Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 05. Festivals in Viet Nam. Lesson 5. Skills 1

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Hà Công Khôi
Ngày gửi: 21h:17' 13-07-2018
Dung lượng: 161.5 KB
Số lượt tải: 117
Số lượt thích: 0 người
HIGHLAND
Nomadic life on the GoBi highlands
Unit 2:life in thecountryside
Reading + speaking

Period 13:
Monday, September 26th 2016
ger
Match the descriptions with the words/phrases from the passage.

b/ a circular tent in which Mongolian nomads live

1/ a ger
2/ dairy products
d/ milk, butter, cheese
3/ cattle
e/ cows, goats,buffaloes
4/ nomadic life
a/ life on the move
5b/ Report your findings to the class.
Example: Both of us love picking fruit in the summer. It can be hard work but very satisfying.
* The things you like about life in the countryside.
1/ Both of us love…… in the lake. It is very ….
2/ Both of us like … a horse. It is very ….
3/ Both of us like …water/ patotoes. It can be hard but very…
* The things you don’t like about life in the countryside.
1/ Both of us don’t like … the rice in the countryside because it can be … on the…
2/ Both of us don’t like … in the countryside because the net is ….

Summaries the lesson
* The things we like about life in the countryside.
* The things we don’t like about life in the countryside.
 
Gửi ý kiến