Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 2. I always get up early. How about you?

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: cá nhân
Người gửi: Hồ Minh Phương
Ngày gửi: 16h:03' 10-08-2018
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 87
Số lượt thích: 0 người
English Grade 5
Unit 2 lesson 2
Composed by: Jimmy Ho
go to the library
go fishing
go swimming
go to the cinema
study with a partner
ride a bicycle to school
surf the internet
do my homework
Choose the best answer
A. do my home work
B. surf the Internet
C. go shopping
B. surf the Internet
A. do my homework
B. go to the cinema
C. study with a partner
A. do my homework
A. go shopping
B. go to the cinema
C. study with a partner
B. go to the cinema
A. go swimming
B. go to the library
C. ride a bicycle to school
C. Ride a bicycle to school
A. go swimming
B. go shopping
C. ride a bicycle to school
A. go swimming
A. do homework
B. go shopping
C. study with a partner
C. study with a partner
A. go fishing
B. go to the library
C. study with a partner
B. go to the library
A. go fishing
B. go to the library
C. study with a partner
A. go fishing
How often do you go fishing?
I always/usually/often/sometimes/never go fishing
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
How often do you….?
 
Gửi ý kiến