Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 2. Making arrangements

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Viết Phú
Ngày gửi: 14h:16' 04-07-2014
Dung lượng: 3.1 MB
Số lượt tải: 3443
Welcome to our lesson
Teacher: Le Viet Phu
crossword puzzle
1
a
2
3
4
5
6
7
8
9
b
c
d
e
f
g
h
i
The name of the month has nine letters
The adverb form of the word " Good "
A part of body helps you smell
It is opposite to " Short "
It has twelve months
The subject in which you do experiments
The book you write addresses and phone numbers in
The place where we usually cook meals
The day between Friday and Sunday
Telephone
Unit 2
MAKING ARANGEMENTS
Lesson 3: READ
Alexander Graham Bell
He invented the telephone
He was a telephone inventor
Unit 2:
MAKING ARRANGEMENTS
Lesson 3: READ
I. New words:
invent (v)
deaf-mute (adj)
patient (n)
Assistant (n)
transmit (v)
demonstrate (v)
exhibition (n)
: phát minh
: câm điếc
: bệnh nhân
: trợ lí
: truyền, phát tín hiệu
: biểu diễn
: cuộc triển lãm
T
F
b. He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston.
c. Thomas Watson was Bell`s assistant.
d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877.
e. Bell experimented with ways of transmitting speech over a long distance.
f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.
a. Alexander G. Bell was born in the USA.
* True/False statements prediction
On March 3, 1847, Alexander Graham Bell was born in Edinburgh. He was a Scotsman although he later emigrated, first to Canada and then to the USA in the 1870s.
In America, he worked with deaf-mutes at Boston University. Soon, Bell started experimenting with ways of transmitting speech over a long distance. This led to the invention of the telephone.
Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with a device which they first introduced in 1876. Bell said on the telephone: `Mr. Watson, come here. I want you.` This was the first telephone message.
Traveling all over America, Bell demonstrated his invention to the public at countless exhibitions, and by 1877 the first telephone was in commercial use.
e. Bell experimented with ways of transmitting speech
over a long distance.


T
F
a. Alexander G. Bell was born in the USA
b. He worked with deaf-mute patients in a hospital in Boston
c. Thomas Watson was Bell’s assistant.
d. Bell and Watson introduced the telephone in 1877
e. Bell experimented with ways of transmitting speech
between deaf-mutes over a long distance
f. Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions.
a. Alexander G. Bell was born in Edinburgh Scotland.
b. He worked with deaf-mute patients at Boston University.
d. Bell and Watson introduced the telephone in 1876.
II. True or false? Check and correct the false sentences
Alexander Graham Bell …
a) went to live in the United States
b) successfully demonstrated his invention.
c) worked with Thomas Watson.
d) was born in Scotland.
e) went to live in Canada
f) invented the telephone.
g) worked with people who could neither speak nor hear
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
III. Put the events in the correct order :
d) was born in Scotland.
e) went to live in Canada
a) went to live in the United States
g) worked with people who could neither speak nor hear.
c) worked with Thomas Watson.
f) invented the telephone.
b) successfully demonstrated his invention.
1-
2-
3-
5-
6-
7-
Neither … nor : Không … mà cũng không
4-
III. Put the events in the correct order :
Alexander Graham Bell …
When was Alexander Graham Bell born?
2. Where was he born?
3. Where did he live?
4. Who did he work with at Boston University?
5.When did he invent the first telephone?
IV. Comprehension questions:
When was Alexander Graham Bell born?
in 1876
in 1847
in 1870
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Question 1:
A
C
B
B
in 1847
He was born in 1847
Where was he born?
in the USA
in Canada
in Scotland
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Question 2:
A
C
B
C
in Scotland
He was born in Scotland
Where did he live?
in the USA
in Canada
in Scotland
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Question 3:
A
C
B
A
in the USA
He lived in the USA
Who did he work with at Boston University?
students
Thomas Watson
teachers
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Question 4:
A
C
B
B
Thomas Watson
He worked with Thomas Watson
When did he invent the first telephone?
in 1870
in 1877
in 1876
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Question 5:
A
C
B
C
in 1876
He invented the first telephone in 1876
1.When was Alexander Graham Bell born?
* He was born in 1847
2.Where was he born?
* He was born in Scotland
3.Where did he live?
* He lived in the USA
4.Who did he work with at Boston University?
* He worked with Thomas Watson
5.When did he invent the first telephone?
* He invented the first telephone in 1876
IV. Comprehension questions:
Some photos of Alexander Graham Bell
March 3rd, 1847, Scotland - A telephone inventor.
He was speaking into the telephone in 1876
He was at the opening of the public telephone in Paris
He died in 1922
Unit 2: MAKING ARANGEMENTS
Leson 3: READ
I. New words:
Grammar:
. invent (v) : phát minh
. deaf-mute (adj) : câm điếc
. patient (n) : bệnh nhân
. assistant (n) : trợ lí
. transmit (v) : truyền, phát tín hiệu
. demonstrate (v) : biểu diễn
. exhibition (n): cuộc triển lãm
Neither … nor : không … cũng không.
II. True or false. Check () the boxes.
Then correct the sentences.
F. in the USA
F. at Boston University
T
F. 1876
F. between deaf – mute people
T
III. Put the events in the correct order.
1. d) was born in Scotland.
2. e) went to live in Canada
3. a) went to live in the United States
4. g) worked with people who could neither
speak nor hear.
5. c) worked with Thomas Watson.
6. f) invented the telephone.
7. b) successfully demonstrated his invention.
Alexander Graham Bell …
V. HOMEWORK :
Write 8 to 10 sentences
about Alexander G. Bell’s life
- Prepare :Unit 2. Write
To chat with friends
To communicate
To have a message
To call someone
To make arrangements
To talk to a person who lives far from
To get information at the airport or railway station quickly
(?) What is the telephone used for?
No_avatarf

Cười nhăn răngCười nhăn răngMỉm cườiMỉm cườiNháy mắt very good, 

No_avatar

tạm tạm :)

 

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓