Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Entertainment

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: Dao Thi Thuong
Người gửi: Nguyễn Quỳnh Mai
Ngày gửi: 17h:28' 14-05-2012
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 391
Số lượt thích: 0 người
to our class
Designed by Dao Thi Thuong
Concert
Movies
Hockey
Theatrical performance
Football game
1
1
6
5
4
3
2
Television
Lesson: 98 - Reading
Unit 13: ENTERTAINMENT
Task a: Match a subtitle with each paragraph
Paragraph A: ________
Paragraph B: ________
Paragraph C: ________
Paragraph D: ________
d. TV and Movies.
a. Travel
b. Sports
c. “High Culture” Entertainment
Task b: Work in pairs. Match the words or phrases in column A with their appropriate meanings in column B
1. All Americans love going to concerts, plays, and art exhibitions.
2. Cable TV is one of the most popular sources of entertainment in the United States
3. American teenagers may be affected by movies featuring violence.
4. Americans play sports only in professional teams.
5. Americans prefer traveling by plane to traveling by car.
6. Americans take vacations both in summer and in winter.
Task c: Check (√)whether the following statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NI) in the text. Then correct the false statements.

F

1. All Americans love going to concerts, plays, and art exhibitions.
2. Cable TV is one of the most popular sources of entertainment in the United States
3. American teenagers may be affected by movies featuring violence.
4. Americans play sports only in professional teams.
5. Americans prefer traveling by plane to traveling by car.
6. Americans take vacations both in summer and in winter.
NI
F
Task c: Check (√)whether the following statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NI) in the text. Then correct the false statements.
X
1. All Americans love going to concerts, plays, and art exhibitions.
2. Cable TV is one of the most popular sources of entertainment in the
United States
3. American teenagers may be affected by movies featuring violence.
4. Americans play sports only in professional teams.
5. Americans prefer traveling by plane to traveling by car.
6. Americans take vacations both in summer and in winter.
Task c: Check (√)whether the following statements are true (T) or false (F), or not mentioned (NI) in the text. Then correct the false statements.
F
NI
X
Using the following suggestions to summarize the reading passage.
The United States/ melting pot/
It /gather/ a lot/ forms / entertainment.
The / popular/ sources / entertainment/ be/ television/ movies/ recorded music.
+ Movies
+ Sports
+ Travel
Task d: Work in groups. Discuss the forms of entertainment in your hometown.
What are forms of entertainment in your hometown?
What activities are held in order to celebrate the most important holidays in the year?
The Big Wheel
It`s Time to Play
Skip Intro
Rules of the Game!

4. Do not talk with the other team or show them your answer or
your team will automatically lose the point for the question.

5. The point of your team scores at each correct answer is the
number at the stop that your team’s lucky angle spins.
6. The team with the highest points at the end of the game
will win a prize.

2. Every team in turn answers the questions. If any team
does not answer the question -( for answer the question),
the other has right to do it.
3. Read each question carefully. Everyone must collaborate
with your team to determine the best answer.
1.Eve1ry team must choose one person as the lucky angle who
spins the Big Wheel to score points for your team.
True
Question 1: True or false
The United States is considered as a melting pot, so it also gathers various forms of entertainment.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Question 2: Answer the question
What are the most popular forms of entertainment in the United States?
They are television, movies
and recorded music.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Question 3: True or False
Playing sports and watching TV are popular forms of entertainment in big cities in Vietnam.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Question 4: True or false
Volleyball and football are major professional sports events in Vietnam.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Question 5: Answer the question
What are major professional sports events in the United States?
They are baseball, football, basket ball, hockey, tennis and golf.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Question 6: True of False

Vietnamese people take a vacation both in summer and in winter.
They only take a vacation in summer.
Points
Team 1
Team 2
Team Scores
End Game
Homework
Write a 100-word paragraph about forms of entertainment in your hometown.
Prepare “Listening part”
The End
Thank you very much for your listening.
I wish you all happiness and success.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓


Hãy thử nhiều lựa chọn khác