Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 9. English in the world. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Huỳnh Thị Lang Chi
Ngày gửi: 11h:19' 13-04-2020
Dung lượng: 1.2 MB
Số lượt tải: 2440
Số lượt thích: 2 người (hà minh châu, Nguyễn Thị Thùy Trang)
Lesson 3: SKILLS 1
Unit 9: english in the world
-> establishment (n):việc thành lập, establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/
settlement (n) :sự định cư , settle (v) /ˈsetl/ :định cư
immersion school: /ɪˈmɜːʃn/ trường chuyên
assist (v) = help
admission (n): sự thu nạp
derivatives (n) /dɪˈrɪvətɪv/ : sự phát sinh
-> dominant (adj): /ˈdɒmɪnənt/ trội, ưu thế. Dominance (n)- establishment (n):việc thành lập, establish (v) /ɪˈstæblɪʃ/
VOCABULARY
- settlement (n) :sự định cư , settle (v) /ˈsetl/ :định cư
- immersion school: /ɪˈmɜːʃn/ trường chuyên
- assist (v) = help – assitance (n)
- admission (n): sự thu nạp
- derivatives (n) /dɪˈrɪvətɪv/ : sự phát sinh
- dominant (adj): /ˈdɒmɪnənt/ trội, ưu thế. Dominance (n)
2 a. Read the text and match the headings (a-c) to the paragraphs (1-3).
a. A changing language.
b. A global language.
c. Learning English almost 24 hours day.
2 b. Read the text again and answer the questions.
What has given the English language its dominance in the world today?2. What was the great growth of population in the United States in the 19th and 20th centuries assisted by?

3. What do English learners do in English immersion schools?

4. What is Hinglish?

5. How are new English words being invented every day all over the world?


It is the export of the English language and the great growth of
population in the United States that has led to its dominance in
the world today.
- Massive immigration.
- They do all their school subjects and everyday activities in English.
- It is a blend of English and Hindi words and phrases.
They are being invented every day all over the world due to the free
admissions of words from other languages and the easy creation of
compounds and derivatives.
2 b. Read the text again and answer the questions.
3. What do English learners do in English immersion schools?

- They do all their school subjects and everyday activities in English.
2 b. Read the text again and answer the questions.
4. What is Hinglish?


5. How are new English words being invented every day all over the world?


- It is a blend of English and Hindi words and phrases.
They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.
2 b. Read the text again and answer the questions.
1. It is the export of the English language and the great growth of population in the United States that has led to its dominance in the world today.
2. Massive immigration.
2 b. Read the text again and answer the questions.
3. They do all their school subjects and everyday activities in English.
4. It is a blend of English and Hindi words and phrases.
5. They are being invented every day all over the world due to the free admissions of words from other languages and the easy creation of compounds and derivatives.
Ways to improve your English
hOMEWORK
- Learn vocabulary by heart.
Read the 3 passages again
Prepare skill 2 (Write EX 1,2 into your exercise books)
 
Gửi ý kiến