Violet
Baigiang

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Unit 3. Teen stress and pressure. Lesson 1. Getting started

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Văn Bình
Ngày gửi: 16h:59' 08-10-2016
Dung lượng: 9.6 MB
Số lượt tải: 2779
Số lượt thích: 2 người (Hà Thị Thơm, Trần Thị Phương Nhhi)
Hello, everybody
Welcome to class 9C
Nguyen hue secondary school
Teacher: NguyenThu Huyen
10/8/2016
Look at these pictures!
9
Thursday, September 29th,2016
Period 16
UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE
Lesson 1: Getting started
10
I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
frustrated(adj):
bực bội
(vì không giải quyết được việc gì)
graduate(n/v):
người tốt nghiệp, tốt nghiệp
tense (adj):
căng thẳng
assure (v):
cam đoan, đảm bảo
depressed (adj):
tuyệt vọng
I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
II. Practice:
1. Practice the conversation.
2. Match these following words with the OPPOSITE

I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
II. Practice:
1. Practice the conversation.
2. Match these following words with
the OPPOSITE.
1-e 2- a 3- d 4- b 5- g 6- c3. Choose the best answer.
1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick and Amelie?
She doesn’t like playing badminton.
She is late
CHOOSE THE BEST ANSWER
She wants to stay at home
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2. Why is Mai working very hard for the exam?
She failed the last exam
She wants her parents to be proud of her
CHOOSE THE BEST ANSWER
She wants to compete with her classmates
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3. How is Mai feeling now?
Confident and tired
Tense and disappointed
CHOOSE THE BEST ANSWER
Tired and stressed
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4. What do Mai’s parents want her
to be ?
A medical doctor
CHOOSE THE BEST ANSWER
A musician
A designer
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
5. What does Mai want to be?
A medical doctor
A designer
CHOOSE THE BEST ANSWER
A musician
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6. What are Phuc, Nick, and Amelie
trying to do?
Understand Mai’s situation and help her feel better
CHOOSE THE BEST ANSWER
Find somebody else to replace Mai for badminton.
Make Mai feel left out.
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
2. My mother is a strong person. She stays…………..  even in the worst situations.
tense frustrated delighted confident relaxed worried depressed calm stressed
4.Fill the gaps with the words in the box . In some cases more than one word may be suitable
1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt………… ……………… . . Now that she has done well in the exam she is feeling much more……………….…
3. Linh is feeling a bit………….. …………………about her
study. She’s failed the exam once again!
4. I think taking a speech class is a good idea if you want to be more……………………
5. Emma is feeling so……………………. with her fashionable new hairstyle.
6. Phuc, Nick, and Amelie feel……… ………………. They want to help Mai but don’t know what they can do for her.
worried/tense/stressed
relaxed/ confident
calm
depressed/ frustrated
relaxed/ confident/ calm
delighted/ confident
worried/ frustrated
I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
II. Practice:
1. Practice the conversation.
2. Match these following words with
the OPPOSITE.
1-e 2- a 3- d 4- b 5- g 6- c3. Choose the best answer.
1- C 2-B 3-C 4-A 5- B 6- A
4. Fill the gaps with the words in the box .
In some cases more than one word may
be suitable
1. worried/tense/stressed -relaxed/confident
2. calm 3. depressed/frustrated
4. confident/relaxed/calm
5. delighted/confident
6. frustrated/ worried

5. Match the statements with the functions

PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
II. Practice:
1. Practice the conversation.
2. Match these following words with
the OPPOSITE.
1-e 2- a 3- d 4- b 5- g 6- c3. Choose the best answer.
1- C 2-B 3-C 4-A 5- B 6- A
4. Fill the gaps with the words in the box .
In some cases more than one word may
be suitable
1. worried/tense/stressed -relaxed/confident
2. calm 3. depressed/frustrated
4. confident/relaxed/calm
5. delighted/confident
6. frustrated/ worried
5. Match the statements with the functions.
1,6- a 2- b 3,5- c 4- d

I. New words:
PERIOD 16 – UNIT 3: TEEN STRESS AND PRESSURE: LESSON 1- GETTING STARTED
II. Practice:
1. Practice the conversation.
2. Match these following words with
the OPPOSITE.
1-e 2- a 3- d 4- b 5- g 6- c3. Choose the best answer.
1- C 2-B 3-C 4-A 5- B 6- A
4. Fill the gaps with the words in the box .
In some cases more than one word may
be suitable
1. worried/tense/stressed -relaxed/confident
2. calm 3. depressed/frustrated
4. confident/relaxed/calm
5. delighted/confident
6. frustrated/ worried
5. Match the statements with the functions.
1,6- a 2- b 3,5- c 4- d

- Learn new words by heart.
- Practice the conversation.
Do A1,2- workbook.
- Prepare Unit 3 : A closer look 1
III. Homework.
25
THANK YOU FOR ATTENTION!
the end
GOOD BYE!
 
Gửi ý kiến