ...).
- S¬mi xilanh (èng lãt xilanh).
b.S¬ mi xilanh (èng lãt xilanh) lµ mét èng h×nh trô ®­îc gia c«ng chÝnh x¸c vµ l¾p chÆt víi th©n xilanh b»ng c¸ch Ðp tõ trªn xuèng. PhÝa trªn s¬mi cã gê ®Ó ®Þnh vÞ, phÝa d­íi ®Ó gi·n në tù do.
Hình 4-13. Sơmi xilanh động cơ 2 kỳ quét thẳng

II. Nắp xilanh:
1) Nhiệm vụ:
2) Cấu tạo:
III. Bệ máy
1) Nhiệm vụ:
2) Cấu tạo:
4-7. KẾT CẤU CÁC PHẦN ĐỘNG CỦA ĐỘNG CƠ DIESEL
I. Piston
1) Nhiệm vụ:
2) Cấu tạo:
1. Đỉnh piston
2. Rãnh xéc măng khí
3. Rãnh xéc măng dầu
4. Lỗ thoát dầu xéc măng
5. Chốt piston
a. Phần đỉnh piston (đầu piston)
a. Phần đỉnh piston (đầu piston)
Hình 4-17:Kết cấu hình dáng đỉnh Piston
b. Phần thân piston:
c. Phần dẫn hướng:
II. Chốt piston
III. Xéc măng
1. Xéc măng khí
Hình 4-19.Tác dụng làm kín
của xéc măng
Hình 4-20.Tác dụng bơm dầu của xéc măng
Hình 4-21: Hình dạng mặt cắt ngang xéc măng khí
Hình 4-22: Hình dạng mối cắt miệng của xéc măng
2. Xéc măng dầu:
Hình 4-23: Hình dạng mặt cắt ngang xéc măng dầu
IV. Biên (thanh truyền)

1) Nhiệm vụ:
2) Cấu tạo:
Kết cấu mặt cắt ngang tay biên
d. Bu lông biên:
Đầu bu lông 2. Thân 3. Phần ren
4. Lỗ lắp chốt chẻ 5. Đai ốc 6. Chốt chẻ

Hình4-25: Kết cấu bu lông biên
V. Trục khuỷu
Cổ trục 2. Má khuỷu
3. Cổ biên 4. Đường dầu bôi trơn
Hình 4-26: Kết cấu một đơn vị trục khuỷu
Thứ tự nổ:
Chạy tiến: 1 - 4 - 2 - 6 - 3 - 5
Chạy lùi: 1 - 3 - 5 - 6 - 2 - 4
1-6
2-5
3-4
 
Gửi ý kiến