Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 9. At home and away

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Như
Ngày gửi: 09h:40' 19-07-2014
Dung lượng: 2.4 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người

Tan Trung secondary school
ENGLISH 7
Unit 9 : AT HOME AND AWAY
B. NEIGHBORS.
Lesson 5 : B3 + 4
Vocabulary:
- sewing machine (n):
máy may
- sew (v):
may vá
- sewing (n):
việc may vá
- hobby (n):
sở thích
- fit (v)  fitted
vừa
- cushion (n):
cái gối
- hobby (n):
- hobby (n):
Hoa
PREDICT: TRUE OR FALSE?
Mrs Mai watched Hoa make a dress.

2. Hoa decided to learn how to sew.

3.Hoa made a cushion for her couch.

4.Hoa made a new skirt and it fitted very well.
 FALSE
 TRUE
 FALSE
 FALSE
Hoa
Mrs Mai make a dress.
airmchair.
didn’t fit.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
o
o
o
O1
X1
X
X
X
O2
X2
O3
X3
O
O
O
X
X
X
O4
X4
O5
X5
X6
O6
O
O
O
X
X
X
O7
X7
O9
X8
O8
X9
Noughts and crosses
What color was the cushion?
 It was blue and white.
How did the skirt fit finally?
 It fitted very well finally.
What did Hoa learn to use?
 She learned to use a sewing machine.
What color was the skirt?
 It was green with white flowers on it.
How did the skirk looked like?
 It looked very pretty.

What was the problem with the skirt?
 Hoa tried it on but it didn’t fit.
What did Hoa make first?
 She made a cushion for her airmchair.
 Next, she made a skirt.
What did Hoa make next?
Who helped Hoa?
 Her neighbor, Mrs Mai helped her
1
2
Phần thưởng là 1 du?c nghe nhúm kia hỏt 1 bi hỏt
Phần thưởng của bạn là hỏt cho c? l?p nghe 1 bi
Quà tặng may mắn
COMPLETE THE SUMMARY:
Hoa ……(1)……her neighbor make her dress.
First, she ……(2)…….some material. Then, she……(3)………..
the dress out. Next, she …(4)………a sewing machine to sew
a skirt.
Hoa …(5)………..that sewing……(6)……..a useful hobby.
She ……(7)………a cushion and a dress. The cushion …(8)………fine, but
fine,but the dress……(9)………….
Then, her neighbor…(10)………..her,
so finally it …(11)………her.
watched
bought
cut
used
thought
was
was
made
wasn’t
helped
fitted
Learn by heart all vocabulary
Prepare “ LANGUAGE FORCUS” for the next period.
GOODBYE
 
Gửi ý kiến