Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 27. Dùng cụm chủ - vị để mở rộng câu: Luyện tập (tiếp theo)

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: ngữ văn 7
Người gửi: Na Trần
Ngày gửi: 20h:14' 17-03-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 533
Số lượt thích: 0 người
Chào thầy cô giáo đến dự giờ
Môn Ngữ Văn
Tru?ng THCS Vừ Th? Sỏu
Giỏo viờn: Tr?n Th? Tu?ng Vy
Nhi?t li?t cho m?ng
Kiểm tra bài cũ
Bài tập trắc nghiệm
Câu I. Trong các câu sau, câu nào không dùng cụm C – V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ?
A. Mẹ về làm tôi thêm vững tâm.
B .Ông tôi luôn dậy sớm.
C. Chúng tôi đã làm xong bài tập thầy giáo ra.
D. Tôi luôn nghĩ rằng bạn ấy rất tốt.
Câu II. Cụm C – V được in đậm trong câu: Con được bố tha thứ. Làm thành phần gì trong câu?
A. Chủ ngữ.
B. Vị ngữ.
C. Phụ ngữ trong cum danh từ.
D. Phụ ngữ trong cụm động từ.
I. Củng cố kiến thức.
- Khái niệm: Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu: chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
I. Củng cố kiến thức.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
Hãy xác định thành phần câu và cho biết các câu trên mở rộng thành phần nào?
b. Cô giáo ốm là một tin buồn.
c. Mẹ luôn hi vọng tôi sẽ thi đỗ cấp 3.
d. Tôi rất thích con gấu Lan tặng.
CN
VN
c
v
CN
VN
c
v
c
v
CN
VN
c
v
CN
VN
Cụm C – V làm phụ ngữ cho động từ.
Cụm C – V làm chủ ngữ.
Cụm C – V làm vị ngữ.
Đ T
D T
a, Chiếc bàn này chân đã gẫy.
Cụm C – V làm phụ ngữ cho danh từ.
I. Củng cố kiến thức.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
1 - Con thuyền sang sông.
=> Miêu tả cụ thể, đầy đủ hơn.
CN
VN
C
v
CN
VN
2 - Con thuyền chở gạo đang sang sông.
I. Củng cố kiến thức.
- Khái niệm : Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng.
- Các trường hợp dùng cụm C - V để mở rộng câu: chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
- Tác dụng: Làm cho nội dung ý nghĩa của câu cụ thể, đầy đủ.
II. Luyện tập.
1. Bài tập 1 ( SGK – T 96)
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
BÀI TẬP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.
Hồ Chí Minh
b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.
Hoài Thanh
c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bảy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài […]
Theo Thạch Lam
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
c
v
a) Khí hậu nước ta ấm áp cho phép ta quanh năm trồng trọt, thu hoạch bốn mùa.
c
v
CN
VN
BÀI TẬP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
ĐT
Có một cụm C – V làm chủ ngữ và một cụm C – V làm phụ ngữ cho động từ.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
PN
BÀI TẬP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.
Hoài Thanh
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
b) Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông

mới đẹp; từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh,

tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay.
BÀI TẬP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
CN
VN 2
VN 1
… nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non,hoa cỏ trông mới đẹp;
DT
C1
C2
V1
V2
VN 1
… từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề ngâm vịnh, tiếng chim, tiếng suối nghe mới hay
DT
C1
V1
C2
V2
VN 2
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
PN
PN
PN
PN
BÀI TẬP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
c) Thật đáng tiếc khi chúng ta thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần bằng những thức bóng bẩy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài […]
Theo Thạch Lam
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
BÀI TÂP 1: Tìm cụm C - V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu dưới đây. Cho biết trong mỗi câu, cụm C - V làm thành phần gì?
c)Th?t dỏng ti?c khi chỳng ta th?y nh?ng t?c l? t?t d?p ?y m?t d?n, v nh?ng th?c

quý c?a d?t mỡnh thay d?n b?ng nh?ng th?c búng b?y ho nhỏng v thụ k?ch

b?t chu?c ngu?i ngoi .
CN
VN
… thấy những tục lệ tốt đẹp ấy mất dần, và những thức quý của đất mình thay dần

bằng những thức bóng bảy hào nháng và thô kệch bắt chước người ngoài.
ĐT
C1
V1
C2
V2
Có hai cụm C – V làm phụ ngữ cho động từ thấy
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
PN
PN
- Muốn xác định cụm C – V làm thành phần trước hết phải xác định hai thành phần chính của câu là chủ ngữ và vị ngữ và các cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu.
- Muốn xác định cụm C – V làm thành phần trước hết phải xác định hai thành phần chính của câu là chủ ngữ ,vị ngữ và các cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ trong câu. Tiếp theo, phân tích cấu tạo của các thành phần đó và kết luận cụm C - V đó thuộc thành phần nào.
- Một câu có thể được mở rộng bằng một hoặc nhiều cụm C – V nối tiếp nhau.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
I. Củng cố kiến thức.
- Khái niệm: Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng.
- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu: chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
- Tác dụng: Làm cho nội dung ý nghĩa của câu cụ thể, chính xác, đầy đủ.
II. Luyện tập.
1. Bài tập 1 ( SGK – T 96)
2. Bài tập 2 ( SGK – T 97)
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
BÀI TẬP 2 : Mỗi câu trong từng cặp câu dưới đây trình bày một ý riêng. Hãy gộp các câu cùng cặp thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ mà không thay đổi nghĩa chính của chúng.
b. Nhà văn Hoài Thanh khẳng định: ”Cái đẹp là cái có ích”.
c. Tiếng Việt rất giàu thanh điệu. Điều đó khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.
d. Cách mạng tháng Tám thành công. Từ đó, tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.
a. Chúng em học giỏi. Cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.
Chúng em học giỏi làm cho cha mẹ và thầy cô rất vui lòng.
Nhà văn Hoài Thanh khẳng định rằng cái đẹp là cái có ích.
Tiếng Việt rất giàu thanh điệu khiến lời nói của người Việt Nam ta du dương, trầm bổng như một bản nhạc.
Cách mạng tháng Tám thành công đã khiến cho tiếng Việt có một bước phát triển mới, một số phận mới.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
- Cách mở rộng câu: Từ một câu đơn bình thường, từ hai vế trong một câu, hoặc từ hai câu đơn ta có thể tạo thành một câu có dùng cụm C – V để mở rộng bằng cách thêm, bớt những từ ngữ thích hợp.
- Cách mở rộng câu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa các câu và mục đích của người nói.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
I. Củng cố kiến thức.
- Khái niệm: Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng.
- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu: chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ.
- Tác dụng: Làm cho nội dung ý nghĩa của câu cụ thể, chính xác, đầy đủ.
II. Luyện tập.
1. Bài tập 1 ( SGK – T 96)
2. Bài tập 2 ( SGK – T 97)
3. Bài tập 3 ( SGK – T 97)
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
BÀI TẬP 3: Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu in đậm dưới đây thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.(Khi gộp có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy).
c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”,”Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,…ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.
b. Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.
a. Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.
Ca dao
Hoài Thanh
Theo Đình Quang
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
BÀI TẬP 3: Gộp mỗi cặp câu hoặc vế câu in đậm dưới đây thành một câu có cụm C-V làm thành phần câu hoặc thành phần cụm từ.(Khi gộp có thể thêm hoặc bớt những từ cần thiết nhưng không làm thay đổi nghĩa chính của các câu và vế câu ấy).
c) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”,”Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,…ra đời. Sự ra đời của các vở kịch ấy đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.
b. Đây là cảnh một rừng thông. Ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại. Nhưng bao nhiêu người qua lại cũng chỉ mải suy tính xem rừng này mỗi năm lấy được bao nhiêu nhựa thông, bao nhiêu củi thông. Đến lúc có người nhìn cảnh chỉ vì mến cảnh và biết quên mình trong cảnh, từ lúc ấy mới có văn thơ.
a. Anh em hoà thuận, hai thân vui vầy.
Anh em hoà thuận khiến hai thân vui vầy.
Đây là cảnh một rừng thông ngày ngày biết bao nhiêu người qua lại.
Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”,”Giác ngộ”, “Bên kia sông Đuống”,…ra đời đã sưởi ấm cho ánh đèn sân khấu ở khắp mọi miền đất nước.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
- Dùng cụm C – V để mở rộng câu làm cho câu diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, tránh lặp từ.
- Câu dùng cụm C – V để mở rộng được sử dụng rộng rãi trong văn chương và trong giao tiếp hàng ngày.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
I. Củng cố kiến thức.
- Khái niệm: Khi nói hoặc viết có thể dùng những cụm từ có hình thức giống câu đơn bình thường, gọi là cụm chủ - vị (cụm C –V ), làm thành phần của câu hoặc của cụm từ để mở rộng.
- Các trường hợp dùng cụm C – V để mở rộng câu: chủ ngữ, vị ngữ và các phụ ngữ trong cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ có thể cấu tạo bằng cụm C – V.
- Tác dụng: Làm cho nội dung ý nghĩa của câu cụ thể, chính xác, đầy đủ.
II. Luyện tập.
1. Bài tập 1 ( SGK – T 96)
2. Bài tập 2 ( SGK – T 97)
3. Bài tập 3 ( SGK – T 97)
4. Bài tập bổ sung.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
Biến đổi các câu sau thành câu có cụm C – V làm thành phần câu, thành phần của cụm từ?
a. Tôi đã gặp bạn ấy.
b. Cả lớp đã làm xong bài tập.
c. Quyển báo này rất đẹp.
Tôi đã gặp bạn ấy đi học về.
Cả lớp đã làm xong bài tập cô cho về nhà.
Quyển báo này bìa rất đẹp.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
Hướng dẫn học ở nhà
Hoàn thiện các bài tập.
Viết đoạn văn nghị luận bàn về lợi ích của việc đọc sách trong đó có sử dụng câu C - V làm thành phần.
Chuẩn bị bài : Liệt kê.
Chúc
các
em
chăm
ngoan
học
giỏi
I. Củng cố kiến thức.
Hãy phát triển các câu sau thành câu có cum chủ- vị làm thành phần mở rộng câu?
a) Mẹ về.
b) Tôi đọc.
II. Luyện tập.
1. Bài tập 1 ( SGK – T 96)
2. Bài tập 2 ( SGK – T 97)
3. Bài tập 3 ( SGK – T 97)
4. Bài tập bổ sung.
Môn: Ngữ văn - Tiết 111: Dùng cụm chủ vị để mở
rộng câu. luyện tập (tiếp theo)
 
Gửi ý kiến