Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 17. Dòng điện trong chất bán dẫn

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tập
Người gửi: Ngô Ngọc Minh Anh
Ngày gửi: 14h:06' 19-12-2008
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 82
Số lượt thích: 0 người
TRU?NG THPT L?C NAM
BỘ MÔN VẬT LÍ
GV: TRỊNH KHẮC BẰNG
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THÀY CÔ GIÁO
CÙNG CÁC EM HỌC SINH !
Bài 17: DÒNG ĐIỆN TRONG BÁN DẪN
*Moät soá baùn daãn :
-Silíc (Si),Gemani(Ge)...
-Nhieàu oxit, sunfua, chaát polime...
*Tính chaát:
- Ñieän trôû suaát cuûa BD lôùn hôn cuûa
kim loaïi vaø nhoû hôn cuûa ñieän moâi.
I. CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT.
Bán dẫn
Điện trở suất của bán dẫn so với của kim loại và của điện môi như thế nào ?

( SGK 11-NC-T114 )


I. CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT.
* Tính chất:
-
- Điện trở suất của
bán dẫn tinh khiết
giảm mạnh khi bị
tác dụng của các
tác nhân gây ion hoá.
Điện trở suất của
bán dẫn tinh khiết
phụ thuộc vào nhiệt độ như thế nào ?

( SGK 11-NC-T114 )


I. CHẤT BÁN DẪN VÀ TÍNH CHẤT.
* Tính chất:
-
-

- Điện trở suất của bán dẫn phụ thuộc mạnh vào tạp chất.
Điện trở suất của bán dẫn
gecmani
có phụ thuộc vào tạp chất hay không ?

( SGK 11-CB-T103 )
II. SỰ DẪN ĐIỆN CỦA BÁN DẪN
1. Söï daãn ñieän cuûa baùn daãn tinh khieát.
Vì sao bán dẫn lại có tính chất như vậy?
MÔ HÌNH
CẤU TẠO
TINH THỂ
SILIC
KHI NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CAO
KHI NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CAO
KHI NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CAO
CÓ ĐIỆN
TRƯỜNG
ĐẶT VÀO
KHỐI BÁN
DẪN
KHI
NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CAO
CÓ ĐIỆN
TRƯỜNG
ĐẶT VÀO
KHỐI BÁN
DẪN
KHI
NHIỆT ĐỘ TƯƠNG ĐỐI CAO
CÓ ĐIỆN
TRƯỜNG
ĐẶT VÀO
KHỐI BÁN
DẪN
II. SỰ DẪN ĐIỆN CỦA BÁN DẪN
1.Bán dẫn tinh khiết.
- Ở t0 thấp ...
- Khi nhiệt độ tương đối cao...
*Vậy dòng điện trong bán dẫn là dòng các e ngược chiều điện trường và các lỗ trống cùng chiều điện trường.
2. Bán dẫn có tạp chất.

Vậy dòng điện trong bán dẫn là gì?
MÔ HÌNH
TNH THỂ
SILÍC CÓ
TẠP CHẤT
PHỐT PHO
+
BÁN DẪN LO?I n CÓ T?P CHẤT CHO e
( DÔNO ).
THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG
Bán dẫn Si pha P
MÔ HÌNH
TINH THỂ
SILIC CÓ
TẠP CHẤT
NHÔM
-
BÁN DẪN LOẠI p CÓ
TẠP CHẤT NHẬN e
( AXEPTO)
THÍ NGHIỆM KIỂM CHỨNG
Bán dẫn Si pha Al
III. LỚP CHUYỂN TIẾP p - n
- Lôùp p-n ...
Bán dẫn Si
Tạp chất nhận
Tạp chất cho
Loại p
Loại n
-
-
-
-
+
+
+
+
Lớp nghèo
1. Lớp nghèo
Loại p
Loại n
Lớp nghèo
III. LỚP CHUYỂN TIẾP p - n
2. Dòng điện qua lớp nghèo.
-
-
-
-
+
+
+
+
Loại p
Loại n
Lớp nghèo
III. LỚP CHUYỂN TIẾP p - n
2. Dòng điện qua lớp nghèo.
-
-
-
-
+
+
+
+
3. Hiện tượng phun hạt tải điện
III. LỚP CHUYỂN TIẾP p - n

Caâu 1 . Tính chaát naøo sau ñaây khoâng phaûi
cuûa baùn daãn ?
A. Daãn ñieän toát hôn kim loaïi .
B. Ñieän trôû suaát giaûm nhanh khi nhieät ñoä
taêng.
C. Ñieän trôû suaát lôùn hôn cuûa kim loaïi nhoû
hôn cuûa chaát ñieän moâi.
D. Ñieän trôû suaát phuï thuoäc maïnh vaøo taïp
chaát.

Củng cố bài
30 S
29 S
28 S
27 S
26 S
25 S
24 S
23 S
22 S
21 S
20 S
19 S
18 S
17 S
16 S
15 S
14 S
13 S
12 S
11 S
10 S
9 S
8 S
7 S
6 S
5 S
4 S
3 S
2 S
1 S
0 S
B. dòng các e ngược chiều điện trường.
D. dòng chuyển dời có hướng của e được đưa vào bán dẫn
Rất tiếc bạn sai rồi
Câu này sai rồi !
C. dòng các ion âm và ion dương chuyển động ngược chiều nhau.
Câu này sai rồi !
A. dòng caực e ngửụùc chieu ủieọn trửụứng vaứ doứng caực loó troỏng cuứng chieu ủieọn trửụứng
Chúc mừng bạn đã chọn đúng!
Câu 2. Dòng điện trong bán dẫn là
A. Bán dẫn loại p có tạp chất nhận electron (axepto )
D. Bán dẫn loại n có hạt tải điện cơ bản
là electron.
Bạn sai rồi
Câu này sai rồi !
B. Bán dẫn loại n có tạp chất cho electron (đôno)
Câu này sai rồi !
C. Bán dẫn loại p có hạt tải điện cơ bản là eletron.
Bạn đã đúng !

Câu 3. Điều nào là sai khi nói về bán dẫn
pha tạp chất:
Rất tiếc bạn đã nhầm
Câu A này sai rồi bạn ơi
Câu C này sai rồi bạn ơi!
Câu B này đúng. Chúc mừng!
Câu 4: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sự
dẫn điện của lớp chuyển tiếp p-n ?
C. Chiều thuận từ n sang p
A. Chủ yếu dẫn điện một chiều từ n sang p.
B. Chủ yếu dẫn điện một chiều từ p sang n.
D. Chiều ngược từ p sang n
Câu 5. Hãy lập bảng so sánh dòng điện trong các môi trường theo mẫu

DẶN DÒ
1, Bài về nhà:
* Làm các bài tập trong phiếu HT.
*SKG: Từ: 1-> 4, 6
*SBT : Từ 17.1-17.8
2, Bài học trong hai tiết giờ sau tiếp tục. Về nhà sưu tầm các linh kiện bán dẫn, đọc trước các phần còn lại.

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓