Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 25. Động năng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đặng Phương Ly
Ngày gửi: 15h:31' 24-01-2016
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 381
Số lượt thích: 0 người
Môn Vật lý
GV: ỈNG PHNG LY
Bài 25. Động năng
I. Khái niệm động năng.
1.Năng lượng
Mọi vật đều mang năng lượng. Khi tương tác với nhau , chúng có thể trao đổi năng lượng dưới các dạng khác nhau : thực hiện công, truyền nhiệt ,phát ra các tia mang năng lượng
Cột 1 Cột 2
A.Máy kéo
B.Cần cẩu
C.Lò nung
D. Mặt trời
E. lũ quét
1.Thực hiện công
2.Truyền nhiệt.
3.Phát ra các tia nhiệt
2. Động năng


Năng lượng mà vật có do nó đang chuyển động gọi là động năng .
Khi vật có động năng thì nó có thể tác dụng lực lên vật khác và lực này sinh công .
Chứng tỏ những vật sau đây có động năng và những vật ấy có thể sinh công như thế nào ?

a/. Viên đạn đang bay .
b/. Búa đang chuyển động.
c/. Dòng nước lũ đang chảy mạnh.
I.Khái niệm động năng
1.Năng lượng.
2.Động năng.
II.Công thức tính động năng.

V2
F
s
Làm việc nhóm
Ap dụng Định luật II Newton : a= F/m
Ap dụng công thức:


Chứng minh:
Công thức tính công : A = FSCOS ?
Khi lực trùng với đường đi:
A = F.S
Ta có :V22 -V12 = 2aS

thay a = F/m =>vậy:
Nếu vật bắt đầu chuyển động từ trạng thái nghỉ ( v1=0 ) và đạt tơí trạng thái có vận tốc v2 = v .Khi đó:
1/2.mv2 = A
Wñ = 1/2.mv2

Ñoäng naêng laø daïng naêng löôïng cuûa moät vaät coù ñöôïc do noù ñang chuyeån ñoäng vaø ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc:
Wñ = 1/2m.v2
Đơn vị của động năng là Jun ( J )
Chứng minh rằng đơn vị Jun cũng bằng kg.m2/ s2

[Động năng ] = [khối lượng .Bình phương vận tốc ] = kg.m2/ s2 =J
III. Công của lực tác dụng và độ biến thiên động năng
Ta có : A = 1/2mv22 - 1/2mv12
Hay: A = Wđ2 - Wđ1
Vậy:Khi lực tác dụng lên vật sinh công làm biến thiên động năng của vật .
Hệ quả :
A>o => Wđ2 > Wđ1 : động năng của vật tăng
A < 0 => Wđ2 < Wđ1 : động năng của vật giảm
Ví dụ :Một ôtô có khối lượng1200 kg tăng tốc từ 18 km/h đến 108km/h trong 12 s. Tính công suất trung bình của động cơ ôtô đó.
Giải: Công thực hiện bởi động cơ ôtô khi tăng tốc.
Áp dụng định lý động năng :
A = 1/2mv22 - 1/2mv12
A = .1200( 302 - 52) = 600.875= 525kJ
Công suất trung bình của động cơ ôtô :
P = A/t = 525/12= 43,75 kW
1.Câu nào sai trong các câu sau:
Động năng của vật không đổi khi vật
A.Chuyển động thẳng đều.
B. Chuyển động với gia tốc không đổi .
C. Chuyển động tròn đều .
D. chuyển động cong đều .

Đáp án : B
2.Động năng của một vật tăng khi:
A.Gia tốc của vật a> 0.
B. Vận tốc của vật v > 0.
C. Các lực tác dụng lên vật sinh công dương.
D. Gia tốc của vật tăng.
Chọn đáp án đúng .

Đáp án : C
3. Một vật trọng lượng 1,0 N có động năng 1,0 J. Lấy g = 10 m/s2.Khi đó vận tốc của vật bằng bao nhiêu?
A. 0,45 m/s B. 1,0 m/s
C. 1,4 m/s D. 4,4 m/s

Giải: Wđ = 1,0J , P = mg => m = P/g =1/10 = 0,1kg
Ta có: Wđ = 1/2mv2
v2 = 2Wđ/m= 2.1/0,1 = 20
v = 4,4 m/s
Câu hỏi và bài tập về nhà:
C1, C2 , bài tập 6,7,8 trang 136 sgk.
Chuẩn bị cho bài sau: ôn lại những kiến thức sau:
Khái niệm thế năng ở lớp 8
Các khái niệm trọng lực và trọng trường.
Biểu thức tính công của một lực.
Kính chào quý thầy cô và các em học sinh.
Chuíc sức khỏe.
 
Gửi ý kiến