Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. After school

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thủy Đức
Ngày gửi: 22h:05' 30-10-2009
Dung lượng: 4.0 MB
Số lượt tải: 303
Số lượt thích: 0 người
Welcome to
our English class 7A6
They usually read /study in the library
They usually do their homework
They often play computer games
They often swim in the pool
They usually watch T V
They often play volleyball
UNIT 6: AFTER SCHOOL
A. WHAT DO YOU DO ?(A3,5)
3. READ. THEN ANSWER
* New words:

- Act (v)=> acting
Ex : Nga’s favorite pastime is acting
- Pastime (n)
- Rehearse (v) [ri`hə:s] -> rehearse a play
Ex: At present, her group is rehearsing a play for the school anniversary celebration
- School anniversary celebration
3. READ. THEN ANSWER
- Collect ( v)=>collector (n)

- Stamp collector’s club

- President (n)
Ex: Ba is the president of the stamp collector’s club
3. READ. THEN ANSWER
- Sport (n) => sporty ( adj)
- Comic (n) / picture book
- Lie on (v)
EX: He never plays games
* NEW WORDS
- Act (v)=> acting
- Rehearse (v) [ri`hə:s]=> rehearse a play
School anniversary celebration
Pastime (n)
Collect ( v) => collector (n)
- Stamp collector’s club
- President (n)
- Comic (n) / picture book
Sport (n) => sporty ( adj)
Lie on (v)
* MATCH THE WORD OR PHRASE WITH ITS MEANING
A B.
* These statements are true or false?
a. Nga, Ba and Nam are students in class 7A
b. They like sports very much
c. Nga’s theater group is rehearsing a play
d. Ba likes collecting stamps
e. Nam plays soccer every afternoon
f . Nam usually watches TV

T
F

* ASK AND ANSWER THE QUESTIONS

a. What is Nga’s theater group doing?
Her theater group is rehearsing a play for the school anniversary celebration
b. How does Ba get American stamps?
He gets American stamps from Liz , his American friend
c. When does the stamp collector’s club meet?
The stamp collector’s club meets on Wednesday afternoon
d. How often does Nam play games
He never plays games
* ASK AND ANSWER THE QUESTIONS

e. What does Nga likes doing after school hours?
- She likes acting
f. What do Ba and his friends often do on Wednesday afternoon?
- They get together and talk about their stamps
g. What does Nam do after school hours?
- He often watches video, read a library book, or comics or lies in front of the TV
Nga / acting. Her group / rehearse a play
Nam / watch video/ read / never / play games

Ba / stamp collector/ talk about stamps/ American stamps
* TALK ABOUT ACTIVITIES OF CLASS 7A AFTER SCHOOL HOURS
* TALK ABOUT YOUR ACTIVITIES AFTER SCHOOL HOURS

Ex: Read books or comics
Watch T V
Play computer games
Listen to music
Play sports
Collect stamps
rehearse a play
go to a movie
Do homework
……
5. PLAY WITH WORDS
HOMEWORK:

- Learn new words by heart
- Learn the passage by heart
- Do exercise in workbook (A )
- Prepare B1


THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION

GOODBYE !

 
Gửi ý kiến