Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 13. Festivals

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: nguyên vân
Ngày gửi: 13h:21' 17-04-2021
Dung lượng: 6.3 MB
Số lượt tải: 19
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class
guessing game
Which day is it?
We often give our mother gifts
and flowers on this day.
MOTHER’S DAY
We often gives flowers to
our teachers on this day.
TEACHERS’ DAY
What day is it ?
CHRISTMAS DAY
It is often organized on
24th December every year.


What day is it?
He often gives presents for children
on Christmas Eve.
SANTA CLAUS
Who is it?
FESTIVALS
READ
UNIT 13
Lesson: 4
The Christmas Tree
One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, and finally to America the 1800s
The Christmas Card
In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.
Christmas Carols
Eight hundred years ago, Christmas songs were performed for people in towns and villages. These songs were stories put to music and most people enjoyed them. The leaders of the Church, however, did not. They said the songs were unsuitable, but about 180 years ago, the songs became popular again.
Santa Claus
In 1823, the patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called “A Visit From Saint Nicholas”. The character in the poem was a fat jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve. The poem, which was written by Clement Clarke Moore, an American professor, became popular in the USA. Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas in this poem.
decorate (v):
trang trí
New words:
Christmas tree (n):
Cây thông
carol (n):
bài thánh ca
perform (v) :
biểu diễn
patron saint (n):
thánh bảo hộ
Santa Claus
: ông già Noel
jolly (adj)
vui nhộn
design (v)
Thiết kế
?
?
?
?
CHRISTMAS
Guess four special things at Christmas
Christmas tree
Christmas card
Christmas carols
Santa Claus
2. He was a fat jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve.
1. First the leaders of the church did not like them but later they became popular.
3. An English man had someone design it in order to give his friends.
4. It appeared in the early 1500s and then spread throughout Europe.
b. The Christmas tree
a. The Christmas card
c. Christmas carols
d. Santa Claus
Matching:
The Christmas Tree
One Christmas Eve in the early 1500s, some people decorated a tree and put it in the market place in the Latvian city of Riga. This custom spread throughout Europe, and finally to America the 1800s
The Christmas Card
In the mid-nineteenth century, an Englishman wanted to send Christmas greetings to his friends, so he had someone design a card. Forty years later, cards were a part of the Christmas tradition.
Christmas Carols
Eight hundred years ago, Christmas songs were performed for people in towns and villages. These songs were stories put to music and most people enjoyed them. The leaders of the Church, however, did not. They said the songs were unsuitable, but about 180 years ago, the songs became popular again.
Santa Claus
In 1823, the patron saint of children, Saint Nicholas appeared in a poem called “A Visit From Saint Nicholas”. The character in the poem was a fat jolly man who wore a red suit and gave children presents on Christmas Eve. The poem, which was written by Clement Clarke Moore, an American professor, became popular in the USA. Santa Claus is based on the description of Saint Nicholas in this poem.
Gap Fill:


1. Santa Claus is a fat ..... man.
2. People often ..... the Christmas tree
on Christmas day.
3. Saint Nicholas appeared in a poem as the
..... of children.
4. News ..... everywhere.
5. They ..... Marry Christmas song very well.
6. "Jingle Bells" is a famous Christmas .....
decorate
spread
jolly
carol
perform
patron saint
USA
Chistmas Carol
mid-19th century
Riga
Date
Place of origin
Christmas Specials
COMPLETE THE TABLE
1823
USA
Santa Claus
800 years ago
Chistmas Carol
mid-19th century
England
The Chistmas Card
early 1500s
Riga
The Chistmas tree
Date
Place of origin
Christmas Specials
COMPLETE THE TABLE
No information
Answer the questions:
a. How long ago did the Christmas tree come to the USA?
b. Why did the Englishman have someone design a card?
c. When were Christmas songs first performed ?
d. Who wrote the poem “A visit from Saint Nicholas” ?
e. What is Santa Claus based on ?
1
2
3
5
6
7
A
B
LUCKY NUMBER
4
8
Question 1:
a. How long ago did the Christmas tree
come to the USA?
-> About three centuries ago .


Question 2:
-> Because he wanted to send Christmas
greetings to his friends.
b. Why did the Englishman have someone
design a card ?


Question 3:
-> 800 years ago .
c. When were Christmas songs first performed ?
d. Who wrote the poem
“A visit from Saint Nicholas” ?
-> An American professor Clement Clarke Moore.
Question 4:
e. What is Santa Claus based on ?
-> On the description of Saint Nicholas in
Professor Moore’s poem.
Question 5:
YOU ARE LUCKY
YOU ARE LUCKY
YOU ARE LUCKY
Homework
Reread the passages many times and do the exercises.
Write four sentences about Christmas Day.
Prepare: write/ 126, 127
Thanks for your listening!
Goodbye!...
 
Gửi ý kiến