Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Out and about

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hùng Vỹ
Ngày gửi: 20h:37' 13-12-2012
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 633
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
Have a good lesson!
Unit 8: Out and about
Lesson 6: Grammar practice
Period 49
Friday,December 14th ,2012
1. Verbs of traffic and transport.
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
Verbs of traffic
and transport.
stop
ride a bike
wait
turn right
go fast
drive
go straight
travel
turn left
park
slow down
warn
walk
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
d) .. she .. to school ?
Yes, She ... to school.
Section 1 / P. 92.
Present simple tense:
(Thỡ hi?n t?i thu?ng)
a) How do you . to school ?
I . to school by bus.
b) How does he .. to Ha Noi ?
He .... by plane.
c) Do you .. to school ?
No. I .. ... to school.
go
go
travel
travels
walk
do not walk
Does
walk
walks
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
2. Present progresive tense(Thỡ hi?n t?i ti?p di?n).
Form:
+) S + am/is/are + V.ing.
-) S + am/is/are + not + V.ing.
?) Am/is/are + S + V.ing?
Dựng d? di?n t? nh?ng hnh d?ng, ho?t d?ng, s? vi?c s?y ra t?i th?i di?m núi .
Use:
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
2. Present progresive tense.
g. He ...... to Ha Noi. (travel)
2 / P. 92 :
a. Minh ..... his bike. (ride)
b. They ...... for a bus. (wait)
c. She ...... television. (watch)
d. We ..... soccer. (play)
e. He ...... to music. (listen)
f. They ..... to school. (walk)
is riding
are waiting
is watching
are playing
is listening
are walking
is traveling
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
* Mapped Dialogue

? X


S1: Are you watching T.V?
S2: No, I`m not
S1: Are you listening to
the radio ?
S2: No, I`m not
S1: Are you reading ?
S2: No, I`m not
S1: What are you doing ?
S2: I`m playing video games.
3. Yes / No Questions with Present Progresive.
?
No, .
?
No, .
?
?
No, .
What..?
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
(play) They ..football every day.
They ...... football now.
b) (ride) She ... her bike to school.
She ..... her bike to school now.
c) (go) We ... to school by bus everyday.
We ..... to school by bus now.
d) (walk) I ... to school every day.
I ..... to school now.
e) (drive) He ... his truck.
He ..... his truck at the moment.
4.Present simple and Present Progresive
5/P.94:
play
are playing
rides
is riding
go
are going
walk
am walking
drive
is driving
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
5. Prepositions of place. * Match the Vietnames meaning with the correct words.
in
to the right
behind
to the left of
between
opposite
near
next to
on
in front of
ở trong
ở đằng trước
ở trên
ở giữa
đối diện
bên cạnh
gần
ở bên phải
ở đằng sau
ở bên trái
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
Grammar Practice 3/ P.93: Complete the exercise
with the words in the box:

Look at the food store.
A girl is .. the store. A boy
is waiting .....the store.
There sre mountains ...
the store and some houses
.... it. There are some
trees ...... the store.
There is a truck ..... ... the store.
in
in front of
behind
opposite
to the left of
to the right of
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
6. Question Words.
S1: What`s his name ? S2: Peter
S1: How old is he ? S2: Thirty
S1: What does he do ? S2: He`s a doctor
S1: Where does he live ? S2: In Hanoi
S1: What time does he get up ? S2: At 6.00 o`clock
S1: What time does he come home ? S2: At 12.00 o`clock
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
d) ... time is it ?
Exercise 4/93:
a) ....is Lan going?
She is going to store.
b) ... is waiting for Lan?
Nga is waiting for her.
c) .... is Lan carrying?
She is carrying a bag.
It is twelve o’clock.
Where
Who
What
What
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
- S + must / can + V
- S + mustn’t / can’t + V
7. Must and Can.
Form:
Use:
Can :Dùng để diễn tả sự có thể hoặc không thể làm một việc gì đó
Must : Dùng để diễn tả sự cho phép hoặc không cho phép làm một việc gì đó
- Revise all things above.
Do test yourself at page 81-82
(Ex-book).
Homework:
Unit 8: Lesson 6: Grammar practice
OUR SCHOOL WILL SHINE
Our school will shine today
Our school will shine
Our school will shine today
All down the line
Our school will shine today
Our school will shine
When the sun goes down
When the moon goes up
Our school will shine
WELCOME TO MY CLASS 6A
Thank you for your attention!
No_avatarf

hình như sao chép thì phải.Cười nhăn răngLè lưỡi

 

 
Gửi ý kiến