Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 15. Dòng điện trong chất khí

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Suu tam
Người gửi: Phạm Thị Dung
Ngày gửi: 15h:32' 21-08-2010
Dung lượng: 7.4 MB
Số lượt tải: 325
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ ĐẾN DỰ GIỜ
GV: VŨ VIẾT TUẤN
TỔ: TỰ NHIÊN
NĂM HỌC: 2009 - 2010
Câu 1: Điều kện để có dòng điện trong một môi trường là:
Hạt mang điện
B. Hiệu điện thế
C. Cường độ điện trường
D. Hạt mang điện và hiệu điện thế(CĐĐT)

Đáp án : D
KIỂM TRA BÀI CŨ
D. Ion dương ngược chiều và ion âm cùng chiều điện trường.

KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 2. Dòng điện trong chất điện phân là dòng chuyển dời có hướng của...
A. Ion dương và ion âm theo chiều điện trường.
B. Ion dương và ion âm ngược chiều điện trường.
C. Ion dương cùng chiều và ion âm ngược chiều điện trường.
Đáp án : C
TUầN : 13 TIếT PPCT : 27; 28


BàI 15

DòNG đIệN TRONG CHấT KHí
I/ Chaát khí laø moâi tröôøng caùch ñieän
Câu hỏi 1: Nếu không khí dẫn điện thì mạng điện trong gia đình có an toàn không ? Vì sao ?
Trả lời: Không, hệ thống điện thiết kế như hiện nay đều không thể hoạt động được, điện từ nguồn cung cấp luôn luôn chay khắp nơi. Ta không thể ngắt điện và cũng không thể nối điện vào các thiết được.
Câu hỏi 2: Nếu không khí dẫn điện thì xe ôtô, xe máy có chạy được không ? Vì sao ?
I/ Chaát khí laø moâi tröôøng caùch ñieän
Trả lời: Không chạy được, như vậy nguồn điện để đánh lửa ở bugi bị nối tắt làm cho CĐDĐ trong mạch tăng rất lớn.
Câu hỏi 3: Nếu không khí dẫn điện thì các nhà máy điện sẽ ra sao ?
I/ Chaát khí laø moâi tröôøng caùch ñieän
Trả lời: Nhà máy sẽ không hoạt động
được. Khi đó điện xẽ bị chập mạch và cháy.
I/ Chaát khí laø moâi tröôøng caùch ñieän
Ở điều kiện thường chất khí có hạt mang điện không ?
Có nhưng rất ít (có thể bỏ qua )
Kết luận:
Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hoà điện, do đó trong chất khí không có hạt tải điện.
Ban đầu tích điện cho điện nghiệm ta thấy hai lá kim loại xoè ra. Một thời gian thì góc giữa hai lá kim loại nhỏ dần. Tại sao ?
Trả lời: Điện tích trữ trong điện nghiệm mất dần.Vậy điện đã truyền qua không khí, nhưng không đáng kể.
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
Điều kiện để có dòng điện:
Có hạt mang điện
Có HĐT ( CĐĐT)
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
Làm thế nào để có dòng điện ?
Cần phải có điện trường
Tạo ra các hạt mang điện
V
G
K
E
R
A B
E: Nguoàn ñieän khoaûng vaøi chuïc voân
R : Bieán trôû
K: Khoaù
V: Voân keá
G: Ñieän keá nhaïy
A, B : Hai baûn cöïc kim loaïi
Ñ: Ñeøn ga
THÍ NGHIỆM
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
Đ
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
Khi chưa đốt đèn ga
0
Khi đốt đèn ga
G
0
G
II/ SỰ DẪN ĐIỆN CỦA CHẤT KHÍ
Ở ĐIỀU KIỆN THƯỜNG
Kết luận:
Ngọn lửa ga đã làm tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí.
III/ BẢN CHẤT ĐÒNG ĐIỆN
TRONG CHẤT KHÍ
Tại sao ngọn lửa ga đã làm tăng hạt tải điện trong chất khí ?
1. Söï ion hoùa chaát khí vaø taùc nhaân ion hoùa
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
+
+
+
+
+
+
+
Sự ion hóa chất khí
-
-
-
-
Kết luận:
- Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương theo chiều điện trường và các ion âm , electron ngược chiều điện trường.
- Các hạt tải điện này do chất khí bị ion hóa sinh ra.
- Ngoïn löûa ga, ñeøn thuyû ngaân hay tia töû ngoaïi goïi laø taùc nhaân ion hoaù.
2. Quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc cuûa chaát khí
Quá trình dẫn điện của chất khí chỉ tồn tại khi ta tạo ra hạt tải điện trong không khí ở giữa hai bản cực và biến mất khi ta ngừng việc tạo ra hạt tải điện nên gọi là quá trình dẫn điện không tự lực.
2. Quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc cuûa chaát khí
Uo
Uc
Ibh
0
a
b
c
I
U
- Đoạn Oa( U nh?): U tăng, I tăng
-Đoạn ab: U đủ lớn, I bão hòa
-Đoạn bc: U quá lớn, I tăng nhanh khi U tăng.
3. Hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän trong chaát khí trong quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc
Hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua gây ra gọi là hiện tượng nhân số hạt tải điện.
3. Hieän töôïng nhaân soá haït taûi ñieän trong chaát khí trong quaù trình daãn ñieän khoâng töï löïc
Hiện tượng tăng mật độ hạt tải điện trong chất khí do dòng điện chạy qua gây ra gọi là hiện tượng nhân số hạt tải điện.
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
+
+
+
-
-
-
-
-
+
-
-
-
-
-
Quá trình nhân số hạt tải điện
-
+
-
-
-
+
khi có quá trinh nhân đôi số hạt tải điện thì cường độ điện trường tại các điểm khác nhau giữa hai bản cực có giống nhau không? Vì sao?
? Không vì mật độ hạt tải điện ở các điểm khác nhau trong ống không giống nhau
Trả lời câu hỏi C4
Củng cố :
* Khi nào thì chất khí mới dẫn điện ?
* Bản chất dòng điện trong chất khí là gì ?
* Cường độ dòng điện trong chất khí có tuân theo định luật Ohm không ?
Chất khí chỉ dẫn điện khi có bức xạ chiếu vào và chất khí được đặt trong điện trường
bản chất dòng điện trong chất khí là dòng chuyển dời có hướng của các ion dương cùng chiều điện trường , các ion âm và electron ngược chiều điện trường.
Cường độ dòng điện trong chất khí không tuân theo định luật Ohm vì đường đặc tuyến Vôn – Ampe không phải là đường thẳng
IV/ QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC
TRONG CHẤT KHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN
ĐỂ TẠO RA QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC .
Quá trình dẫn điện của chất khí có thể duy trì , không cần ta chủ động tạo ra hạt tải điện, gọi là quá trình dẫn điện ( phóng điện ) tự lực.
IV/ QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC
TRONG CHẤT KHÍ VÀ ĐIỀU KIỆN
ĐỂ TẠO RA QUÁ TRÌNH DẪN ĐIỆN TỰ LỰC .
Những cách để dòng điện có thể tạo ra hạt tải điện trong chất khí:
1.Dòng điện chạy qua chất khí làm nhiệt độ khí tăng rất cao, khiến phân tử khí bị ion hóa.
2. Điện trường trong chất khí rất lớn , khiến phân tử kí bị ion hóa ngay khi nhiệt độ thấp.
3. Ca tốt bị nung nóng đỏ, làm cho nó có khả năng phát ra êlectron ( hiện tượng phát xạ nhiệt êlectron).
4. Ca tốt bị các ion dương có năng lượng lớn đập vào, làm bật êlectron ra khỏi ca tốt và trở thành hạt tải điện.
V/ TIA LỬA ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA TIA LỬA ĐIỆN .
1. Ñònh nghóa:
Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành ion dương và êlectron tự do.
2. Ñieàu kieän taïo ra tia löûa ñieän:
V/ TIA LỬA ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA TIA LỬA ĐIỆN .
Điện trường đạt đến giá trị ngưỡng vào khoảng 3.106 V/m
Khoảng cách giữa các điện cực khác nhau thì tia lửa điện có dạng khác nhau.
3. ÖÙng duïng
V/ TIA LỬA ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA TIA LỬA ĐIỆN .
- Dùng trong động cơ nổ ( bugi )
- Phóng điện giữa đám mây và mặt đất
VI/ HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA HỒ QUANG ĐIỆN .
1. Ñònh nghóa:
Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thấp hoặc áp suất đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn.
Hồ quang điện có thể kèm theo toả nhiệt và toả sáng rất mạnh.
VI/ HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA HỒ QUANG ĐIỆN .
2. Ñieàu kieän taïo ra hoà quang ñieän:
Làm cho hai điện cực nóng đỏ đến mức có thể phát nhiệt êlectron.
Tạo ra một điện trường đủ mạnh giữa hai điện cực để ion hoá không khí tạo ra tia lửa điện.
VI/ HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA HỒ QUANG ĐIỆN .
Khi đã có tia lửa điên , quá trình phóng điện tự lực sẽ vẫn tiếp tục duy trì, mặc dù giảm hiệu điện thế. Nó tạo ra một cung sáng chói như ngọn lửa nối hai điện cực, đó gọi là hồ quang điện.
2. Ñieàu kieän taïo ra hoà quang ñieän:
Trong hồ quang điện, dòng điện chạy qua chất khí chủ yếu là dòng êlectron đi từ K sang A, nhưng cũng có một phần nhỏ ion dương đi từ A sang K.
VI/ HỒ QUANG ĐIỆN VÀ ĐIỀU KIỆN
TẠO RA HỒ QUANG ĐIỆN .
3. ÖÙng duïng:
- Hàn điện
- Làm đèn chiếu sáng
- Đun chảy vật liệu .
Hết
Xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓