Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 40. Dung dịch

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị HIền
Ngày gửi: 08h:55' 31-03-2022
Dung lượng: 3.2 MB
Số lượt tải: 663
Số lượt thích: 1 người (Lê Quang Vinh)
HÓA HỌC 8

Chương 6. DUNG DỊCH
BÀI 40 DUNG DỊCH

GV: Nguy?n Th? Hi?n
- Nước là chất lỏng, không màu không mùi không vị, lớp nước dày có màu xanh nhạt.
- Nước có to sôi = 1000C; to đông đặc = 00 C; ở 40C có D =1g/ml.
- Nước có thể hòa tan được nhiều chất khác nhau để tạo nên dung dịch. Vậy dung dịch là gì? Bài học hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu dung dịch.
Em hãy nêu tính chất vật lí của nước?
KIỂM TRA BÀI CŨ
DUNG DỊCH
TIẾT 60 – BÀI 40:
Chương 6: DUNG DỊCH
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
 Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ đườmg vào cốc nước, khuấy nhẹ.

Cho 1 thỡa nh? du?ng vo c?c nu?c ,khu?y nh?
Hiện tượng: Đường tan tạo thành dung dịch nước đường
Chất tan.
Dung môi của đuường
Dung dịch.
Đường
Nước
Nước đường
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
 Thí nghiệm 1: Cho 1 thìa nhỏ đườmg vào cốc nước, khuấy nhẹ.
Em có nhận xét gì về thí nghiệm này?
- Đường tan trong nước tạo thành nước đường.
- Nước đường là chất lỏng đồng nhất (không phân biệt được đâu là đường, đâu là nước).
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
Vậy ta nói:
- Đường là
- Nước là
- Nước đường là
chất tan.
dung môi của đường.
dung dịch.
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
 Thí nghiệm 2: Cho 1 thìa nhỏ dầu ăn vào cốc thứ nhất đựng xăng, cốc thứ hai đựng nước, khuấy nhẹ.
Cho thìa nhỏ dầu ăn vào:
-1 cốc đựng xăng
- 1 cốc đựng nước
KhuÊy nhÑ, quan s¸t hiÖn t­îng ?
Hiện tuượng :+ Xang hũa tan du?c d?u an

+ nu?c khụng hũa tan dc d?u an.
Ta nói : + Xang là dung môi của dầu an
+ Nưuớc không là dung môi của dầu an
Dầu an
Nưu?c
Xang
Dung dịch
Dầu an
Nưu?c
Cốc 1
Cốc 2
dung dịch.

khụng ph?i l dung dịch.

DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
Qua 2 thí nghiệm trên và trong thực tế ta thấy nước là dung môi của rất nhiều chất, nhưng nuớc có phải là dung môi của tất cả các chất không?
- Không

DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
Thế nào là dung môi? Thế nào là chất tan? Thế nào là dung dịch?
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
- Ch?t tan l ch?t b? ho tan trong dung mụi.
- Dung dÞch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
 Thí nghiệm: Cho dần dần và liên tục đường vào cốc nước, khuấy nhẹ.
Cho dần dần và liên tục đưuờng vào cốc nước, khuấy nhẹ
Quan sát hiện tưuợng ?
2.Hiện tượng :
+ giai đoạn đầu ta đưuợc dung dịch đuường, dung dịch này vẫn có thể hòa tan thêm đuường
+ giai đoạn sau ta đuược một dung dịch đuường không thể hòa tan thêm đưuờng
*Nhận xét :
Ta nói dung dịch đuường chuưa bão hòa.
Ta nói dung dịch đuường bão hòa.
Du?ng
Nuước
Giai đoạn đầu
duờng không tan
Dung dịch bão hoà
Giai đoạn sau
Dung dịch chua bão hoà
Nưuớc đưuờng
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
Mục đích thí nghiệm này cho ta biết điều gì?
Một dung dịch gọi là bão hoà hay chưa bão hoà phải luôn luôn gắn liền với một nhiệt độ xác định.
Kết luận: Ở một nhiệt độ xác định:
- Dung dịch chưa bão hoà là
- Dung dịch bão hoà là
dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan.
dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
Ở một nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. - Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch.
- Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi.
- Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
DUNG DỊCH
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
 Thí nghiệm1: (Nhãm 1, 2) Cho 2, 5 gam muối ăn (NaCl) như nhau vào 2 cốc thuỷ tinh có cùng thể tích nước là 50 ml. Cốc thứ 1 muèi ¨n h¹t nguyªn, cốc thứ 2 muèi ¨n nghiÒn nhá. Quan sát lượng muối ăn còn lại trong mỗi cốc như thế nào?
 Thí nghiệm 2:(Nhãm 3, 4) Cho 2,5 gam muối ăn (NaCl) như nhau vào 2 cốc thuỷ tinh có cùng thể tích nước là 50 ml. Cốc thứ 1 đun nóng, cốc thứ 2 ở nhiệt độ phòng. Quan sát lượng muối ăn còn lại trong mỗi cốc như thế nào?
* TN1: Cốc thứ 2 muối ăn (NaCl) bị hoà tan nhanh hơn.
* TN2: Cốc thứ 1: muối ăn (NaCl) bị hoà tan nhanh hơn.
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
Ở một nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. - Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
Qua thÝ nghiÖm trªn vµ quan sát thí nghiệm mô phỏng sau, c¸c em hãy cho biết muốn quá trình hoà tan chÊt r¾n xảy ra nhanh, ta thực hiện các biện pháp nào?
Trưuờng hợp 1
( Khuấy đều )
( dun nóng)
( Nghiền nhỏ)
( dể yên )
Hãy quan sát thí nghiệm mô phỏng trên và cho biết : Những trường hợp nào giúp cho quá trình hòa tan chất rắn trong nước xảy ra nhanh hơn ?
Nưuớc
Chất rắn
Chú thích:
Luượng nuước, lưuợng chất rắn có trong mỗi cốc nhuư nhau:
Thí nghiệm mô phỏng:
+ Khuấy dung dịch
+ dun nóng dung dịch
+ Nghiền nhỏ chất rắn


Trưuờng hợp 2
Trưuờng hợp 3
Truường hợp 4
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
Vì sao những biện pháp trên lại có tác dụng thúc đẩy nhanh quá trình hoà tan chất rắn trong nước?
- Vì các biện pháp khuấy dung dịch, đun nóng dung dịch và nghiền nhỏ chất rắn là nhằm gia tăng sự va chạm giữa bề mặt của chất rắn với các phân tử nước.
 Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp sau: - Khuấy dung dịch. - Đun nóng dung dịch. - Nghiền nhỏ chất rắn.
DUNG DỊCH
I/ DUNG MÔI – CHẤT TAN – DUNG DỊCH
- Dung môi là chất có khả năng hoà tan chất khác để tạo thành dung dịch. - Chất tan là chất bị hoà tan trong dung môi. - Dung dịch là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
II/ DUNG DỊCH CHƯA BÃO HOÀ, DUNG DỊCH BÃO HOÀ
 Ở một nhiệt độ xác định: - Dung dịch chưa bão hoà là dung dịch có thể hoà tan thêm chất tan. - Dung dịch bão hoà là dung dịch không thể hoà tan thêm chất tan.
III/ LÀM THẾ NÀO ĐỂ QUÁ TRÌNH HOÀ TAN CHẤT RẮN TRONG NƯỚC XẢY RA NHANH HƠN?
 Muốn chất rắn tan nhanh trong nước, ta thực hiện 1, 2 hoặc cả 3 biện pháp sau: - Khuấy dung dịch. - Đun nóng dung dịch. - Nghiền nhỏ chất rắn.
KIỂM TRA-ĐÁNH GIÁ
Hãy chän một phương án đúng nhất
1/ Dung dịch là hỗn hợp:

A. Của chất rắn trong chất lỏng
B. Của chất khí trong chất lỏng
C. Đồng nhất của chất rắn và dung môi
D. Đồng nhất của dung môi và chất tan
2/ Trộn 1 ml rượu etylic (cồn) với 10 ml nước cất:
A. Chất tan là rượu etylic, dung môi là nước
B. Chất tan là nước, dung môi là rượu etylic
C. Nước hoặc rượu etylic có thể là chất tan
D. Cả hai chất nước và rượu etylic vừa là chất tan, vừa là dung môi
D
A
1
2
3
4
5
6
7
8
Câu1: Từ gồm 5 ch? cái: Là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí.
Câu3: Từ gồm 4 chữ cái: Là chất khí chiếm tỷ lệ lớn nhất về thể tích trong thành phần của không khí.
Câu 5: Từ gồm 4 chữ cái: Là hợp chất mà phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit
Câu 4: Từ gồm 4 chữ cái: Là hợp chất mà phân tử gồm có một hay nhiều nguyên tử hydro liên kết với gốc axit
Câu 6: Từ gồm 8 chữ cái: Là hỗn hợp đồng nhất của dung môi và chất tan.
Câu7: Từ gồm7chữ cái: Là chất có khả năng hòa tan chất khác để tạo thành dung dịch.
Câu 8 : Từ gồm7 chữ cái: Là chất bị hòa tan trong dung môi.
Trũ choi ụ ch?
Từ khóa: Gồm 8 chữ cái nói nên tính chất đặc trưmg của dung dịch.
Câu2: Từ gồm 6 chữ cái : Là sự ôxi hoá có toả nhiệt và phát sáng

H
Y
Ð
R
O
S
u
C
H
A
Y
T
A
X
I
?
i
M
U
h
D
U
n
G
D
i
C
D
U
N
G
M

I
C
T
?
H
N
A
T
Trò chơi ô chữ
I
N
T
o
Từ khóa : Gồm 8 chữ cái : Nói lên tính chất đặc trưng của dung dịch.
Hướng dẫn về nhà
Học bài, làm bài tập 3, 4 SGK trang 138.
Chuẩn bị Bài 41: Độ tan của một chất trong nước trước ở nhà.
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ, công tác tốt. Chúc các em học giỏi,chăm ngoan
Xin chân thành cảm ơn
 
Gửi ý kiến