Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2
TSThS

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 2. A Closer Look 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: NGUYễN TRọng QUâN
Người gửi: Nguyễn Trọng Quân (trang riêng)
Ngày gửi: 04h:25' 12-11-2018
Dung lượng: 6.2 MB
Số lượt tải: 252
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Unit
5
Festivals in Viet Nam
English 8
(10 years)
Teacher: Nguyễn Trọng Quân
A closer look 1_P50
Unit
5
Festivals in Viet Nam
Class: 8A2
(30 students)
kim’s game
festival spring grand performance
oriental explain
boat March jam
regret bamboo
traditional dragon swing
month activity
MATCHING
part 1_P50
Keys: 1.C; 2.E; 3.A; 4.B; 5.D
GAP-FILL
part 2_P50
Keys:
1. commemorate

2. worship

3. preserve
4. ritual

5. performance
MATCHING
part 3_P50
a ceremony
a show
all words
a god
a hero
a ritual
a show
a ceremony
PRONUNCIATION
part 4_P50
1) musician
2) procession
*Remember:
+The words end with “ion” and “ian”
+The stress is on the syllable before “ion” and “ian”
MARK THE STRESS
part 4_P50
Listen and correct
It’s your turn to read again
LISTEN AND STRESS THE WORDS
part 5_P50
It’s your turn to read again
MARK THE STRESS
part 6_P50
1. companion

2. participation


3. attention


4. historians


5. tradition
It’s your turn to read again
Thank you for joining with us
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓