Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Festivals

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: lo hoang long
Ngày gửi: 17h:10' 27-03-2019
Dung lượng: 3.7 MB
Số lượt tải: 368
Số lượt thích: 1 người (Trương Thu Huyền)
UNIT: 13
FESTIVALS
Period: 84
READ
C
i
m
h
r
s
t
a
Topic : .?.
Topic
KEY
S
t
UNIT 13 : FESTIVALS ; period : 80 READ
I. Vocabulary :
Christmas tree ( n ):
Cây Noel
(To ) decorate :
Trang trí
Christmas card : (n)
Thiệp Noel
UNIT 13 : FESTIVALS ; period : 80 READ
I. Vocabulary :
Christmas tree ( n ):
Cây Noel
(To ) decorate :
Trang trí
Christmas card : (n)
Thiệp Noel
(To) Spread
Spread
Spread :
Lan truyền
Santa Claus : (n)
Ông già Noel
= Patron saint : (n)
Thánh bảo hộ
Christmas Carol : (n)
Bài hát về lễ Noel
Christmas Carol : ( n)
Santa Claus : (n)
Santa Claus : (n)
Christmas tree : (n)
Christmas tree : (n)
Christmas Carol : (n)
(to) decorate :
UNIT 13 : FESTIVALS ; period : 80 READ
Rub out and remember
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
(to) decorate :
Christmas card :(n)
(To) Spread
Spread
Lan truyền
Spread :
Thánh bảo hộ
Patron saint : (n)
Ông già Noel
Cây Noel
Trang trí
Thiệp Noel
Bài hát về lễ Noel
4
UNIT 13: FESTIVALS : Period : 80 Read
II/ TRUE / FALSE STATEMENTS
F
T
T
T
1500s
Christmas Eve (n)
(to) design
(to) perform
Poem (n)
Jolly (adj)
Description (n)
Sự mô tả
Đêm Giáng Sinh
Thiết kế
Trình diễn
Bài thơ
Vui nhộn
III. MATCHING
Column A
Column B
1
2
The Christmas Card
The Christmas tree
4
6
4
5
7
3
8
1823
USA
Santa Claus
800 years ago
No information
Christmas Carol
mid-19th century
England
early 1500s
Riga
Date
Place of origin
Christmas Specials
IV. COMPLETE THE TABLE
V. Answer the questions :
a. How long ago did the Christmas tree come to the USA ?
b.Why did the Englishman have someone design a card ?
c. When were Christmas songs first performed ?
d. Who wrote the poem A Visit From Saint Nicholas ?
e. What is Santa Claus based on ?
UNIT 13: FESTIVALS : Period : 80 Read
II/ TRUE / FALSE STATEMENTS
F
T
T
T
1500s
V. ANSWER THE QUESTIONS


How long ago did the Christmas tree come to the USA ?
The Christmas tree came to the USA in the 1800s.

Why did the Englishman have someone design a card ?
Because he wanted to send Christmas greetings to his friends.

When were Christmas songs first performed ?
Christmas songs were first performed 800 years ago .

d. Who wrote the poem A Visit from Saint Nicholas ?
An American professor named Clement Clarke Moore wrote A Visit From Saint Nicholas
e. What is Santa Claus based on ?
Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas in this poem .

VI. Fill in the gaps with the suitable words from the text
The Christmas tree was …1 ……..….and put in the
market place in the Latvian city of Riga in the
…..2……….1500s.
In the mid – nineteenth century , An Englishman
wanted to ….3……...…Christmas greetings to his
friends , so he …..4.…….. Someone design a card .
Eight hundred years ago , Christmas songs were……5…..…
for people in towns and villages .
In 1823 , The Patron Saint of children , Saint Nicholas
appeared in a poem called A Visit From saint Nicholas .
Santa Claus is based on the ……….6……. of Saint
Nicholas in this poem .
decorated
early
send
had
description
performed
UNIT 13: FESTIVALS
Period:84 READ
I. VOCABULARY
VI. HOMEWORK
II. TRUE / FALSE STATEMENTS
IV. COMPLETE THE TABLE
V. ANSWER THE QUESTIONS
VI . FILL IN THE GAPS WITH THE SUITABLE WORDS
FROM THE TEXT
- Learn the new words by heart
- Write a paragraph ( 5 - 7 sentences )
about your last Christmas
- Prepare Unit 13 : write
III. MATCHING
UNIT 13: FESTIVALS : Period : 80 Read
II/ TRUE / FALSE STATEMENTS
F
T
T
T
1500s
GOOD BYE
SEE YOU AGAIN
UNIT 13: FESTIVALS : Period : 80 Read
II/ TRUE / FALSE STATEMENTS
F
T
T
T
1500s
Christmas
Tree
Christmas
Card
Santa
Claus
Christmas
Carol
 
Gửi ý kiến