Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 13. Films and cinema

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: chu thi vui
Ngày gửi: 10h:26' 12-03-2016
Dung lượng: 1.9 MB
Số lượt tải: 510
Số lượt thích: 1 người (Khổng Việt Hồng)
WELCOME TO OUR CLASS
Lucky numbers
Two points for lucky number.
One point for the right answer.
Group with higher points will be the winner.
LUCKY NUMBERS
TOM
JERRY
J
#
Science fiction films
Cartoon films
Love story films
Action films
You’re so lucky, lucky, lucky, …
War films
Unit 13
Lesson : Speaking
FILMS AND CINEMA
Task 1:

Some Kinds of film
Cartoon Film: [kɑ:`tu:n] -Phim hoạt hình
- Love Story Film: -Phim tình cảm
- Detective Film: [di`tektiv] -Phim trinh thám
- Action Film: [`æk∫n] -Phim hành động
- Science Fiction Film: [`saiəns`fik∫n]
-Phim khoa học viễn tưởng
- Horror Film: [`hɔ:rə] -Phim kinh dị
- Comedy Film: [`kɔmidi] -Phim hài
-Thriller : / ´θrilə / -Phim kịch tính
 How much do you like each kind of film? Put a tick in the right column, find who has the same idea with you.

How much do you like ….. films?

I like _________ films very much
I like _________ films but not very much.
I don’t like _________ films at all.
Example:
I like love story films very much.
Task 2:
e.g: A: What do you think of horror film?
B: Oh, I find them really terrifying
B: I don’t quite agree with you, I find them very interesting
 Sb find st/sb…(very/really) +Adj
(interesting, boring..)
Some useful adjectives
Some
adjectives
Violent : [`vaiələnt] -mạnh mẽ, hung dữ,hung bạo
Moving : [`mu:viη] - cảm động, làm mủi lòng
good fun : [gud fʌn ] -nguồn vui lớn
Terrifying : [`terifaiiη]  -khiếp sợ, kinh hãi, dễ sợ
Boring : [`bɔ:riη] -nhạt nhẽo,tẻ nhạt,buồn chán
Interesting : [`intrəstiη]   -hay, thú vị
Exciting : [ik`saitiη] -hứng thú, hồi hộp;làm say mê

A: What do you think of …..films?
B: Oh, I find them very …….
Example:
A: Which do you prefer, detective films or science fiction films?
B: Well, it’s difficult to say. But I suppose I prefer science fiction films to detective ones
I prefer watching to listening to music
Prefer +N/ V-ing to N/ V-ing
TASK 3
* Work in pairs: Find out his/ her preferences for films. Use the cues below
Thrillers or science fiction films
horror films or detective films
love story films or cartoon films
cartoon films or science fiction films
Which do you prefer, …films or … films?
I prefer……………to………….

Task 4 Work in groups: Talk about a film you have seen.
1. Which film(s) do you like best?
2.What kind of film is it?
3.What is it about ?
4.Who are the main characters?
5.Why do you like it ?

Example:
A: Which film(s) do you like best?
B: I like _________
A:What kind of film is it?
B: It is______________
A: What is it about ?
B: It is about _________________
A: Who are the main characters?
B: They are ________________________
A: Why do you like it ?
B: Because it’s very _____________________
“ Full House”.
a love story film .
Minh Minh and Vuong Hoang.
romantic and interesting .
a true and pure love .
 Work in groups:
A: Which film(s) do you like best?
B: I like _________
A:What kind of film is it?
B: It is_____________
A: What is it about ?
B: It is about a tragic love_________
A: Who are the main characters?
B: They are ________________________
A: Why do you like it ?
B: Because it’s very _____________________
Jack and Rose
Thanks for your attention
 
Gửi ý kiến