Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Recreation

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Giang Lương Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:07' 12-03-2010
Dung lượng: 6.4 MB
Số lượt tải: 677
Số lượt thích: 0 người
Giáo viên: Nguyễn Thu Hằng
Trường THPT Lê Quý Đôn
Môn: Tiếng Anh
Game
watch a video clip of recreational activities.
name the activities in the clip for one minute.
(The group giving more correct names will be the winner)

Game
Name the recreational activities appearing in the clip
01:00
00:59
00:58
00:57
00:56
00:55
00:54
00:53
00:52
00:51
00:50
00:49
00:48
00:47
00:46
00:45
00:44
00:43
00:42
00:41
00:40
00:39
00:38
00:37
00:36
00:35
00:34
00:33
00:32
00:31
00:30
00:29
00:28
00:27
00:26
00:25
00:24
00:23
00:22
00:21
00:20
00:19
00:18
00:17
00:16
00:15
00:14
00:13
00:12
00:11
00:10
00:09
00:08
00:07
00:06
00:05
00:04
00:03
00:02
00:01
00:00
Motor racing
Mountain biking
Mountain climbing
Mountain hiking
Water skiing
Skiing

game
Name the recreational activities appearing in the clip
Unit 14:
Recreation
Part B : Speaking
Expressing
agreement and disagreement
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Task 1: The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put (A) beside an expression of agreement and (D) beside an expression of disagreement.
1. I quite agree with you.
2. That’s a good idea, but….
3. Great!
4. I can’t agree with you more.
5. I don’t think that’s a good idea.
6. Yes, let’s do that.
7. That’s a good idea.
D
A
D
A
A
D
A
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Task 1: The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put (A) beside an expression of agreement and (D) beside an expression of disagreement.
2. Great!
3. Yes, let’s do that.
4. That’s a good idea.
1. I quite agree with you.
Expressing agreement
Expressing disagreement
1. That’s a good idea, but …
2. I can’t agree with you more.
3. I don’t think that’s a good idea.
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Task 2: The students of class 11A2 will have a two-day holiday. They are discussing whether they should go on a camping holiday. Read and practice the conversation.
B: Yes, let’s do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside.
A: Let’s go camping.
C: Oh, I don’t think it’s a good idea. If we go camping, we’ll have to bring a lot of equipment with us.
Unit 14: Recreation
B - Speaking
spectacular /spek`tækjзlз(r)/ (adj):
equipment /i`kwipmзnt/ (n):
supplies /sз`plaiz/ (n, pl):
coach /kout∫/ (n):
scenery /`si:nзri/ (n):
Đẹp, ngoạn mục
Phong cảnh
Đồ dùng cần thiết
Lương thực, đồ ăn
Xe buýt, xe khách
Task 3: Work in groups. Imagine you are the students of class 11A2. Continue the discussion. Express agreement or disagreement, using the reasons below.
New words
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Task 3: Work in groups. Imagine you are the students of class 11A2. Continue the discussion. Express agreement or disagreement, using the reasons below.
B: ________ . Then we ______________________ .
A: Let’s go camping .
C: ___________ . If we ___________ , we’ll ____________ .
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Task 3
Example
Task 4: Report your discussion to the class. Do the members of your group agree to go camping at last? Why or why not?
Unit 14: Recreation
B - Speaking
We agree to go camping because if we go camping, we can enjoy spectacular scenery. Besides, …
Example:
We do not agree to go camping because if we go camping, we’ll have to bring a lot of equipment …
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Free practice
Imagine you have two days off. The following are plans for your two-day holiday. Work in pairs. Decide which one you choose. Give reasons.
Example:
We decide to … because …
We decide not to ... because ...
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Free practice
Imagine you have two days off. The following are plans for your two-day holiday. Work in pairs. Decide which one you choose. Give reasons.
To watch ice and snow in Sapa
To watch ice and snow in Sapa
To go to Sam Son Beach
To go to Sam Son Beach
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Free practice
Imagine you have two days off. The following are plans for your two-day holiday. Work in pairs. Decide which one you choose. Give reasons.
To watch ice and snow in Sapa
To go to Sam Son Beach
To cycle to the countryside
To cycle to the countryside
To go on a boat trip on Ba Be Lake
To go on a boat trip on Ba Be Lake
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Free practice
Imagine you have two days off. The following are plans for your two-day holiday. Work in pairs. Decide which one you choose. Give reasons.
To watch ice and snow in Sapa
To go to Sam Son Beach
To cycle to the countryside
To go on a boat trip on Ba Be Lake
To visit Cuc Phuong National Park
To visit Cuc Phuong National Park
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Consolidation
Learning how to express agreement or disagreement politely.
Giving reasons for opinions.
2. Great!
3. Yes, let’s do that.
4. That’s a good idea.
1. I quite agree with you.
Expressing agreement
Expressing disagreement
1. That’s a good idea, but …
2. I can’t agree with you more.
3. I don’t think that’s a good idea.
We agree to ... because ...
We do not agree to ... because ...
Unit 14: Recreation
B - Speaking
Homework
Suppose that you will have two days off next week and your classmates plan to go for a picnic to Khoang Xanh.
Do you agree to go with your classmates? Write a paragraph (about 150 words) to express your ideas. Try to support your ideas with as many persuasive reasons as possible.
No_avatar

may thay co chi em lam bai writtng y ..em lam hok dc tot lam ..rat lung cung

rat cam on Hôn

No_avatar

chị cho em xin link của video đc k ạ

 

 
Gửi ý kiến