Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Mười (trang riêng)
Ngày gửi: 21h:26' 11-08-2010
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 386
Số lượt thích: 0 người
Bài 6:
Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng
Người thực hiện: Vũ Tiến Đồi
Câu hỏi :
Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào những cho trống sau đây và nêu ví dụ với những câu đó :
Các sự vật, hiện tượng trong thế giới .
Nguồn gốc của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là .
Cách thức của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là .
Các sự vật, hiện tượng trong thế giới luôn luôn vận động, phát triển.
VD: Tre già măng mọc; Sự tiến hoá của sinh vật từ đơn bào đến đa bào;.
Nguồn gốc của sự vận động, phát triển là do sự đấu tranh giữa các mặt đối lập trong các sự vật, hiện tượng.
VD: Sự đấu tranh giữa di truyền và biến dị trong đkiện môi trường đa dạng và luôn thay đổi làm cho các giống, loài mới của sv xuất hiện.
Cách thức của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng là sự tích luỹ về lượng dẫn đến biến đổi về chất.
VD: Nước từ lỏng đến hơi thì thể tích đã khác trước, vận tốc của phân tử nước và độ hoà tan cũng khác.
Sự tiến hoá của loài người
Ví dụ:
Trong 1 cuéc häp gia ®×nh, Nam nªu ra ý kiÕn rÊt hîp lÝ, ®éc ®¸o vÒ trang trÝ néi thÊt cho ng«i nhµ cña gia ®×nh ®ang ®­îc tu söa nh­ng bÞ bè mÑ vµ mäi ng­êi bá qua, kh«ng quan t©m ®Õn ý kiÕn ®ã v× Nam cßn lµ trÎ con.
Th«ng qua vÝ dô trªn, em h·y ph©n tÝch vµ ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt cña m×nh.

1. Phñ ®Þnh biÖn chøng vµ phñ ®Þnh siªu h×nh

Phủ định là gì?
Mô hình khủng long Beipiaosaurus- Bảo tàng ls tự nhiên Mỹ- TP NewYork
CảNH Đốt rừng ở tây nguyên
Phủ định là xoá bỏ sự tồn tại của một sự vật, hiện tượng nào đó.

Có mấy loại phủ định?
* Có hai loại phủ định cơ bản
- Phủ định siêu hình.
- Phủ định biện chứng.

a. Phủ định siêu hình


* Phủ định siêu hình: là sự phủ định được diễn ra do sự can thiệp, sự tác động từ bên ngoài, cản trở hoặc xoá bỏ sự tồn tại và phát triển tự nhiên của sự vật.
Ví dụ
Hoá chất độc hại
cá chếtĐốt rừng cây chết
b. Phủ định biện chứng

Phủ định biện chứng là sự phủ định :
Diễn ra do sự phát triển của bản thân sự vật và hiện tượng.
Có kế thừa những yếu tố tích cực của sự vật và hiện tượng cũ để phát triển sự vật và hiện tượng mới.
VD : Sự phát triển của các hình thái Xã hội đi từ thấp lên cao : CXNT CHNL PK TBCN CSCN
Ví dụ :

Tiến hoá từ loài cá có vây ở kỷ Đêvôn thành ĐV lưỡng cư 4 chân
Trng
Tm
Nhng
Bím
Câu hỏi :
Sự tiến hoá của loài người là do lực lượng siêu nhiên nào đó tạo ra hay đó là do sự phát triển tự nhiên của loài?
Con người ở giai đoạn sau có kế thừa những đặc điểm của con người ở giai đoạn trước hay không?
Kết luận :
Phủ định biện chứng có 2 đặc điểm cơ bản :
Tính khách quan : phủ định biện chứng mang tính tất yếu, khách quan, nguyên nhân của sự phủ định nằm ngay trong bản thân sự vật, hiện tượng.Phủ định biện chứng tạo điều kiện, làm tiền đề cho sự phát triển.
Tính kế thừa : Là tất yếu khách quan, đảm bảo sự vật, hiện tượng giữ lại yếu tố tích cực, gạt bỏ yếu tố tiêu cực, lỗi thời để sự vật, hiện tượng phát triển liên tục, không ngừng.
2. Khuynh hướng phát triển của sự vật hiện tượnga. Phủ định của phủ định

Các em xem ví dụ sau:
Ht
Mm non
Trng
Gà con
Sự phát triển có tính kế thừa của loài chó
Trng
Ra
Trng
Sự vật đang
tồn tại
Sự vật
mới hơn
Sự vật mới
Phủ định lần 1
Phủ định lần 2
( Phủ định của phủ định)
Ra
Ra con
Trng
Phủ định lần 1
Phđ nh ln 2
( Phđ nh cđa phđ nh)
b. Khuynh hướng phát triển
KL1 : Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng là sự vận động đi lên, cái mới ra đời, kế thừa và thay thế cái cũ nhưng ở trình độ ngày càng cao hơn, hoàn thiện hơn.
KL 2 : Cái mới ra đời không phải đơn giản, dễ dàng mà phải trải qua quá trình đấu tranh phức tạp giữa cái mới và cái cũ, cái tiến bộ và cái lạc hậu.
Sự vận động và phát triển của thế giới tự nhiên và xã hội có lúc đi lên, có lúc đi xuống,có lúc thụt lùi nhưng xu hướng chung là phát triển đi lên.
Vòng xoáy trôn ốc
Khuynh hướng phát triển diễn ra theo hình trôn ốc, quanh co, phức tạp, lặp đi lặp lại nhưng ở trình độ cao hơn, hoàn thiện hơn
Bài học rút ra :
- Giữ vững niềm tin và sự chiến thắng tất yếu của cái mới.
- ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.
- Tránh phủ định sạch trơn quá khứ, cản trở tiến bộ.
- Tránh ảo tưởng về sự ra đời dễ dàng của cái mới.
Phiu hc tp s 1
Phn biƯt phđ nh biƯn chĩng v phđ nh siu hnh?
Hy chn hnh minh ho vỊ khunh híng pht triĨn cđa SVHT
(Thng)
(Tròn)
(Trn c)
Phiu hc tp s 2
H­íng dÉn häc bµi ë nhµ

Làm bài tập trong SGK
Ôn lại các bài đã học tiết sau kiểm tra viết 1 tiết
Bài học kết thúc
Xin cảm ơn các thầy cô
cùng các em!
CHÚC CÁC THẦY
CÔ MẠNH KHOẺ
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT
 
Gửi ý kiến