Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: tuyết anh
Ngày gửi: 19h:50' 12-06-2018
Dung lượng: 62.3 MB
Số lượt tải: 115
Số lượt thích: 0 người
RULE:

WATCH SHORT CLIP.

Say « BINGO!»
Tell THE NAME OF THE FILM.
CARTOON FILMS
Phim hoạt hình
Traditional animation
Computer animation
COMEDIES
Phim hài
DETECTIVE FILMS
Phim trinh thám
Love story / ROMANTIC FILMS
Phim tình cảm
ACTION FILMS
Phim hành động
MUSICAL FILMS/ MUSICALS
Phim ca nhạc
HORROR FILMS
Phim kinh dị
SCIENCE FICTION FILMS
Phim khoa học
viễn tưởng
WAR FILMS
Phim chiến tranh
THRILLERS
Phim kịch tính, ly kỳ
thrillers : phim ly kỳ, kịch tính
romantic film: phim tình cảm
war films: phim chiến tranh
action films: phim hành động
musical films: phim âm nhạc
comedies: phim hài
cartoon films: phim hoạt hình
horror films: phim kinh dị
detective films: phim trinh thám
science fiction films: phim khoa học viễn tưởng
Example:
A: How much do you like
science fiction films ?

B: + I like them very much.
+ I don’t like them very much.
+ I don’t like them at all.
Cartoon films
Detective films
Romantic films
War films
Action films
Science fiction films
Horror films
Comedies

Romantic /rəˈmæntɪk /
causing feeling of love
Lãng mạn, tình cảm
Violent /ˈvaɪələnt/
bạo lực
Terrifying /ˈterɪfaɪŋ /
Causing you feel extremely frightening.
=> sợ hãi, kinh sợ
Moving /ˈmuːvɪŋ/ = Touching
Causing you have deep feeling of sadness.
=> Cảm động
Exciting /ɪkˈsaɪtɪŋ/
Phấn khích, cực kỳ hấp dẫn
ACTIVITY 1: Example
Feeling : I find …. + Adjectives
D: I agree with you. I find them very exciting.
horror films
ACTIVITY 2  Structure
A: Which do you prefer, horror films or cartoon films
B: Well, I prefer cartoon films to horror ones.
Preference :
Prefer +N/ V-ing to N/ V-ing
Linh
How do they feel about the film ?
It is very terrifying
What kind of film is it ?
It is a horror film.
Who are the main characters ?
They are Doraemon, Nobita, Shizuka, Jaian and Suneo
What is the film about ?
It is about a happy love story.

B. It tells about a tragic love.
How do they feel about
the film ?
It is very interesting/ exciting
Task 4 / page 135
* Talk about a film you have seen
Where did you see it ?
What kind of film is it ?
What is it about ?
Who is/ are the main character(s) ?
How do you feel about it ?
 
Gửi ý kiến