Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 8. Celebrations

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nuyen Thi Huyen
Ngày gửi: 20h:01' 08-02-2011
Dung lượng: 4.9 MB
Số lượt tải: 2520
Số lượt thích: 0 người
English 9
Unit 8: Celebrations
Lesson 2: Speak
Wedding
Mid-Fall Festival
Birthday
Christmas
Easter
Lunar New Year
Monday, February 9th 2009
Brainstorming
Which celebration is it?
It is celebrated in Viet Nam on 15th August in a lunar year.
It is celebrated on Sunday in March or April when Christains think about Christ come back to life.
It is celebrated on 24th and 25th December, a week before New Year Day.
It is a day when you celebrate your date of birth.
It is a day when a man and a woman get maried.
People often wear new clothes, have sticky rice cakes and children are given lucky money on this holiday.
congratulate (v):
chúc mừng
active (a):
năng động


activist (n):
người hoạt động tích cực
charity (n):
lòng từ thiện, hội từ thiện, hđ từ thiện
nominate (v):
chọn, ghi danh, bổ nhiệm
nomination (n)
I.New words:
Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
congratulation (n)
activist
congratulate
active
charity
congratulate
active
activist
charity
nominate
nominate
What and Where
Trang has just won the first prize in the English speaking contest.
Mai: Well done, Trang.
Trang: Thanks.
Mai: Congratulations! Trang.
Trang: It`s very nice of you to say so.
Example 1:
Example 2:


Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
I.New words:
II. Practice:
Model sentences:
Thanks a lot.
Thank you.
That`s very kind of you.
It`s very nice of you to say so.
Thank you very much.
Well done.
Congratulations!
Congratulations on + N / V-ing
Let me congratulate you on + N / V-ing
That`s a great / an excellent + N.
What / How ............... !
Respond to a compliment
Give a compliment
Word-cue drill


Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
I.New words:
II. Practice:

Well done / Thank you a lot.
Let / congratulate / on winning the first prize / kind.
That / great voice / nice of you.
Situation 1:
On her mother`s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

Situation 2:
Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

Situation 3:
Hoa brings to class a new picture she has painted.

Situation 4:
Son has won the King Chess championship.
Huyen`s mother: ..
-Huyen:.......


Tuan`s friends:....
Tuan:..........


You:........
Hoa:........

You: ..........
Son: .......
Lucky numbers
1
2
3
4
5
6
Matching :
Match the verb phrases with the word phrases then make them your own situations.
Example:
Van: Lan, Minh has got 10 marks in math.
Lan: Well done, Minh.
Minh: Thank you a lot.


Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
Choose the best answers:
He always ------- me on my success.
a. congratulate b. congratulations c. congratulates
Let me congratulate you on ----------- the final contest.
pass b. passing c. passes
I have an --------- friend.
actively b. activist c. active
4. That`s an ---------- report
a. great b. excellent c. good.


Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
Well done, class

- Make up some dialogues in which you use compliments and responses you’ve practiced.
- Prepare “Listen” – P.68


Lesson 2: Speak
(How to give and respond to compliments)
Unit 8: Celebrations
Monday, February 9th 2009
I.New words:
II. Practice:
III.Homework:
Thanks and see you again.
Situation 1:

On her mother`s birthday, Huyen made a beautiful cake to celebrate.

- Huyen`s mother: ....................
- Huyen:......

Well done, Huyen
Thank you
Situation 2:

Tuan is an active student. He has taken part in different charity activities in his town. Tuan has been nominated as the most effective activist in the town charity program.

- Tuan`s friends:.....
- Tuan:.......
Congratulations on your nomination, Tuan
It `s very nice of you to say so.
Situation 3:

Hoa brings to class a new picture she has painted.- You:........
- Hoa:......


That `s a beautiful picture, Hoa.
That `s very kind of you.
Situation 4:

Son has won the World King Chess championship.

- You:......

- Son:.......
Congratulations on your championship, Son.
Thank you very much.
Lucky number
Lucky number
No_avatar

Cau mày

 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓