Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Etilen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Vũ Thị Hồng Chín
Ngày gửi: 21h:00' 01-02-2015
Dung lượng: 4.5 MB
Số lượt tải: 285
Số lượt thích: 0 người
PGD – ĐT GIA BÌNH
TRƯỜNG THCS GIANG SƠN
MÔN HÓA HỌC
LỚP 9
Kiểm tra bài cũ
Câu 1:
Viết công thức cấu tạo, nêu đặc điểm cấu tạo phân tử khí metan ?
Câu 2:
Nêu tính chất hóa học của khí metan ? Viết các phương trình hóa học minh họa ? Tính chất hóa học nào là tính chất đặc trưng của metan.
TIẾT 46:ETILEN
C2H4
28
Công thức phân tử:
Phân tử khối:
I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Dùa vµo néi dung SGK, nªu tÝnh chÊt vËt lÝ cña etilen và so s¸nh víi metan?
Etilen là chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.
II. CẤU TẠO PHÂN TỬ
VIẾT CÔNG THỨC CẤU TẠO CỦA ETILEN?
MƠ HÌNH PHN T? ETILEN
DẠNG ĐẶC
DẠNG RỖNG
CH2 = CH2
Viết gọn:
Công thức cấu tạo:
C
C
Mô hình phân tử Etilen
? Từ mô hình nhận xét về đặc điểm công thức cấu tạo
(dạng rỗng)
Giữa 2 nguyên tử C có 2 liên kết (liên kết đôi) trong đó có 1 Liên kết kém bền.
C
C
Đặc điểm của liên kết đôi
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
Etilen cháy tương tự metan, hãy viết PTHH?
1. Phản ứng cháy
Khí Etilen có tác dụng dung dịch brom không ?
dd Brom
etilen
C2H5OH và
H2SO4 đđ
2. Etilen tác dụng dung dịch brom
+
Br – Br
Br
Br
không màu
màu da cam
Phương trình phản ứng:
Viết gọn CH2 = CH2
+
Br2
Br - CH2 - CH2 – Br
Đibrom etan
Etilen
dd Brom
(da cam)
Phản ứng trên là phản ứng cộng. Các chất có liên kết đôi (tương tự etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.
2. Etilen tác dụng với dung dịch brom (da cam)
(phản ứng cộng)
Tương tự, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác: khí clo, nước...
Cl
H2C CH2(k) + Cl Cl (k) CH2 CH2 (l)
Cl (Điclo etan)
OH
H2C CH2(k) + H OH(l) CH2 CH2 (l)
H ( Rượu etylic)
axit, to
Xét phản ứng :
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 ….

…- CH2 – CH2 – CH2 - CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2-…
Xúc tác
Áp suất, nhiệt độ
+
+
+
+
Poli etilen (PE)
Có nhận xét gì về chất phản ứng ?
Quá trình phản ứng
Kết luận gì về phản ứng ?
Liên kết kém bền trong phân tử bị đứt ra, các phân tử Etilen kết hợp với nhau tạo thành phân tử có khối lượng lớn gọi là poli etilen, đây là chất dẻo quan trọng của ngành công nghiệp chất dẻo. Và phản ứng như vậy của Etilen được gọi là phản ứng trùng hợp.
+
+
+
+
3. Phản ứng trùng hợp
Về tính chất hóa học, etilen và metan có điểm nào giốngnhau và khác nhau ?
IV. ỨNG DỤNG CỦA ETILEN
Ứng dụng
ETILEN
Rượu
etylic
Axit axetic
Nhựa PE, PVC
Đicloetan
Kích thích quả mau chín
IV. ỨNG DỤNG
Bài tập
Câu 1: Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:

Không
Không
Không
Câu 2:
Hãy nêu phương pháp hóa học loại bỏ khí Etilen có lẫn trong khí Metan để thu được Metan tinh khiết ? Viết PTHH của phản ứng?
Dẫn hỗn hợp khí qua dd Brom, khí Etilen bị hấp thụ, ta thu đựơc Metan tinh khiết.
CH2 = CH2 + Br2 Br – CH2 – CH2 – Br
CH4; CH3 – CH3; CH2 = CH2; CH3 – CH2 – CH3
Chất nào trên làm mất màu dung dịch brom và tham gia phản ứng trùng hợp?
Câu 3. Cho các chất:
a) CH4
b) CH3 – CH3
c) CH2 = CH2
d) CH3 – CH2 – CH3
Câu 4 :Khí metan có lẫn tạp chất etilen, dd nào sau đây
có thể dùng tinh chế metan?
a. Dung dịch brom
b. Dung dịch NaOH
c. Nước vôi trong
d. Nước biển ( dung dịch NaCl)
Bài tập 1 :
§èt ch¸y hoµn toµn 0,3 g hîp chÊt h÷u c¬ A thu
®­îc 224 cm3 khÝ cacbonic(®ktc) vµ 0,18g nước. LËp
c«ng thøc ph©n tö cña A.BiÕt tØ khèi cña A ®èi víi
hi®ro b»ng 30.

Bài 2 (BT 4 –Sgk/119) :
Đốt cháy 4,48 lít khí etilen cần phải dùng :
a) Bao nhiêu lít khí oxi ?
b) Bao nhiêu lít không khí chứa 20%thể tích oxi ?
Tính thể tích khí cacbonic sinh ra .
( Biết các khí đo ở đktc ).
Bài tâp 3:
Dẫn 3.36 lít hỗn hợp khí (đktc) gồm: CH4, C2H4 vào
dung dịch brom dư.Sau phản ứng, thấy có 8g brom
đã phản ứng.Tính thể tích mỗi khí có trong hỗn hợp
trên ( giả thiết phản ứng xảy ra hoàn toàn).
 
Gửi ý kiến