Banner-baigiang-1090_logo1
Banner-baigiang-1090_logo2

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tìm kiếm Google

Quảng cáo

Hướng dẫn sử dụng thư viện

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 036 286 0000
 • contact@bachkim.vn

Unit 10. Healthy lifestyle and longevity. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Hiến
Ngày gửi: 09h:21' 07-06-2016
Dung lượng: 6.2 KB
Số lượt tải: 228
Số lượt thích: 0 người
Unit 10:
HEALTHY LIFESTYLE AND LONGEVITY
GETTING STARTED
1. Kim is asking Max about a TV health show she missed. Listen and read.
-principle (n)
-relieve (v)
-weaken (v)
-immune (a)
-immunity (n)
-immunize (v)
-consume (v)
-remedy (n)
-prescription (n)
-acupuncture (n)
2. Find the words that go with the following nouns.
1.relieve
2.weaken
3.practise
4.increase
5.do
6.practise
7.take
3.Complete the following notes.
1.relieving stress
2.we practise meditation
3.eating healthy food
4.developing heart disease
5.exercising regularly
6.sports; yoga and t’ai chi
7.natural remedies; take prescription medicine
4.Ask and answer the following questions.
1.Which of Dr Quan’s four principles can you apply to stay healthy?
2.Do you agree with all the principles? Why / why not?
5.Find all the examples of reported speech in the conversation.
1.Dr Quan said if you practised meditation every day , you could keep your mind stress-free.
2. Yesterday I read an article on the internet, which claimed you could increase your life expectancy if you ate brown rice, fruit and vegetables.
3.Ha said red meat is high in fat, which increases the risk of developing heart disease.
4. Dr Quan advised viewers to exercise regularly.
5. He suggested playing sports when you’re young, or practising yoga and t’ai chi…
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓