Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Ma Văn Quảng
Ngày gửi: 21h:08' 16-12-2017
Dung lượng: 13.4 MB
Số lượt tải: 241
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT NHIỆT CHÀO MỪNG
Chào quý vị đại biểu, thầy cô giáo về dự giờ tiết học này
THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
Kiểm tra bài cũ
Vẽ đồ thị hàm số :
y = 2x+3
?1
A
y=2x +3
y=2x -2
D
C
B
y=2x
Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là :
y = 0, 5 x + 2
Rất tiếc bạn sai rồi
y = 1- 0,5x
Hoan hô bạn đã đúng
y = - 0,5x + 2
y = x +2
Rất tiếc bạn sai rồi
Rất tiếc bạn sai rồi
Bài tập 1:
Câu hỏi củng cố
a =
Chọn câu trả lời đúng.
Cho hai hàm số bậc nhất y= ax + 3 và y = -2x. Tìm a để đồ thị của hai hàm số là hai đường thẳng song song:
A. a ≠ 2
C. a = 2
B. a ≠ -2
D. a = -2
D
Bài tập
Ti`m ca?c ca?p duo`ng tha?ng ca?t nhau trong ca?c duo`ng tha?ng sau:
y= 0,5x+ 2; y= 0,5x -1; y= 1,5x+2
?2
Trả lời ?2:
Các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng trên là:
1, y = 0,5x+ 2 vµ y = 1,5x+2
2, y = 0,5x -1 vµ y= 1,5x+2
y = 0,5x - 1
y = 1,5x + 2
.
.
.
.
.
y = 0,5x + 2
Chọn câu trả lời đúng
Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m)
và y= 3x+(5-m)
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại một điểm trên trục tung.

m =
B
Câu
1
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
25s
3- Bài toán áp dụng
Cho hai hàm số bậc nhất y = 2m x + 3 và y= ( m+1 ) x + 2.
a’=m+1
b’=2
a=2m
b=3
Chọn câu trả lời đúng
D
Câu
2
Cho hai hàm số y=mx+3 và y=(2m+1)x-5
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau
A. m = - 1 B. m ≠ 0; m ≠ -1

C. m ≠ -1 D.m ≠ 0; m ≠ -1 và m ≠ - 0,5


a/ y = 1,5 x + 2 b/ y = x + 2
c/ y = 0,5x – 3 d/ y = x – 3
e/ y = 1,5 x – 1 g/ y = 0,5 x + 3

Bài tập 20 ( SGK-Toán 9, tập 1/tr 54).
Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau :
Câu
3
Hướng dẫn
về nhà

* Ôn lại khái niệm hàm số, cách vẽ đồ thị hàm số y = ax ( a 0), y = ax + b ( a 0)
* Nắm vững điều kiện song song, cắt nhau; trùng nhau của hai đường thẳng y = ax + b ( a 0) và y = a’x + b’ ( a’ 0) .
* Xem lại cách giải các bài tập hôm nay.
*Làm bài tập 21, 22, 23, 24 (Trang 54,55,SGK).
BÀI TẬP 23 trang 55

Đồ thị hàm số y= 2x+b cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng – 3 nên b = - 3.
b) Đồ thị của hàm số y = 2x + b đi qua điểm A(1;5) nên thay x=1, y= 5 vào y = 2x+b , tìm được b.
Xin cảm ơn các thầy cô
và các em học sinh
BÀI TẬP 21 trang 55
Hàm số y =mx+3 có các hệ số a=m và b=3
Hàm số y=(2m+1)x-5 có các hệ số a’=2m +1 và b’=-5
Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất ,do đó
m ≠0 và 2m+1 ≠ 0 hay m ≠ 0 và m ≠ -0,5
a,Cho hai hàm số bậc nhất y = mx + 3 và y= ( 2m+1 )x - 5.
Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là :
a) Hai đường thẳng cắt nhau.
b) Hai đường thẳng song song với nhau.
Hàm số y =mx+3 có các hệ số a=m và b=3
Hàm số y=(2m+1)x-5 có các hệ số a’=2m +1 và b’=-5
Các hàm số đã cho là hàm số bậc nhất ,do đó
m ≠0 và 2m+1 ≠ 0 hay m ≠ 0 và m ≠ -0,5
Tiết 24: đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
Học thuộc các kết luận của bài.
Làm bài tập: 20; 21; 22; 23; 24 /54; 55 /SGK
Đọc trước phần 3. Bài toán áp dụng chuẩn bị cho tiết học sau.
Hướng dẫn về nhà:
?
a/ y = 1,5 x + 2(d1) b/ y = x + 2(d2) c/ y = 0,5 - 3(d3)
d/ y = x – 3(d4) e/ y = 1,5 x – 1(d5) g/ y = 0,5 x + 3(d6)
Bài tập 20 ( SGK-Toán 9, tập 1/tr 54).
Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau :
Bài làm:
Ba cặp đường thẳng cắt nhau là: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Các cặp đường thẳng song song với nhau là:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Câu 4:
Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m)
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung.

1’
2’
0’
Times
Câu hỏi củng cố
Bài làm
Đồ thị của hàm số y = 2x + ( 3 + m) và y = 3x + ( 5 – m) cắt nhau tại một điểm trên trục tung khi :
3 + m = 5 – m
m + m = 5 – 3
2m = 2
m = 1
Vậy m = 1.
Câu 4:
Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m)
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung.
Câu hỏi củng cố
Bài làm
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
Câu 4:
Cho hai hàm số y = 2x+ (3+m) và y= 3x+(5-m)
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại điểm trên trục tung.
………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….
Bài làm
Câu hỏi củng cố
Bài tập
Cho hai hàm số bậc nhất:
y = mx + n - 3 và y = (2-m)x + (5 - n)
đồ thị của hai hàm số trên trùng nhau khi:
Câu 2:
Cho (d) : y = (m-1)x +2m - 5. Tìm giá trị của m để (d) song song với (d’): y =3x + 1
a. m = 1 b. m = 2

c. m = -1 d. m = 4
Rất tiếc, bạn đã sai rồi
Hoan hô, bạn đã trả lời đúng
ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU
Trả lời
Cặp đường thẳng song song trong các đường thẳng trên là:
y = 0,5x+ 2 (d1) và y = 0,5x -1 (d2)
Bài tập
Các câu sau đúng hay sai?
A. (d1) // (d2)
B. (d1) cắt (d3) tại điểm có tung độ bằng 1
C. (d2) // (d3)
D. (d3) trùng (d4)
Đ
Đ
Đ
S
Cho các đường thẳng :
(d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1
(d2): y = 2 - 3x (d4): y = 1 + - 3 x
Bài tập
Các câu sau đúng hay sai?
A. (d1) // (d2)
C. (d2) // (d3)
D. (d3) trùng (d4)
Đ
Đ
S
Cho các đường thẳng :
(d1): y = - 3x +1 (d3): y = 3x +1
(d2): y = 2 - 3x (d4): y = 1 + - 3 x
Câu 5:
Cho hai hàm số y=mx+3 và y=(2m+1)x-5
Với giá trị nào của m để đồ thị của hai hàm số trên là hai đường thẳng cắt nhau
a. m = - 1 b. m ≠ 0; m ≠ -1

c. m ≠ -1 d. m ≠ 0; m ≠ -1 và m ≠ - 0,5
Rất tiếc, bạn đã sai rồi
Hoan hô, bạn đã trả lời đúng

1’
2’
0’
Times
a/ y = 1,5 x + 2 (d1) b/ y = x + 2 (d2)
c/ y = 0,5 – 3 (d3) d/ y = x – 3 (d4)
e/ y = 1,5 x – 1 (d5) g/ y = 0,5 x + 3 (d6)

Bài tập 20 ( SGK-Toán 9, tập 1/tr 54).
Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau :
Câu
3

1’
2’
0’
Times
 
Gửi ý kiến