Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 06. Folk Tales. Lesson 6. Skills 2

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thừa (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:33' 12-12-2018
Dung lượng: 4.4 MB
Số lượt tải: 148
Số lượt thích: 0 người
Lesson 6: SKILLS 2
UNIT 6: FOLK TALES
LAO BAO SECONDARY SCHOOL
GV: Nguyen Thua
Look at these pictures:
What is the name of the story?
The Princess and the Dragon
2. One night, a giant captured the princess and put her in his tower.
1. Once upon a time, there was a king, a queen and a prince.
3. One day, a dragon heard the princess sing for help.
4. At the end of the story, the dragon made friends with the princess.
1. Correct the following statements.
 Once upon a time, there was a king, a queen and a princess.
 One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tower.
 One day a dragon heard the princess cry for help.
 At the end of the story, the dragon married the princess.
I. LISTENING.
The Princess and the Dragon
Once upon a time, there was a king and a queen who lived in a (1)______with their beautiful daughter. One night an ugly ogre captured the princess and put her in his tall, dark tower. The king and the queen were very sad.They promised to(2)______ to the knight that rescued the princess. Many knights wanted to rescue her. But they all ran away when they reached the tower and saw the ogre roaring(3)________. One day a dragon was flying over the tower when he heard the princess cry for help. The dragon flew down to the tower, took a big fiery(4)______ and blew the ogre far away. The dragon rescued the princess from the tower and gently put her on his(5)_________ . They flew back to the castle. The king and the queen were so happy. The dragon turned into a handsome prince and married the princess. They all lived happily ever after.
2. Fill the missing words.
castle
give gold
with anger
breath
strong back
Match the outline in column A to the notes in column B.
II. WRITING
A B
TAM CAM
LITLE RED RIDING HOOD
TICH CHU
MOUSE AND CAT
Writing models.
Mouse and cat
Mouse and cat
Mouse lived in heaven. The Ruler of Heaven gave him a key to take care of the rice warehouse.
Mouse ate the rice so much and the ruler put him in the land. The mouse still continued tc eat rice in the land.
The ruler put his cat in the land to kill mouse.
HOMEWORK
- Write the full story at home.
- Prepare the new lesson Unit 6: Looking back.
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓