Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 16. Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: nguyễn chí nguyện
Ngày gửi: 07h:13' 26-10-2019
Dung lượng: 5.8 MB
Số lượt tải: 579
Số lượt thích: 0 người
CHÀO MỪNG QUÝ THẦY CÔ
VỀ DỰ GIỜ VỚI LỚP HỌC
HOÀNG THỊ THẢO
1.Thế nào là trách nhiệm pháp lí?
Em hãy nêu các loại trách nhiệm pháp lí?
Kiểm tra bài cũ
?
?
2.Hành vi nào sau đây chịu trách nhiệm đạo đức hay trách nhiệm pháp lí?
X
X
X
X
?
?
TIẾT 29 – Bài 16 :

QUYỀN THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÍ XÃ HỘI CỦA CÔNG DÂN
(Tiết 1)
?
?
I. ĐẶT VẤN ĐỀ
1. Trong đợt lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 1992, theo em, trong số những người dưới đây ai có quyền tham gia đóng góp ý kiến?
a) Tất cả mọi người Việt Nam (sống ở trong nước hay nước ngoài) đều có quyền tham gia.
b) Chỉ có cán bộ, công chức Nhà nước mới được tham gia.
c) Mọi công dân Việt Nam đều có quyền tham gia.
2. Điều 6, quy chế thực hiện dân chủ ở xã (ban hành kèm theo nghị định số 29/1998/NĐ-CP) quy định: nhân dân ở xã thôn, làng, ấp, bản bàn và quyết định trực tiếp những công việc chủ yếu sau:
Chủ trương và mức đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng (điện đường, trường học,…)
Xây dựng hương ước, quy ước làng văn hoá, nếp sống văn minh, trật tự, bài trừ các hủ tục mê tín, dị đoan, các tệ nạn xã hội.
Các công việc trong nội bộ cộng đồng dân cư thôn làng, bản, ấp phù hợp với pháp luật của Nhà nước.
Hiến pháp năm 2013
Điều 53: Công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội, Tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan Nhà nước, biểu quyết khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân.
1.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân:
a. Khái niệm:
- Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội.
- Tham gia bàn bạc công việc chung.
- Tham gia thực hiện và giám sát thực hiện.II. NỘI DUNG BÀI HỌC
Tham gia bầu cử Quốc hội,
HĐND các cấp
Quyền tham gia xây dựng bộ máy Nhà nước
và tổ chức xã hội
Bầu cử bổ sung đại biểu HĐND
Bầu cử đại biểu Quốc hội

Tham gia bàn bạc các vấn đề
của thôn, ấp

Tham gia bàn bạc việc xây dựng
cầu, đường
Đại biểu Dương Trung Quốc thay mặt cử tri kiến nghị với Quốc hội
Đại biểu Quốc hội phát biểu ý kiến vào dự thảo luật, dự thảo Hiến pháp.
HỌP TỔ DÂN CƯ bàn về công tác an ninh trật tự địa phương
Học sinh thảo luận bàn về các công việc chung của trường, lớp
Tố cáo, khiếu nại những việc làm
sai trái của cơ quan Nhà nước

b. Ý nghĩa:

- Là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân.
-Thể hiện quyền làm chủ của nhân dân.
Thực hiện trách nhiệm của công dân đối với
Nhà nước và xã hội.
?
?
Vì sao công dân có quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội?
?
?
?
?
“Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả mọi quyền lực của nhà nước thuộc về nhân dân…”
( Điều 2 hiến pháp 2013)

Hiến pháp 2013( sửa đổi, bổ sung) quy định:
Điều 2. 
1. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức.
Hiến pháp 2013 (sửa đổi, bổ sung)quy định:
Điều 3.
Nhà nước bảo đảm và phát huy quyền làm chủ của nhân dân; công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân; thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mọi người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

Điều 6.
Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

CÂU 2: Gia đình em tham gia bàn bạc hay quyết định những công việc gì của địa phương?

CÂU 1: Em đã tham gia bàn bạc hay quyết định những công việc gì của trường lớp?
Bản thân em:
Bầu lớp trưởng, lớp phó.
Bàn bạc, quyết định việc quan tâm đến học sinh nghèo vượt khó.
Ý kiến với nhà trường về bàn ghế, vệ sinh trường lớp.
Tham gia bàn bạc, quyết định nội quy, các phong trào của lớp.
Tham gia bàn bạc biện pháp phòng chống bạo lực học đường
Tham gia bàn biện pháp xây dựng trường học không có ma túy
………
?
?
Đối với gia đình:
Bầu tổ trưởng tổ dân cư, bầu trưởng thôn.
Bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.
Ứng cử vào đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.
Bàn bạc, quyết định:
+ Việc xây dựng các công trình phúc lợi.
+ Các quy ước của xã, thôn, ấp về nếp sống văn minh.
+ Chống tệ nạn xã hội.
- Góp ý kiến vào dự thảo Hiến pháp
Góp ý , kiến nghị với đại biểu HĐND ………….
?
?
?
??
?
?
?
Tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và tổ chức xã hội
Tham gia bàn bạc công việc chung
Tham gia thực hiện và giám sát việc thực hiện
?
?
?
?
Bài tập 1: Trong các quyền sau, quyền nào thể hiện sự tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân?
a/ Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
b/ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe.
c/Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
d/ Quyền được học tập.
đ/ Quyền khiếu nại, tố cáo.
e/ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
g/ Quyền tự do kinh doanh.
h/ Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.
Đáp án
a/ Quyền bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
b/ Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe
c/ Quyền ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu hội đồng nhân dân.
d/ Quyền được học tập.
đ/ Quyền khiếu nại, tố cáo.
e/ Quyền bất khả xâm phạm về thân thể.
f/ Quyền tự do kinh doanh.
g/ Quyền giám sát, kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước.
Bài tập 2: Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?
a/ Chỉ cán bộ, công chức nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước;
b/ Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của mọi người;
c/ Tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền và trách nhiệm của mọi công dân.
  Vì “ Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức. ( Điều 2 Hiến pháp 2013)
Bài tập 6:Theo em , vì sao hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội?
Đáp án:
-Tạo cơ sở pháp lý , đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ
-Để công dân thực hiện trách nhiệm của mình với nhà nước và xã hội
Tình huống
Tại nơi em cư ngụ, bác tổ trưởng tổ dân phố bắt mỗi nhà góp 500.000đ để làm lại đường đi mà chưa thông báo với người dân . Theo em bác tổ trưởng làm vậy đúng hay sai? Vì sao? Gia đình em sẽ làm gì trước tình huống đó?
?
?
Hướng dẫn về nhà:
- Nắm chắc khái niệm
- Nhà nước ban hành quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân để làm gì? Bản thân em đã thực hiện quyền đó như thế nào?
- Nghiên cứu tiếp phần còn lại của bài 16 để giờ sau học tiếp:
+ Cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội
+ Trách nhiệm của công dân
Thảo luận nhóm:

? Vì sao nói “Quyền tham gia quản lí Nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân”?
 
Gửi ý kiến