Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương II. §4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lương Thanh Thủy
Ngày gửi: 17h:57' 05-11-2018
Dung lượng: 4.7 MB
Số lượt tải: 187
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA BÀI CŨ
+) Đồ thị hàm số y = ax + b (a ? 0) có dạng như thế nào ?
+) Nờu cỏch v? d? th? hm s?
y = ax + b (a ? 0)?
y
O
x
?1
a)Vẽ đồ thị của các hàm số sau trên cùng một
mặt phẳng tọa độ :y = 2x+3 và y = 2x - 2.
b)Giải thích vì sao hai đường thẳng y = 2x+3
và y = 2x – 2 song song với nhau?
-1,5
2
-1
-2
-1
-2
-3
1
2
3
y
x
O
1
y = 2x + 3
y = 2x
y = 2x - 2
-1,5
2
-1
-2
-1
-2
-3
1
2
3
y
x
O
1
y = 2x + 3
y = 2x - 2
2
2
+ 3
- 2
-1,5
2
-1
-2
-1
-2
-3
1
2
3
y
x
O
1
y = 2x + 3
y = 2x - 2
2
2
+ 3
- 2
x
y
O
y = 0,5x + 2
y = 1,5x + 2
y = 0,5x - 1
?2
Tìm các cặp đường thẳng cắt nhau trong các đường thẳng sau:
y = 0,5x + 2
y = 0,5 x - 1
y = 1,5x + 2
.
.
.
.
.
.
2
2
3. Bài toán áp dụng.
Cho hai hàm số bậc nhất:
y = 3mx + 3 và y = ( m + 1)x + 2
Tìm giá trị của m để đồ thị của hai hàm số đã cho là:
a, Hai đường thẳng cắt nhau .
b, Hai đường thẳng song song .
Hãy chỉ ra ba cặp đường thẳng cắt nhau và các cặp
đường thẳng song song với nhau trong số các đường thẳng sau:
a) y = 1,5x+2 (d1); b) y = x+ 2 (d2); c) y = 0,5x - 3 (d3)
d) y = x - 3 (d4); e) y = 1,5x - 1 (d5); g) y = 0,5x + 3 (d6)
Bài tập 1( 20 /SGK)
Các em hoạt động nhóm trong thời gian 2 phút
HẾT GIỜ

Bài tập 2
Điền dấu “X” vào ô thích hợp:
Cho các đường thẳng:
(d1): y = - 3x + 1 (d3): y = 3x + 1
(d2): y = 2 – 3x (d4): y = 1 + 3x
Nội dung
Đúng
Sai
X
X
X
X
1
10
2
8
9
0
7
3
6
5
4
Đường thẳng song song với đường thẳng y = - 0,5x +2 là :
y = 0, 5 x + 2
Rất tiếc bạn sai rồi
y = 1- 0,5x
Hoan hô bạn đã đúng
y = 2 - 0,5x
y = x +2
Rất tiếc bạn sai rồi
Rất tiếc bạn sai rồi
Bài tập 3:
Bài tập 4:
Cho hai hm s? y = 2x+ 3 v y= 3x + m
V?i giỏ tr? no c?a m thỡ d? th? c?a hai hm s? c?t nhau t?i di?m trờn tr?c tung:
A. m = -3 B. m = 3

C. m ≠ 3 D. m = 0
Rất tiếc, bạn đã sai rồi
Hoan hô, bạn đã trả lời đúng
Hướng dẫn về nhà:
*Nắm vững điều kiện về các hệ số để hai đường thẳng song song,trùng nhau,cắt nhau.
*Làm bài tập số 21,22,23 trang 55(SGK)và bài số 18,19 trang 59(SBT).
 
Gửi ý kiến