Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Trung Thành
Ngày gửi: 21h:01' 04-03-2016
Dung lượng: 456.0 KB
Số lượt tải: 256
Số lượt thích: 0 người

Chào mừng
quý thầy cô giáo đến dự giờ!
2, Muốn chứng minh thẳng d vuông góc với một mặt phẳng () ta phải làm thế nào?
Kiểm tra :
1,Từ định nghĩa đường thẳng vuông góc với mặt phẳng, để chứng minh ta làm như thế nào?
Bước 1: chọn mp chứa b

Bước 1: Chọn hai đường thẳng cắt nhau a và b thuộc
Bước 2: cm:
Bước 2: cm :
Tiết 32: ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC
VỚI MẶT PHẲNG (Tiếp theo)
- Phép chiếu vuông góc.
- Định lí ba đường vuông góc
Nội dung bài học
- Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ
vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
IV. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
Tính chất 1.
Cho hai đường thẳng song song. Mặt phẳng nào vuông góc với đường thẳng này thì cũng vuông góc với đường thẳng kia.
Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.
Tính chất 2.
Cho hai mặt phẳng song song. Đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng này thì cũng vuông góc với mp kia.
Hai mặt phẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.
IV. Liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng
Tính chất 3.
Cho đường thẳng a và mặt phẳng ( ) song song với nhau. Đường thẳng nào vuông góc với ( ) thì cũng vuông góc với a.
b
b, Nếu một đường thẳng và một mặt phẳng (không chứa đường thẳng đó) cùng vuông góc với một đường thẳng khac thì chúng song song với nhau.
Xét phép chiếu song song lên mặt phẳng (α) theo phương  vuông góc với mặt phẳng (α)
Nhắc lại phép chiếu song song ?
-(α) là mp chiếu
-  là phương chiếu
-M’ là hình chiếu song
song của M qua phép
chiếu song song trên.
V,PHÉP CHIẾU VUÔNG GÓC VÀ ĐỊNH LÝ BA ĐƯỜNG VUÔNG GÓC
V.Phép chiếu vuông góc và định lý ba đường vuông góc
1. Phép chiếu vuông góc
Cho đường thẳng  vuông góc với (). Phép chiếu song song theo phương  lên mặt phẳng () gọi là phép chiếu vuông góc lên mặt phẳng ().
Chú ý :
● Phép chiếu vuông góc có mọi tính chất của phép chiếu song song.
● Hình (H’) là hình chiếu vuông góc của hình (H) trên ( ), ta thường nói (H’) là hình chiếu của (H) trên ( ).

Ví Dụ 2 : Hãy xác định hình chiếu của đường thẳng b trên mặt phẳng trong các trường hợp sau :
b
b
b
b
( Nhóm 1 )
(Nhóm 2 )
( Nhóm 3 )
( Nhóm 4 )
A
B
b’
O
A
A’
b’
b không vuông góc với
2,Định lý ba đường vuông góc :
A
B
*Chứng minh Định lý ba đường vuông góc :
a
B’
A’
b’
Lấy hai điểm A,B phân biệt trên b sao cho A,B không thuộc .
Gọi A’,B’ lần lượt là hình chiếu của A,B trên khi đó b’ là hình chiếu của b trên qua A’ , B’.
- Nếu

mà nên
- Nếu


nên
*Ví dụ 3: Cho hình chóp SABCD. Đáy ABCD là hình vuông cạnh a.
SA vuông góc với đáy.
a, Chứng minh:
b,Chứng minh:
c,Chứng minh:
Từ định lý ba đường vuông góc ta có cách chứng minh :
+ Ta chứng minh a vuông góc với hình chiếu của b trên mặt phẳng chứa a .
+ Hoặc ta chứng minh b vuông góc với hình chiếu của a trên mặt phẳng chứa b.
(Nhóm 1, 3)
(Nhóm 2, 4)
b, Chứng minh :
- Ta có AB là hình chiếu của SB trên mp(ABCD)
mà nên .
c, Chứng minh :
- Ta có AC là hình chiếu của SC trên mp (ABCD)
mà nên .
Củng cố bài học:
Qua bài học các em cần nắm được:
- Các tính chất liên hệ giữa quan hệ song song và quan hệ vuông góc của đường thẳng và mặt phẳng.

- Phép chiếu vuông góc.
- Định lý ba đường vuông góc.
 
Gửi ý kiến