Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Đức Hữu
Ngày gửi: 14h:42' 30-10-2013
Dung lượng: 2.2 MB
Số lượt tải: 146
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
7/1
was/
were
ordinary/
past tense
verbs
be
went
go
saw
see
had
have
bought
buy
gave
give
taught
teach
took
take
Click here


Period 58
Unit 9-AT HOME AND AWAY
Lesson 4:B-Neighbors(1,2)
Monday, January 14th, 2013
- material (n):
- dressmaker (n):
- hairdresser (n):
chất liệu / vật liệu (vải)
thợ may quần áo phụ nữ
thợ uốn tóc nữ
- clever (adj):
khéo tay
- Neighbor (n):
người hàng xóm
- cut (v):
- make (v):
cắt
chế tạo, làm
Vocabulary:

Matching
- neighbor
người hàng xóm
- cut
cắt
- make
chế tạo, làm
- material
chất liệu / vật liệu (vải)
- dressmaker
thợ may quần áo phụ nữ
- hairdresser
thợ uốn tóc nữ
- clever
khéo tay
LISTEN. THEN PRACTICE WITH A PARTNER
Now answer.
a. What does Hoa’s aunt do?
……………………………………..
She is a hairdresser
b. What does Mrs. Mai do?
……………………………………..
She is a dressmaker
ANSWER.
Use:
Yes, he/she did
No, he/she didn’t
a. Did Hoa buy the dress?
b. Did her aunt make Hoa’s dress?
c. Did her aunt cut Hoa’s hair?
……………………………………………..
……………………………………………..
……………………………………………..
No, she didn’t
No, she didn’t
Yes, she did
MODEL SENTENSES
Yes –no question:
- Did + S + Verb + O?
Answer:
- Yes, S + did
- No, S + didn’t
or:
Make Yes- No questions, using the sentences. Then answer.
Did his uncle take him to see Cham Temple ?
Did Liz buy a lot of souvenirs ?
Did they put the fish in a big bag ?
Did you only eat meat in your meals in Nha Trang ?
No, he didn’t.
Yes, she did.
No, they didn’t.
No, I didn’t.
HOMEWORK
Learn vocabulary
Write 3 activities you did and didn’t do yesterday.
- Prepare: B3,4
Goodbye
Mrs. Mai is Hoa’s __________. She is a ____________. She is nice. She bought the _________ and ________ the dress for her.
neighbor
dressmaker
material
made
Read. Then fill in the blanks with the suitable words.
 
Gửi ý kiến