Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. School talks

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Thiện
Ngày gửi: 21h:56' 21-08-2011
Dung lượng: 6.1 MB
Số lượt tải: 2642
Số lượt thích: 1 người (Nguyễn Thu Hà)
Part A: READING
English 10
UNIT 2
SCHOOL TALKS
Teacher: Nguyen Hong Thien
WARM UP
KIM’S GAME
Music
Learning
Friendship
Films
Classmates
Singers
Games
Teacher
Before you read
When you meet your friends, which of the following topics do you often talk about?
Sport and games
Entertaintment
Health problems
Bobbies
Holidays
Films
Weather
Work and study
Suggestion: When I meet my friends, I often talk about …………………………………………..
VOCABULARY
Stuck (v): bị tắc, bị kẹt
Household (n): gia đình, chủ hộ
Attitude (n): quan điểm, thái độ
Narrow (adj): hẹp >< Large (adj): rộng
Corner shop (n): Cửa hiệu nhỏ ở góc phố
Profession (n) = Occupation: nghề nghiệp
Mall (n): Phố buôn bán lớn
WHILE YOU READ
Read the following small talks and then do the taks that follow.
Task 1: Fill each blank with one of the words in the box below. There are more words than needed.
Language Worry Subjects Crowded
Bike Ride Traffic Enjoy
Narrow Learn
1. Young children ________________ helping with household tasks.
2. We were stuck in heavy _______________ for more than an hour.
3. I think you don’t have to _______________ about your weight.
4. It was two weeks before Christmas and the mall was ____________ with soppers.
5. If two people speak th same ____________, they usually have similar attitudes and opinions.
enjoy
traffic
worry
crowded
language
Task 2: Work in pairs. Read the small tasks again and find out who ….
Phong
Phong
Phong
Phong
Phong
Mr. Ha
Miss Phuong
Miss Phuong
Task 3: Answer the following questions.
Task 3: LUCKY SINGER
10
20
30
40
50
60
70
10
20
30
40
50
60
70
Where does Phong study?
He studies at Chu Van An High school
What subjects does he study?
He studies many subjects such as Maths, Chemistry, Physics, Biology, …
Why does he want to study English?
Because it is an important international language
What does Miss Phuong say about her teaching profession?
She says that teaching is hard work, but she enjoys it because she loves working with children
Why does Mr. Ha worry about his son’s safety?
Because he has to ride his bike in narrow and crowded streets to get to school
Post-reading.
Discuss. Choose one of the following topics and talk about it!
What subjects do you like? Why?
What you like or dislike doing at school?
What you worry about at school?
HOMEWORK
Learn vocabulary by heart.
Prepare for next lesson: Speaking
No_avatarf

tks ak.!

Avatar

okay, hy vong cac dong nghiep day tot va cung nhau chia sẻ!!!

 
Gửi ý kiến