Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 14. Freetime fun

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Tình
Ngày gửi: 15h:30' 02-03-2019
Dung lượng: 2.6 MB
Số lượt tải: 120
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 7/6
DO YOU LIKE TO WATCH TV ?
WHAT KINDS OF TV PROGRAMS
DO YOU LIKE ?
?
RINGING THE GOLDEN BELL
Monday, April 2nd 2018
Unit 14: Freetime Fun
Period 88 : B3,4
Unit 14: Freetime Fun
Period 88 : B3,4
New words :
audience (n) :


contest (n) :
knowledge (n) :

contestant (n):
viewer (n) :
import (n) :
include (v) :
perform (v) :
khán giả
kiến thức
trình diễn
nhạc dân tộc
cuộc thi
thí sinh
người xem
sản phẩm nhập khẩu
bao gồm
band (n) :
ban nhạc
audience
They are performing “ Quan Ho Singing “
contestant
folk music (n)
WHAT AND WHERE
contest
import
audience
contestant
band
1
2
3
5
4
LISTEN AND CHOOSE T OR F
1/ Pop music is the short form of popular music.
2/ Contests are very popular TV programs.
3/Imports are Vietnamese series such as Sherlock Holmes.
T
T
F
Unit 14: Freetime Fun
Period 88 : B3,4
* ANSWER QUESTIONS :
a) What do teenagers like to hear and see ?
Teenagers like to hear the latest pop music and see the shows of their favorite artists
b) Who are the contestants in contest programs ?
In contest programs, the contestant are students, workers, or family members.
*c ) What do imports usually include ?
Imports usually include police and hospital series .
 LUCKY STAR
S + LIKE + TO INFINITIVE………………
WRITE. COMPLETE THE PASSAGE. USE THE WORDS IN THE BOX
receive
show
listen
like
watch
station
series
cities
around
possible
Character ( n)
TV Station (n)
đài truyền hình
nhân vật
Most teenagers (1) around the world (2) watch TV. Many (3) listen…to the radio. In a lot of countries, the most popular shows on TV are (4) series They (5) show ordinary characters and how they live.
Many teenagers(6) like pop music. There are a lot of music programs on TV and one satellite TV(7) station only shows pop videos
In many countries, people can .(8) receive satellite TV often in large(9) cities, cable TV is available. With satellite and cable TV, it’s…(10) possible… to choose from a wide variety of programs.
CONTEST
GAMES SHOW
MOVIE
MUSIC
SPORTS SHOW
A: What TV programs do you want to see?
B: I want to see……….
?
?
?
?
?
?
1
2
3
4
5
6
GAME

5
4
7
12
7
6
V
T
L
S
I
N
E
E
I
O
THIS IS A ………………
1
WHAT PROGRAM IS ON VTV3 AT 7P.M ?
NEWS
What program is this ?
CARTOON
WHAT PROGRAM IS ON VTV3 AT 7P.M ?
NEWS
Ringing the golden bell is a ……………of knowledge
contest
THE RETURN OF SHERLOCK HOLMES IS AN ………………………….
POP MUSIC IS THE SHORT FORM OF……........................
POPULAR MUSIC
HOMEWORK
-Learn words
Talk about your favorite programs
good bye
 
Gửi ý kiến