Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 6. Future jobs

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Cao Cường (trang riêng)
Ngày gửi: 00h:00' 27-09-2021
Dung lượng: 40.2 MB
Số lượt tải: 139
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO OUR CLASS
Date: October 28th, 2010
School: PHAN VAN TRI High school
Class: 12B
Teacher: Mai Thị Khuê Dung
KIM`S GAME
mechanic
Teacher
Pilot
Receptionist
Doctor
Farmer
Builder
Tour Guide
Lesson 1: READING
A JOB INTERVIEW
Unit 6:
Thursday, October 28th, 2010
FUTURE JOBS
VOCABULARY:
: áp lực
: ấn tượng
: ứng cử viên
: lời giới thiệu
: gọn gàng
: nhấn mạnh
: lời bình luận
= informal
: bình thường
: ý thức trách nhiệm
- sense of responsibility
- casual
- Comment (n)
- To stress
- Neatly (adv)
- Recommendation (n)
- Candidate (n)
- Pressure (n)
- Impression (n)
[`pre∫ə(r)]
[im`pre∫n]
[`kæʒjuəl]
[`kɔment]
[stres]:
[`ni:tli]
[`kændidit]
[,rekəmen`dei∫n]
[in`fɔ:ml]
Task 1: These words are from the passage. Look back to the text and circle the best meanings A, B or C
1. vacancy
A. a part of a newspaper where jobs are advertised
B. a job that is available
C. a seat that is available
2. résumé
A. a photocopy of academic certificates
B. a letter of recommendation
C. a short written account of someone’s education and previous jobs
3. keenness
A. special interest B. very quick understanding
C. sense of responsibility
4. jot down
A. mention B. note down C. type
B. note down
A. special interest
Read the passage and answer the question:
“What should people do before / during / after the interview?
Before the interview:
- Find out as much as possible about the job and the vacancy.
- Send a letter of application and your résumés.
- Bring with you your school certificates and letters of recommendation
- Jot down your qualifications and experience
- Be on time or a few minutes early
- Dress neatly and formally.
2. During the interview
Concentrate on what the interviewer is saying
Make a real effort to answer all.
Be clear, polite and honest.
Show enthusiasm when the job is explained to you.
Show your best side, your keenness
Say goodbye to the interviewer before leaving the office.
3. After the interview
If you do not get the job:
Not to be too disappointed.
Think about the interviewer`s comments.
Before the interview
You should find out as much as possible about the job and the vacancy. Before the interview, you have to send a letter of application and your résumés to the company to express your interest in the job and to show that you might be the most suitable candidate for the position.
When you come to the interview, remember to bring with you your school certificates and letters of recommendation from your teachers or your previous employers. In addition, you may jot down your qualifications and experience that can relate to the job and prepare for the questions that are often asked during the interview.
Make sure you know where the interview is and how to get there. Be on time or a few minutes early. Don`t forget to dress neatly and formally.
During the interview
You should concentrate on what the interviewer is saying and make a real effort to answer all the questions the interviewer asks. Be clear, polite and honest. If you do not know something about the more technical aspects of the job, admit it and stress that you are willing to learn. Show enthusiasm when the job is explained to you. Always show your best side, your keenness to work and your sense of responsibility.
Don`t forget to say goodbye to the interviewer before leaving the office.
After the interview
If you are offered the position, congratulations! If you do not get the job, try not to be too disappointed. Think about the interviewer`s comments because they may help you prepare better when you are called for the next job interview. Good luck!
Try to reduce the feeling of pressure and make a good impression on your interviewer.
 F (The advice helps you to reduce the feeling of pressure..)
2. Find out as much information as you can about the job and the vacancy.
 T
3. Bring with you a letter of application and your résumés to the interview.
 F (Send a letter of application and your résumés to the interview )
4. Take all your certificates and letters of recommendation with you.
 T (bring with you your school certificates and letters of recommendation)
Task 2: Decide whether the following statements are True (T) or False (F). (P64-textbook)
5. Remember to dress neatly and formally.
 T
6. Your voice should be clear and polite.
 F (you should be clear, polite and honest)
7. Tell the interview about your shortcomings.
 F (show your best side and your keenness)
8. Remember to say goodbye to the interview before leaving the interview.
 T
Task 2: Decide whether the following statements are True (T) or False (F). (P64-textbook)
Discuss the question: which pieces of advice given in the passage do you find most useful? Why?

Suggested answer:
- The type of cloth you wear.
 Wear neatly and formal clothes to make you self confident, and create a good impression on your interviewer
- The time to get to the interview
 Be on time or a few minutes early to make you calm and self confident.
- Showing your best side and your keenness to work and your sense of responsibility
 Create a good impression on your interviewer
- Learn the lesson carefully
- Prepare Lesson 2 – Speaking
@ HOMEWORK
See You Again
Goodbye
 
Gửi ý kiến