Violet
Baigiang
8tuoilaptrinh

Tìm kiếm theo tiêu đề

Tin tức thư viện

Khắc phục hiện tượng không xuất hiện menu Bộ công cụ Violet trên PowerPoint và Word

12099162 Kính chào các thầy, cô. Khi cài đặt phần mềm , trên PowerPoint và Word sẽ mặc định xuất hiện menu Bộ công cụ Violet để thầy, cô có thể sử dụng các tính năng đặc biệt của phần mềm ngay trên PowerPoint và Word. Tuy nhiên sau khi cài đặt phần mềm , với nhiều máy tính sẽ...
Xem tiếp

Quảng cáo

Hỗ trợ kĩ thuật

Liên hệ quảng cáo

 • (024) 66 745 632
 • 096 181 2005
 • contact@bachkim.vn

Tìm kiếm Bài giảng

Chương IV. §2. Giá trị của một biểu thức đại số

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phi Ngoc Thi
Ngày gửi: 18h:17' 29-03-2020
Dung lượng: 1.6 MB
Số lượt tải: 853
Số lượt thích: 1 người (Bùi Văn Đức)
GV: Phớ Ng?c Thi
§2 GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
KIỂM TRA BÀI CŨ
1) Trong các biểu thức sau biểu thức nào là biểu thức đại số?
9
0,5
18 + 0,5 = 18,5
Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho, ta được:
Tính giá trị biểu thức đó với m = 9; n = 0,5
4) Viết biểu thức biểu thị tổng của tích 2 và m với n.
Giải
2m + n =
2. + =
2) Viết biểu thức biểu thị chu vi hình chữ nhật có các cạnh là y và z.
3) Viết biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh góc vuông là x và y.
Đáp án: 2(y + z)
Đáp án:
Biểu thức biểu thị tổng của tích 2 và m với n là 2m+ n
18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n
1. Giá trị của một biểu thức đại số:
Ví dụ 1:
Cho biểu thức 2m + n. Hãy thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đó rồi thực hiện phép tính.
Ta nói :
18,5 là giá trị của biểu thức 2m + n tại m = 9 và n = 0,5.
Bài giải:
§2
18 + 0,5 = 18,5
Thay m = 9 và n = 0,5 vào biểu thức đã cho, ta được:
2m + n =
2.9 + 0,5 =
Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số ta làm thế nào ?
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1:(SGK)
Ví dụ 2:
Giải:
.(-1)
3
x
2
-
5
x
+ 1
.(-1)
= 3 + 5 + 1= 9
Vậy giá trị của biểu thức
3x2 – 5x+1 tại x = -1 là 9
* Thay x = - 1 vào biểu thức đã cho, ta được:
* Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được:
3.
-
5.
+ 1=
Vậy giá trị của biểu thức
3x2 – 5x+1 tại x = là
x
x
2
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1:(SGK)
Ví dụ 2:
? Muốn tính giá trị của một biểu thức đại số khi biết giá trị của các biến ta làm thế nào ?
*Thay x = - 1 vào biểu thức đã cho, ta được:
.(-1)
3
2
-
5
+ 1
.(-1)
= 3+5 +1= 9
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x+1 tại
x = -1 là 9
*Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được :
3.
2
– 5. + 1 =
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 5x+1
tại x = là
? Muốn tính giá trị
của biểu thức đại số
ta thường cần biết điều gì ?
? Một biểu thức đại số có thể có bao nhiêu giá trị?
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
Để tính giá trị của một biểu thức đại số tại những giá trị cho trước của các biến, ta thay các giá trị cho trước đó vào biểu thức rồi thực hiện các phép tính.
Cách tính giá trị của một biểu thức đại số:
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1:(SGK)
Ví dụ 2: (SGK)
Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
Bước 3: Tr¶ lêi
Các bước thực hiện:
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
1
Tính giá trị của biểu thức
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x =
2. Áp dụng :
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
Ví dụ 1 :(SGK)
Ví dụ 2 : (SGK)
Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
Bước 1: Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
Bước 3 : Tr¶ lêi
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
1
Tính giá trị của biểu thức
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x =
2. Áp dụng:
1. Giá trị của một biểu thức đại số:
GIẢI :
+ Thay x = 1 vào biểu thức đã cho, ta được:
3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6
Vậy giá trị của biểu thức
3x2 – 9x tại x = 1 là - 6
Ví dụ 1: (SGK)
Ví dụ 2: (SGK)
Cách tính giá trị của một biểu thức đại số:
Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2 : Thùc hiện các phép tính.
Bước 3: Tr¶ lêi
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
1
Tính giá trị của biểu thức
3x2 – 9x tại x = 1 và tại x =
2. Áp dụng:
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
+Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được:
3 .

- 9.
= 3.
- 3
- 3 =
Ví dụ 1: (SGK)
Ví dụ 2: (SGK)
Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
Giải:
=
Vậy giá trị của biểu thức
3x2 - 9x tại x = là
Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
Bước 3: Tr¶ lêi
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
1
2. Áp dụng :
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
* Thay x = vào biểu thức đã cho, ta được:
- 9.
= 3.
- 3
- 3 =
Ví dụ 1: (SGK)
Ví dụ 2: (SGK)
Cách tính giá trị của một biểu thức đại số :
Giải:
=
Vậy giá trị của biểu thức
3x2 - 9x tại x = là
3.
* Thay x = 1vào biểu thức đã cho, ta được: 3 .12 - 9.1= 3 – 9 = - 6
Vậy giá trị của biểu thức 3x2 – 9x tại x = 1 là (-6)
Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
Bước 3: Tr¶ lêi
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
2
1. Giá trị của một biểu thức đại số :
2. Áp dụng:
Đọc số em chọn để được câu đúng :
Giá trị của biểu thức x2y tại x = - 4 và y = 3 là :
x2y = (- 4)2. 3
= 16 . 3 = 48
48
144
24
48
1
Ví dụ 1: (SGK)
Ví dụ 2: (SGK)
Bước 1 : Thay c¸c gi¸ trị cña c¸c biến vµo biÓu thøc.
Bước 2: Thùc hiện các phép tính.
Bước 3: Tr¶ lêi
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
I/ Giá trị của một biểu thức đại số:
II/ Áp dụng:
BÀI 8/SGK: Để lát một nền nhà hình chữ nhật có chiều rộng là x và chiều dài là y.Hãy ước tính số gạch cần mua, biết rằng viên gạch hình vuông có cạnh là 30cm.
Diện tích nền nhà hình chữ nhật :
xy ( m2)
Diện tích một viên gạch :
30.30 = 900 (cm2) = 0,09 ( m2)
Số viên gạch cần mua :
AI
THÔNG
MINH
HƠN??
xy
0,09
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
Bài 6 (trang 28 SGK):
Đố: Giải thưởng toán học Việt Nam (dành cho giáo viên và học sinh phổ thông) mang tên nhà Toán học nổi tiếng nào ?(Quê ông ở Hà Tĩnh. Ông là người thầy của nhiều thế hệ các nhà Toán học nước ta trong thế kỷ XX)
Hãy tính giá trị của các biểu thức sau tại: x = 3 ; y = 4 và z = 5 rồi viết các chữ tương ứng vào các số tìm được vào các ô trống dưới đây, em sẽ trả lời được câu hỏi trên:
N x2
T y2
Ă (xy + z)
L x2 – y2
M Biểu thức biểu thị cạnh huyền của tam giác vuông có hai cạnh
góc vuông là x, y
Ê 2z2 + 1
H x2 + y2
V z2 - 1
I Biểu thức biểu thị chu vi của hình chữ nhật có các cạnh là y , z
Tại x = 3 ; y =4 và z = 5. Ta có:
N x2 = 32 = 9
Ê 2z2 + 1 = 2.52 + 1 = 51
M
H x2 + y2 = 32 + 42 = 25
V z2 – 1 = 52 – 1 = 24
I 2(y + z) = 2.(4 + 5) = 18

T
Ă
L
Vài nét về giáo sư Lê Văn Thiêm
- Ông sinh ngày 29 tháng 3 năm 1918 tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, trong một gia đình có truyền thống khoa bảng. Năm 1939, ông được cấp học bổng sang Pháp du học tại trường Đại học sư phạm Paris.
- Ông là người Việt Nam đầu tiên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Toán học ở Đức năm 1944, luận án Tiến sĩ Quốc gia ở Pháp năm 1948.
- Ông đã được Nhà nước Việt nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996. Ông mất ngày 3 tháng 7 năm 1991 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
GS. Lê Văn Thiêm
- “Giải thưởng Lê Văn Thiêm” của Hội Toán học Việt Nam dành cho những người nghiên cứu, giảng dạy toán và học sinh giỏi toán xuất sắc ở Việt Nam được trao hàng năm.
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
2
Đầu năm 2007, UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định đặt tên đường Lê Văn Thiêm nối từ đường Lê Văn Lương đến đường Nguyễn Huy Tưởng.
Có thể em chưua biết (SGK trang 29)
Toán học với sức khoẻ con ngưUời.
*Công thức u?c tính dung tích chuẩn ph?i của mỗi ngưuời:
Nam P = 0,057h - 0,022a - 4,23
N?: Q = 0,041h - 0,018a - 2,69;
Trong đó:
h : chiều cao tính bằng xentimét,
a: tuổi tính bằng nam,
P, Q: dung tích chuẩn của phổi tính bằng lít.
*Chỳ ý
Chu vi hỡnh trũn: C = 2 ?R

Th? tớchh hỡnh c?u: V= ?R3
Ki?N TH?C C?N NH?
* Cách tính giá trị của một biểu thức đại số:
B2: Thực hiện các phép tính
2 bước
B1: Thay các giá trị cho trước của biến vào biểu thức
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
+ Học kĩ cách tính giá trị của một
biểu thức đại số.
+ Xem kĩ cách trình bày lời giải một bài toán
+ Làm các bài tâp : 7 ; ; 9 SGK SGK/ 29
8,9,10 tr.10,11 SBT.
+ Đọc phần: “Có thể em chưa biết”.
GIÁ TRỊ CỦA MỘT BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
§2
END
Bài 1
Bài 2
Bài 3
CHúC CáC EM HọC SINH SứC KHỏE, HọC TậP TốT.
CHàO TạM BIệT !
 
Gửi ý kiến