Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Bài 37. Etilen

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: hà thị minh thùy
Ngày gửi: 20h:15' 11-03-2018
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 137
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA
Viết công thức cấu tạo và các phương trình phản ứng minh họa cho tính chất hóa học của Metan.
Phản ứng đặc trưng: Phản ứng thế
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
Nêu tính chất vật lí của etilen ?
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
THẢO LUẬN NHÓM
-Nội dung: Lắp mô hình cấu tạo phân tử Etilen (dạng rỗng).
-Thời gian: 1 phút 30 giây.
-Hướng dẫn: Dựa vào hoá trị và liên kết giữa các nguyên tử trong hợp chất hữa cơ.
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết của etilen so với metan?
ETILEN
METAN
Hãy cho biết sự khác nhau về liên kết của etilen so với metan?
Ngoài các liên kết đơn giữa C – H còn có liên kết đôi giữa 2 nguyên tử cacbon C = C
Chỉ có 4 liên kết đơn C – H
MÔ HÌNH PHÂN TỬ ETILEN
DẠNG RỖNG
DẠNG ĐẶC
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
Viết gọn: CH2 = CH2
Giữa hai nguyên tử cacbon là liên kết đôi, Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
Viết gọn: CH2 = CH2
Giữa hai nguyên tử cacbon là liên kết đôi, Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hoá học.
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Etilen có cháy không?
Tương tự metan, khi đốt etlien cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiệt.
Viết phương trình phản ứng
Thí nghiệm 1
2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
Thí nghiệm 2
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Etilen có cháy không?
Tương tự metan, khi đốt etlien cháy tạo ra khí cacbonic, hơi nước và tỏa nhiệt.
Viết phương trình phản ứng
Thí nghiệm 1
2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
Thí nghiệm 2
H
H
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GiỮA PHÂN TỬ ETILEN VỚI PHÂN TỬ BRÔM
H
H
C
C
Br
Br
MÔ HÌNH PHẢN ỨNG GiỮA PHÂN TỬ ETILEN VỚI PHÂN TỬ BRÔM
+
CH2 = CH2(k) + Br2(dd)
Br - CH2 - CH2 - Br (l)
C2H4 (k) + Br2(dd)
C2H4Br2 (l)
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Etilen có cháy không?
Viết phương trình phản ứng
2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
Phản ứng trên được gọi là phản ứng cộng (phản ứng đặc trưng dùng để nhận biết Etilen).
Ngoài Brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác như Hiđro, Clo, axit clohiđric……
CH2
CH2
+
H
H
CH2
CH2
H
H
Ni
t0
Ngoài Brom, trong những điều kiện thích hợp, etilen còn có phản ứng cộng với một số chất khác như Hiđro, Clo, axit clohiđric……
*Cộng H2:
C
C
+
H
H
CH2
CH2
H
H
H2
3
3
H2
Etilen
Etan
Ni
t0
CH2
CH2
+
H
Cl
CH2
CH2
H
Cl
*Cộng HCl:
C
C
+
H
Cl
CH2
CH2
Cl
H
H2
3

H2
Etylen
EtylClorua
Các chất có liên kết đôi ( tương tự Etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Etilen có cháy không?
2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
Ngoài phản ứng cháy và phản ứng cộng, etilen còn có tính chất hóa học nào khác?
3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không?
H
H
H
H
CƠ CHẾ PHẢN ỨNG GiỮA CÁC PHÂN TỬ ETILEN
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
PHẢN ỨNG GiỮA CÁC PHÂN TỬ ETILEN
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
C
C
H
H
H
H
C
C
+
+
+ …
…+


Xtác

P, to
I.TÍNH CHẤT VẬT LÍ
Tiết 46 - Bài 37: ETILEN
II.CẤU TẠO PHÂN TỬ
III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC
1. Etilen có cháy không?
2.Etilen có làm mất màu dung dịch brom không?
3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không?
Xúc tác
Áp suất, to
CH2
CH2
(
)n
Etilen
Polietilen (PE)
DICLOETAN
MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ETILEN
Tiết 46
BT 2/119: Điền từ thích hợp “có” hoặc “không” vào các cột sau:
Đặc điểm
Hợp chất
Phản ứng trùng hợp
Làm mất màu dd Brom
Có liên kết đôi
Etilen
Metan
Tác dụng với oxi

Không
Không
Không
ETILEN
(C2H4 = 28)
Tiết 47 – Bài 37:
Quay bao lì xì
1
10
3
5
4
6
9
2
7
8
Quay bao lì xì
1
5
2
4
3
QUAY
STOP
Bao Lì Xì 1
1
Câu 1: Trong phân tử etilen giữa hai nguyên tử cacbon có?
A. Một liên kết đơn
B. Một liên kết đôi
C. Một liên kết ba
D. Hai liên kết đôi
Ồ! Sai rồi
Chúc mừng bạn
Ồ! Sai rồi
Ồ! Sai rồi
B
A
C
K
Bao Lì Xì 2
2
Câu 2: CH4 và C2H4 có tính chất hóa học giống nhau là?
A. Tham gia phản ứng cộng với dd brom
B. Tham gia phản ứng cộng với khí hidro
C. Tham gia phản ứng trùng hợp
D. Tham gia phản ứng cháy với oxi
Ồ! Tiếc quá
Ồ ! Tiếc quá
Ồ! Tiếc quá
Bạn giỏi lắm
B
A
C
K
Bao Lì Xì 3
3
Câu 3: Hóa chất dùng để phân biệt khí metan và etilen là?
A. Dung dịch brom
B. Dung dịch phenolphtalein
C. Dung dịch nước vôi trong
D. Dung dịch Natrihidroxit
Bạn hay lắm
Bạn sai rồi
Bạn sai rồi
Bạn sai rồi
B
A
C
K
B
A
C
K
Bao Lì Xì 4
4
Câu 4:Những chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom và tham gia phản ứng trùng hợp?
a) CH4
c) CH3 – CH3
b) CH2 = CH2
d) CH2 = CH – CH3
Bao Lì Xì 5
5
B
A
C
K
A
C
D
B
Etilen tham gia phản ứng cộng do:
Etilen có 2 nguyên tử cacbon.
Etilen là một chất khí.
Trong phân tử etilen có 1 liên kết đôi.
Etilen có phân tử khối là 28 đvC.
B
A
C
K
Bao Lì Xì 4
6
Câu 6:Phöông phaùp naøo sau ñaây ñöôïc duøng ñeà loaïi boû khí etilen laãn trong khí metan .
A. Ñoát chaùy hoãn hôïp trong khoâng khí
C. Daãn hoãn hôïp khí ñi qua dung dòch muoái aên
B. Daãn hoãn hôïp khí ñi qua dung dòch brom dö
D. Daãn hoãn hôïp khí ñi qua nöôùc
Sai!
Phương pháp nào sau đây được dùng đề loại bỏ khí etilen lẫn trong khí metan .
A. Đốt cháy hỗn hợp trong không khí .
B. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch brom dư
C. Dẫn hỗn hợp khí đi qua dung dịch muối ăn
D. Dẫn hỗn hợp khí đi qua nước
Hãy cho biết số liên kết đơn, liên kết đôi giữa những nguyên tử cacbon trong phân tử các chất sau :
1
BÀI TẬP
0
0
1
1
2
Bài tập về nhà:
* Bài tập 4 /119 SGK ( tính theo PTHH pư cháy của etilen)
Chuẩn bị bài 38:
* Viết công thức cấu tạo của Axetilen C2H2
* Từ đó so sánh với Etilen C2H4
* Từ thành phần và công thức cấu tạo, suy đoán tính chất hoá học của Axetilen
*Viết các phương trình phản ứng minh hoạ
Trong quá trình chín trái cây thoát ra một lượng nhỏ khí etilen. Khí etilen sinh ra lại có tác dụng xúc tiến quá trình hô hấp của tế bào trái cây và làm cho quả xanh mau chín.
Ngoài ra, người ta có thể làm chậm quá trình chín của trái cây bằng cách giảm nồng độ etilen do trái cây sinh ra.
Loại hóa chất dạng nước có nguồn gốc từ Trung Quốc mà các thương lái Việt không ngần ngại đem thúc chín các loại trái cây như mít, chuối, đu đủ, sầu riêng… là ethrel, loại hóa chất thường chỉ dùng để kích thích mủ cây cao su và cực độc đối với sức khỏe con người.
Khi gặp nước, ethephon chuyển thành etylen – một hoocmon thực vật giữ vai trò chính trong quá trình chín và quá trình già hóa của cây trồng và nông sản, nên khi phun vào cây, quả, ethephon xâm nhập vào tế bào, bị nước có trong tế bào phân hủy thành etylen.
Đặc biệt nguy hiểm, ethrel tác dụng với thành phần nitơrat trong quả sẽ tạo ra chất etylenglycol dinitrat, một chất rất độc cho người sử dụng.
 
Gửi ý kiến