Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Tìm kiếm Bài giảng

Chương II. §2. Đường kính và dây của đường tròn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Duy (trang riêng)
Ngày gửi: 22h:18' 17-11-2010
Dung lượng: 147.5 KB
Số lượt tải: 31
Số lượt thích: 0 người
Đường kính và dây của đường tròn
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG THẦY CÔ GIÁO
ĐẾN DỰ GIỜ LỚP HỌC
Kiểm tra bài cũ :Cho AB ; CD ; EF lµ c¸c d©y cña ®­êng trßn t©m O b¸n kÝnh R (H×nh vÏ).B»ng trùc gi¸c em h·y cho biÕt trong c¸c d©y trªn d©y nµo lµ d©y lín nhÊt ? D©y lín nhÊt cã ®é dµi b»ng bao nhiªu ?
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
1. So s¸nh ®é dµi cña ®­êng kÝnh vµ d©y.
Bµi to¸n : Cho AB lµ mét d©y cña (O;R) Chøng minh: AB  2RCM
a) AB lµ ®­êng kÝnh th× AB = 2R
b) AB kh«ng lµ ®­êng kÝnh: AB < OA + OB =2R
VËy AB 2R
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.
Định lớ 2 : trong một đường trũn đường kớnh đi qua trung điểm của một dõy thỡ vuụng gúc với dõy ấy


a) CD không là đường kính
Ta có OCD cân tại O
( vì có OC = OD = R)
OI là đường cao nên cũng là đường trung tuyến , do đó IC = ID
b) CD là đường kính hiển nhiên AB đi qua trung điểm O của C
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây. ?1. Hóy đưa ra một vớ dụ chứng tỏ đường kớnh đi qua trung điểm của một dõy cú thể khụng vuụng gúc với dõy ấy .
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.
Định lí 3: Trong một đường trũn đường kớnh đi qua trung điểm của một dõy khụng đi qua tõm thỡ vuụng gúc với dõy ấy

Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây.
Bài tập : Cho đường tròn O, đường kính AB và dây CD không đi qua tâm . Trong các khẳng định sau khẳng định naũ đúng, sai ?
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
X
X
X
X
2. Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây
.?2. Cho hỡnh 67. Hóy tớnh độ dài dõy AB
Biết OA = 13cm; AM = MB ; OM = 5 cm
CM
OM đi qua trung điểm của dây AB nên OM  AB
áp dụng định lí Pitago ta có
AM2 = OA2 – OM 2
AM2 = 132 – 52 = 144
=>AM =12 cm
=>AB = 2AM = 24 cm
Tiết 22: Đường kính và dây của đường tròn
3. Luyện tập: Bài 10/Trang104/SGK
CM
Gọi M là trung điểm của BC .
Ta cú EM =1/2BC, DM =1/2BC
=> ME = MB= MC= MD
Vậy B, C, D, E Cựng nằm trờn đường trũn đường kớnh BC
b) Trong đường trũn trờn DE là dõy BC là đường kớnh nờn DE < BC

Tiết 22: Đường kớnh và dõy của đường trũn
 
Gửi ý kiến