Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Chương III. §3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Minh Anh
Ngày gửi: 15h:54' 07-03-2018
Dung lượng: 733.0 KB
Số lượt tải: 319
Số lượt thích: 0 người
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 -80000
Câu9 - 100000
Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P). Mệnh đề nào sau đây là sai?
Câu1
B-Nếu b vuông góc a thì b//(P)
A-Nếu b vuông góc với (P) thì a//(P)
C- Nếu b//(P) thì b vuông góc với a
D- Nếu b//a thì b vuông góc với (P)
Đáp án đúng
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9- 100000
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?
Câu2
B- BC vuông góc với (SAC)
A- BC vuông góc với (SAB)
C- BC vuông góc với (SAM)
D. BC vuông góc với (SAJ)
Đáp án đúng
S
J
M
B
C
A
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, BH vuông góc với AC tại H. Khẳng định nào sau đây đúng ?
Câu3
B- BH vuông góc với SC
A- BH vuông góc với (SBC)
C- BH vuông góc với (SAB)
D. BH vuông góc với SB
Đáp án đúng
S
B
H
C
A
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?
Câu4
B- BD vuông góc với (SAC)
A- AK vuông góc với (SCD)
C- BH vuông góc với (SAB)
D. AH vuông góc với (SCD
Đáp án đúng
S
B
D
A
C
H
K
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
. Cho hỡnh chúp S.ABC cú dỏy ABC l tam giỏc cõn t?i B, c?nh bờn SA vuụng gúc v?i dỏy, M l trung di?m BC, J l hỡnh chi?u c?a A lờn BC. Kh?ng d?nh no sau dõy dỳng ?
Câu5
B- BC?(SAJ)
A- BC?(SAC)
C- BC?(SAB)
D. BC?(SAM)
Đáp án đúng
S
B
J
C
A
M
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hỡnh chúp S.ABC cú dỏy ABC l tam giỏc cõn t?i B, c?nh bờn SA vuụng gúc v?i dỏy, M l trung di?m BC, J l hỡnh chi?u c?a A lờn BC. Gúc gi?a 2 m?t ph?ng (SBC) v (ABC) l:
Câu6
Đáp án đúng
S
B
J
C
A
M
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hỡnh chúp S.ABCD cú dỏy ABCD l hỡnh thoi tõm I, c?nh bờn SA vuụng gúc v?i dỏy. Gúc gi?a 2 m?t ph?ng (SBD) v (ABC) l:
Câu7
Đáp án đúng
S
B
D
A
C
I
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hỡnh chúp SABCD cú ABCD l hỡnh thoi tõm O v SA = SC, SB = SD. Trong cỏc m?nh d? sau, m?nh d? no sai ?
Câu8
B- SD?AC
A- AC?SA
C- SA?BD
D. AC?BD
Đáp án đúng
S
B
D
A
C
O
Câu6 - 20000
Câu5 - 10000
Câu4 - 8000
Câu3 - 5000
Câu2 - 2000
Câu1 - 1000
Câu7 - 50000
Câu8 - 80000
Câu9 - 100000
Cho hỡnh l?p phuong ABCDEFGH, gúc gi?a hai du?ng th?ng AC v BG l:
Câu 9
1
Đáp án đúng
Triệu phú
Hồng Lĩnh
D
G
A
F
E
B
C
H
No_avatar

câu 1 sai rồi thím ơi,chỉ a,b phân biệt thì câu nào cũng sai

 
Gửi ý kiến